Giáo án Toán lớp 3 bài 172: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 3

Giáo án Toán lớp 3 bài 172: Luyện tập chung bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 3 bài 170: Ôn tập về giải toán

Giáo án Toán lớp 3 bài 171: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 3 bài 173: Luyện tập chung

I/ Mục tiêu

  • Biết tìm số liền trước của một số; số lớn nhất (số bé nhất) trong một nhóm 4 số.
  • Biết thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia và giải bài toán bằng hai phép tính.
  • Đọc và biết phân tích số liệu của bảng thống kê đơn giản.
  • Bài tập: Bài 1, Bài 2, Bài 3, Bài 4 (a, b, c)

II. Đồ dùng dạy học:

* GV: Bảng phụ, phấn màu.

* HS: vở, bảng con.

III. Các hoạt động dạy - học:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Bài cũ:

- Gv gọi 2 Hs làm bài 2 và 3.

- Nhận xét bài cũ.

2.Bài mới: Giới thiệu bài

Bài 1:

- Gv mời 1 Hs đọc yêu cầu đề bài:

- Gv yêu cầu Hs tự làm. Cả lớp làm vào vở.

- Gv yêu cầu Hs nhận xét bài làm của bạn trên bảng.

- Gv nhận xét, chốt lại:

Bài 2:

- Gv mời 1 Hs đọc yêu cầu đề bài:

- Gv yêu cầu Hs đặt tính rồi làm bài vào vở.

- Gv mời 4 Hs lên bảng. Cả lớp làm bài vào vở.

- Gv nhận xét, chốt lại:

Bài 3:

- Gv mời 1 Hs yêu cầu đề bài.

- Gv yêu cầu Hs cả lớp tự tóm tắt và làm bài vào vở.

- Gv mời 1 Hs lên bảng làm bài.

- Gv nhận xét, chốt lại.

Bài 4: (a, b, c)

- Gv mời 1 Hs yêu cầu đề bài.

- Gv yêu cầu Hs quan sát bảng thống kê số liệu.

- Gv yêu cầu Hs cả lớp làm bài vào vở.

- Gv mời 4 nhóm Hs lên bảng thi làm bài.

- Gv nhận xét, chốt lại.

3. Cũng cố- dặn dò

Nhận xét bài học.

Hs đọc yêu cầu đề bài.

HS cả lớp làm bài vào vở.

Hai Hs lên bảng sửa bài.

Hs nhận xét.

Hs đọc yêu cầu đề bài.

HS cả lớp làm bài vào vở.

Bốn Hs lên bảng làm.

Hs nhận xét bài của bạn.

Hs chữa bài đúng vào vở.

Hs đọc yêu cầu đề bài.

Hs cả lớp làm bài vào vở.

Một Hs lên bảng sửa bài.

Hs nhận xét bài của bạn.

Hs sửa bài đúng vào vở.

Hs đọc yêu cầu đề bài.

Hs cả lớp làm bài vào vở.

Bốn nhóm Hs lên bảng thi làm bài.

Hs nhận xét bài của bạn.

Hs sửa bài đúng vào vở.

Đánh giá bài viết
1 101
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán 3

    Xem thêm