Giáo án Toán lớp 3 bài 159: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 3

Giáo án Toán lớp 3 bài 159: Luyện tập bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 3 bài 157: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị

Giáo án Toán lớp 3 bài 158: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 3 bài 160: Luyện tập chung

I/ Mục tiêu

  • Biết giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị.
  • Biết lập bảng thống kê theo mẫu.
  • Bài tập cần làm: 1; 2; 3 (a); 4.

II/ CHUẨN BỊ

  • Bảng phụ kẻ sẵn BT 4.

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1- Ổn định:

2- Bài mới:

a) Giới thiệu bài: Tiết toán hôm nay chúng ta tiếp tục luyên tập nhằm rèn kĩ năng giải toán có liên quan rút về đơn vị.

b) Hướng dẫn luyện tập

Bài 1:

Làm vào vở

Tóm tắt

12 phút đi: 3 km

28 phút đi: ...km?

Nhận xét.

Bài 2:

Tiến hành như BT1

Tóm tắt

21kg gạo: 7 túi

15kg gạo: ...túi?

Bài 3:

Trò chơi tiếp sức: GV phổ biến cách chơi, luật chơi

- Nhận xét, tuyên dương đội thắng cuộc

Bài 4:

Lập bảng theo mẫu

Học sinh

3A

3B

3C

3D

Tổng

Giỏi

10

7

9

8

34

Khá

15

20

22

19

76

Trung bình

5

2

1

3

11

Tổng

30

29

32

30

121

Nhận xét

3. Củng cố, dặn dò:

- GV tổng kết tiết học.

- Dặn HS chuẩn bị bài học sau.

- 1 HS đọc đề toán, cả lớp đọc thầm SGK

- 1 HS lên bảng tóm tắt sau đó cả lớp làm vào, 1 em làm bảng phụ.

Giải

Thời gian đi 1 km là:

12 : 3 = 4 (phút)

Quãng đường đi được trong 28 phút là:

28 : 4 = 7 (km)

Đáp số: 7 km

Giải

Số ki-lô-gam gạo mỗi túi là:

21 : 7 = 3 (kg)

Số túi cần lấy để được 15 kg gạo là:

15 : 3 = 5 (túi)

Đáp số: 5 túi

- Cho HS chơi tiếp sức để điền kết quả

Điền : ?

a) 32 : 4 2 = 16

32 : 4 : 2 = 4

b) 24 : 6 : 2 = 2

24 : 6 2 = 8

HS thực hiện

Đánh giá bài viết
1 246
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán 3

Xem thêm