Giáo án Toán lớp 3 bài 168: Ôn tập về hình học

Giáo án Toán lớp 3

Giáo án Toán lớp 3 bài 168: Ôn tập về hình học bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 3 bài 166: Ôn tập về đại lượng

Giáo án Toán lớp 3 bài 167: Ôn tập về hình học

Giáo án Toán lớp 3 bài 169: Ôn tập về giải toán

I/ Mục tiêu

Biết tính diện tích các hình chữ nhật, hình vuông và hình đơn giản tạo bởi hình chữ nhật, hình vuông.

II. CHUẨN BỊ:

* GV: Bảng phụ, phấn màu.

* HS: SGK, bảng con.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Khởi động: Hát.

2. Bài cũ: Ôn tập về hình học.

HS nêu quy tắc tính chu vi và diện tích hình chữ nhật , hình vuông

3. Bài mới; Giới thiệu, nêu mục tiêu – ghi tựa bài

· Bài 1:

- Gv mời 1 Hs đọc yêu cầu đề bài:

- Gv yêu cầu Hs quan sát hình trong SGK và tìm diện tích các hình A, B, C, D.

- GV yêu cầu HS tự làm.

- GV mời 1 HS lên bảng sửa bài.

- GV yêu cầu HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng.

- GV nhận xét, chốt lại.

· Bài 2:

- GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài:

- GV yêu cầu HS nêu lại cách tính chu vi, diện tích hình vuông, hình chữ nhật.

- GV yêu cầu HS tự làm.

- GV mời 2 HS lên bảng thi làm bài. Cả lớp làm bài vào .

- GV nhật xét, chốt lại.

· Bài 3:

- GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài:

- GV yêu cầu HS quan sát kĩ hình H.

- GV hướng dẫn HS làm bài.

- GV mời 1 HS lên bảng sửa bài. Cả lớp làm vào vở.

- GV nhận xét, chốt lại.

4. Tổng kết – dặn dò.

-Chuẩn bị bài: Ôn tập về giải toán.

-Nhận xét tiết học.

- Lớp hát tập thể

- 2 – 3 HS nêu

+ Diện tích hình A là 8 cm2.

+ Diện tích hình B là 10 cm2.

+ Diện tích hình C là 18 cm2.

+ Diện tích hình D là 8 cm2.

a) Chu vi hình chữ nhật:

(12 + 6) x 2 = 36 (cm)

Chu vi hình vuông:

9 x 4 = 36 (cm)

Chu vi hình chữ nhật bằng chu vi hình vuông.

b) Diện tích hình chữ nhật:

12 x 6 = 72 (cm2)

Diện tích hình vuông:

9 x 9 = 81 (cm2)

Diện tích hình chữ nhật bé hơn diện tích hình vuông.

- HS nhận xét.

Giải

Chiều dài hình H = 9 cm chiều rộng hình H = 6 cm .

Diện tích hình H là:

9 x 6 = 54 (cm2)

Đáp số: 54cm2.

- HS nhận xét bài của bạn.

Đánh giá bài viết
1 278
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán 3

Xem thêm