Giáo án Toán lớp 3 bài 164: Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000

Giáo án Toán lớp 3

Giáo án Toán lớp 3 bài 164: Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 3 bài 162: Ôn tập các số đến 100 000

Giáo án Toán lớp 3 bài 163: Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000

Giáo án Toán lớp 3 bài 165: Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000

I/ Mục tiêu

  • Biết làm tính cộng, trừ, nhân, chia (nhẩm, viết).
  • Biết giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị.
  • Biết tìm số hạng chưa biết trong phép cộng và tìm thừa số trong phép nhân.
  • Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2, Bài 3, Bài 4.

II. Đồ dùng dạy học:

* GV: Bảng phụ, phấn màu.

* HS: vở, bảng con.

III. Các hoạt động dạy - học:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Khởi động: Hát.

2. Bài cũ: Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000

-Gọi 1 HS lên bảng sửa bài 2.

-Nhận xét ghi điểm.

-Nhận xét bài cũ.

3. Giới thiệu và ghi đề. Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tt)

* Hoạt động 1: Làm bài 1, 2.

- Củng cố cho Hs cách về cộng, trừ, nhân, chia các số trong phạm vi 100.000.

Bài 1:(Tính nhẩm)

- Gv mời 1 Hs đọc yêu cầu đề bài:

- Gv yêu cầu Hs tự làm.

- Gv mời 2 Hs lên bảng thi làm bài và nêu cách tính nhẩm.

- Gv yêu cầu Hs nhận xét bài làm của bạn trên bảng.

- Gv nhận xét, chốt lại:

a) 30 000 + 40 000 – 50 0000) = 20 000

80 000 – (20 000 + 30 000) = 30 000

80 000 – 20 000 – 30 000 = 30 000

b) 3 000 x 2 : 3 = 2 000

4 800 : 8 x 4 = 2 400

4 000 : 5 : 2 = 400

Bài 2: (Đăt tính rồi tính)

- Gv mời 1 Hs đọc yêu cầu đề bài:

- Gv mời 4 Hs lên bảng làm bài và nêu cách tính. Cả lớp làm bài vào vở.

- Gv nhận xét, chốt lại:

* Hoạt động 2: Làm bài 3, 4.

Củng cố cho Hs về tìm số hạng chưa biết trong phép cộng và tìm thừa số chưa biết trong phép nhân. Luyện giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị.

Bài 3:

- Gv mời 1 Hs đọc yêu cầu của bài.

- Gv hỏi Hs: Cách tím số hạng chưa biết, cách tìm thừa số chưa biết?

- Gv mời 2 Hs lên bảng thi làm bài. Cả lớp làm bài vào vở.

- Gv nhận xét, chốt lại.

a) 1999 + x = 2005 b) X x 2 = 3998

x = 2005 – 1999 X = 3998 : 2

x=6 X = 1999

Bài 4:

- Gv mời 1 Hs đọc yêu cầu của bài.

- Gv mời 1 Hs lên bảng tóm tắt đề bài. Một Hs lên bảng giải.

- Gv yêu cầu cả lớp làm bài vào vở.

- Gv nhận xét, chốt lại:

5./Củng cố– dặn dò.

- Về tập làm lại bài.

Làm bài 2, 3.

Chuẩn bị bài: Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo).

Nhận xét tiết học.

- 2 HS lên sửa bài, lớp nhận xét

-Hs đọc yêu cầu đề bài.

-HS cả lớp làm bài vào vở.

-2 Hs lên bảng thi làm sửa bài.

-Hs nhận xét.

-Hs đọc yêu cầu đề bài.

-HS cả lớp làm bài vào vở.

-Hs lên bảng sửa bài.

-Hs nhận xét bài của bạn.

-Hs chữa bài đúng vào vở.

-Hs đọc yêu cầu của bài.

-Hs trả lời.

-2 Hs lên bảng thi làm bài.

-Cả lớp làm bài vào vở.

-Hs sửa bài đúng vào vở.

-Hs đọc yêu cầu của bài.

-Cả lớp làm bài vào vở.

-Một hs tóm tắt bài toán.

-Một Hs lên bảng làm bài.

-Hs cả lớp nhận xét.

-Hs sửa bài đúng vào vở.

Bài giải.

Giá tiền mỗi quyển sách là:

28 500 : 5 = 5 700 (đồng)

Số tiền để mua 8 quyển sách là:

5 700 x 8 = 45 600 (đồng)

Đáp số : 45 600 đồng.

- Lắng nghe

Đánh giá bài viết
1 186
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán 3

    Xem thêm