Giáo án Toán lớp 3 bài 68: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 3

Giáo án Toán lớp 3 bài 68: Luyện tập bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 3 bài 66: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 3 bài 67: Bảng chia 9

Giáo án Toán lớp 3 bài 69: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

I. Mục tiêu

- Thuộc bảng chia 9 và vận dụng trong tính toán, giải toán (có một phép chia 9)

* Bài tập cần làm: 1, 2, 3, 4.

II. Các hoạt động dạy học

HOẠT ĐỘNG DẠY

HOẠT ĐỘNG HỌC

1. Bài cũ

- Gọi hs đọc thuộc bảng chia 9 và trả lời câu hỏi của GV về bảng chia 9.

- Nhận xét, tuyên dương.

2. Bài mới

* Giới thiệu bài: Bài học hôm nay các em sẽ luyện tập học thuộc bảng chia 9 và áp dụng làm các bài tập có liên quan.

Thực hành

Bài 1: Tính nhẩm

- Yêu cầu hs dựa vào bảng nhân 9 để làm bảng chia 9 vào vở.

- Gọi hs nêu kết quả bài a và b.

- Nhận xét, tuyên dương.

Bài 2: ôn tập cách tìm thương, số bị chia, số chia.

- Yêu cầu hs làm bài vào vở, sau đó 3 em lên bảng làm

- Nhận xét , tuyên dương.

Bài 3: Giải toán

- Gọi hs đọc đề bài toán.

- Gợi ý cho hs.

- Phải xây 36 ngôi nhà, đã dây 1/9 số đó. Hỏi đã xây được mấy ngôi nhà?

- Phải xây 36 ngôi nhà, đã xây được 4 ngôi nhà. Hỏi còn phải xây tiếp bao nhiêu ngôi nhà?

- Yêu cầu cả lớp làm bào vào vở.

- Gọi hs lên bảng làm bài

- Nhận xét, tuyên dương, ghi điểm.

Bài 4: HS thực hiện theo 2 bước.

a. Đếm số ô vuông của mỗi hình.

*Tìm 1/9 số đó.

b. Đếm số ô vuông của hình.

*Tìm 1/9 số đó.

- Nhận xét, chữa bài và khen ngợi những em tìm nhanh và đúng

IV.Củng cố , dặn dò

- Gọi 1 hs đọc bảng nhân 9, 1 hs đọc bảng chia 9.

- Nhận xét tiết học.

- Dặn hs về nhà tiếp tục học thuộc các bảng nhân và bảng chia và chuẩn bị cho bài sau.

- 2 ,3 hs đọc trước lớp, cả lớp theo dõi nhận xét.

- Lắng nghe

- Cả lớp thực hiện vào vở.

- 4 hs nêu kết quả bài a ; 4 hs khác nêu kết quả bài b , hs dưới lớp theo dõi nhận xét.

9 x 6 = 54 9 x 7 = 6 3 9 x 8 = 72

54 : 9 = 6 63 : 9 = 7 72 : 9 = 8

18 : 9 = 2 27 : 9 = 3 36 : 9 = 4

18 : 2 = 9 27 : 3 = 9 36 : 4 = 9

- 1 ,2 hs nêu cách tìm số bị chia, tìm số chia.

- Cả lớp làm bài vào vở, 3 em lên làm

Số bị chia

27

27

27

63

63

63

Số chia

9

9

9

9

9

9

Thương

3

3

3

7

7

7

- 1 hs đọc đề bài trước lớp, cả lớp đọc thầm SGK.

- 36 : 9 = 4 (ngôi nhà)

- 36 - 4 = 32 (ngôi nhà)

- HS làm bài vào vở.

- 1 hs lên bảng làm bài.

Bài giải

Số ngôi nhà đã xây là:

36 : 9 = 4 (ngôi nhà)

Số ngôi nhà còn phải xây tiếp là:

36 - 4 = 32 (ngôi nhà)

Đáp số: 32 ngôi nhà.

- HS nhận xét chữa bài tập

- HS quan sát hình và làm bài theo cặp rồi tìm 1/9 của các hình

a)*18 ô vuông

*18 : 9 = 2 (ô vuông)

b)*18 ô vuông

*18 : 9 = 2 (ô vuông)

- Theo dõi

- 2 hs thực hiện trước lớp.

- Lắng nghe về nhà thực hiện.

Đánh giá bài viết
1 589
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán 3

Xem thêm