Giáo án Toán lớp 3 bài 170: Ôn tập về giải toán

Giáo án Toán lớp 3

Giáo án Toán lớp 3 bài 170: Ôn tập về giải toán bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 3 bài 168: Ôn tập về hình học

Giáo án Toán lớp 3 bài 169: Ôn tập về giải toán

Giáo án Toán lớp 3 bài 171: Luyện tập chung

I/ Mục tiêu

  • Biết giải bài toán bằng hai phép tính và bài toán liên quan đến rút về đơn vị.
  • Biết tính giá trị của biểu thức.
  • Bài tập: Bài 1, Bài 2, Bài 3, Bài 4 (a)

II. Đồ dùng dạy học:

* GV: Bảng phụ, phấn màu.

* HS: vở, bảng con.

III. Các hoạt động dạy - học:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1.Bài cũ

Gọi 1 HS lên bảng sửa bài 2.

Ba Hs đọc bảng chia 3.

- Nhận xét ghi điểm.

- Nhận xét bài cũ.

2. Bài mới: Giới thiệu bài

Bài 1:

- Gv mời 1 Hs đọc yêu cầu đề bài:

- Gv yêu cầu Hs tóm tắt và tự làm.

- Gv mời 1 Hs lên bảng làm bài.

- Gv yêu cầu Hs nhận xét bài làm của bạn trên bảng.

- Gv nhận xét, chốt lại:

Bài 2:

- Gv mời 1 Hs đọc yêu cầu đề bài:

- Gv mời 1 Hs lên bảng tóm tắt sửa bài. Cả lớp làm bài vào vở.

- Gv nhận xét, chốt lại:

Bài 3:

- Gv mời 1 Hs đọc yêu cầu của bài.

- Gv mời 1 Hs lên bảng tóm tắt đề bài. Một Hs lên bảng giải bài toán.

- Gv yêu cầu cả lớp làm bài vào vở.

- Gv nhận xét, chốt lại

Bài 4a:

- Gv mời 1 Hs yêu cầu đề bài.

- Gv chia Hs thành 4 nhóm nhỏ. Cho các em chơi trò chơi “Ai nhanh”:

- Yêu cầu: Các nhóm sẽ lên thi làm bài tiếp sức. Trong thời gian 5 phút, nhóm nào làm xong, đúng sẽ chiến tthắng.

- Gv nhận xét, tuyên dương nhóm thắng cuộc.

3. Dặn dò.

- Về tập làm lại bài.

Làm bài 1, 2.

Chuẩn bị bài: Luyện tập chung.

-Hs đọc yêu cầu đề bài.

-HS cả lớp làm bài vào vở.

-Hs lên bảng thi làm sửa bài.

-Hs nhận xét.

Giải:

Độ dài đoạn đường AB là:

12350 : 5 = 2450 (m)

Độ dài đoạn đường BC là:

12.350 – 2450 = 9900 (m)

Đáp số: 9900m.

-Hs đọc yêu cầu đề bài.

-HS cả lớp làm bài vào vở.

-Một Hs lên bảng sửa bài.

-Hs nhận xét bài của bạn.

-Hs chữa bài đúng vào vở.

Giải:

Số gói mì mỗi xe chở là:

25000 : 8 = 3150 (gói mì)

Số gói mì ba xe chở là:

3150 x 3 = 9450 (gói mì)

Đáp số: 9450 gói mì.

-1 Hs đọc yêu cầu đề bài

Giải:

Số bút chì mỗi hộp là:

30 : 5 = 6 (bút chì)

Số hộp cần để đóng 24750 bút chì là:

24750 : 6 = 4125 (hộp)

Đáp số: 4125 hộp.

Hs đọc yêu cầu đề bài.

Các nhóm thi làm bài với nhau.

Hs cả lớp nhận xét.

Biểu thức 2 + 18 x 5 có giá trị là: 92

Đánh giá bài viết
1 475
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán 3

    Xem thêm