Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giáo án Toán lớp 3 bài 111: Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số

Giáo án Toán lớp 3

Giáo án Toán lớp 3 bài 111: Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 3 bài 109: Nhân số có có bốn chữ số với số có một chữ số

Giáo án Toán lớp 3 bài 110: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 3 bài 112: Luyện tập

I/ Mục tiêu

  • Biết nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (có nhớ hai lần không liền nhau).
  • Vận dụng trong giải toán có lời văn.
  • Yêu thích học toán. Tính nhanh chính xác đúng.
  • Bài tập cần làm: 1, 2, 3, 4.

II. Chuẩn bị:

Bảng phụ, phiếu học tập.

III. Các hoạt động day – học

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra:

- Gọi vài HS lên bảng. Đặt tính rồi tính

- GV nhận xét – Ghi điểm.

2. Bài mới:

- Giới thiệu bài “Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số”

- Ghi tựa.

* Hướng dẫn thực hiện phép nhân 1427 x 3 =?

- GV hướng dẫn đặt tính

* 3 nhân với 7 bẳng 21, viết 1 nhớ 2

* 3 nhân với 2 bằng 6, thêm 2 bằng 8, viết8

* 3 nhân 4 bằng 12, viết 2 nhớ 1.

* 3 nhân 1 bằng 3, thêm 1 bằng 4, viết 4.

Vy: 1427 x 3 = 4281

Bài 1: Tính.

- Gọi 1 HS đọc yêu cầu.

- Lớp làm vào bảng con - 2HS lên bảng.

- GV nhận xét sửa sai.

Bài 2: Đặt tính rồi tính.

- YC HS thục hiện PHT.

-GV nhận xét ghi điểm.

+ Bài 1, bài 2 củng cố cho ta gì?

Bài 3:

+ Bài cho ta biết gì?

+ Bài hỏi gì?

Tóm tắt

1 xe: 1425 kg gạo

3 xe:? kg gạp

GV muốn tính được số kg gạo 3 xe ta làm phép tính gì?

- 1 HS làm bảng lớp - lớp làm vở.

- Nhận xét và ghi điểm HS.

Bài 4:

+ Muốn tính chu vi hình vuông ta làm như thế nào?

- Nhận xét và ghi điểm HS

4. Củng cố:

Chốt lại các lần nhân. Phép nhân này có nhớ hay không nhớ? Nhớ hàng nào?

- Liên hệ giáo dục.

5. Dặn dò

- GV nhận xét kết quả hoạt động của HS.

- Về nhà ôn bài và làm lại các bài tập.

- GV nhận xét tiết học

2 HS lên bảng làm bài:

4129 x 2 1052 x 3

- 3 HS nhắc tựa.

- HS đặt tính rồi tính kết quả ra giấy nháp.

- 1 HS nêu miệng kết quả.

- 2 HS nêu yêu cầu bài toán.

- 2 HS lên bảng – Cả lớp bảng con.

- HS nhận xét bài làm của bạn.

- HS làm.

- HS nhận xét bài làm của bạn.

bài 1 và bài 2 củng cố cho ta kiến thức về nhân số có 4 chữ số với số có một chữ số có nhớ 2 lần không liên tiếp.

- 2 HS đọc bài toán.

… Mỗi xe chở 1425 kg gạo.

… 3 xe chở bao nhiêu kg gạo?

- 1 HS nhìn vào tóm tắt trên bảng đọc lại bài toán.

… tính nhân.

Giải:

Số kg gạo 3 xe chở là:

1425 x 3 = 4275 (kg)

Đáp số: 4275kg gạo

- 2 HS đọc đề toán.

… lấy số đo một cạnh nhân với 4.

- HS làm bài vào vơ.û

Giải

Chu vi hình vuông đó là:

1508 x 4 = 6032 (m)

Đáp số: 6032m

Phép nhân có nhớ....

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán 3

    Xem thêm