Giáo án Toán lớp 3 bài 4: Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

Giáo án Toán lớp 3

Giáo án Toán lớp 3 bài 4: Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần) bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 3 bài 2: Cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ)

Giáo án Toán lớp 3 bài 3: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 3 bài 5: Luyện tập

I. Mục tiêu

1. Kiến thức

  • Biết cách thực hiện phép cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần sang hàng chục hoặc sang hàng trăm).
  • Tính độ dài đường gấp khác.

2. Kỹ năng

Rèn cho HS có kỹ năng cộng có nhớ và tính thành thạo đường gấp khác .

3. Thái độ

HS tích cực học tập, hăng hái phát biểu xây dựng bài.

II. Đồ dùng

  • GV: Bảng phụ
  • HS: SGK, thước kẻ, bài tập

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Ổn định

2. Kiểm tra

3. Bài mới

Giới thiệu bài Hướng dẫn thực hiện phép cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần

-Biết cách cộng số có 3 chữ số cho số có 3 chữ số.

Bài 1

-Biết cách cộng

Bài 2

-Biết cách cộng

Bài 3

-Biết cách đặt tính rồi tính

Bài 4

-Tính được độ dài đường gấp khác

4. Củng cố

5. Dặn dò

-Gọi 2 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm vào bảng con.
x – 124 = 437 x + 358 = 682

-GV nhận xét , cho điểm HS.

* Giờ học hôm nay chúng ta tiếp tục học Cộng các số có ba chữ sơ.

- Viết lên bảng phép tính

435 + 127 = ?

-Y/C HS đặt tính theo cột dọc.

- Y/c HS cả lớp suy nghĩ v tự thực hiện phép tính trên.
+ Chúng ta bắt đầu tính từ hàng nào?

+ Hãy thực hiện cộng các đơn vị với nhau.

+ 12 gồm mấy chục v mấy đơn vị?

+ Vậy ta viết 2 vào hàng đơn vị v nhớ 1 sang hàng chục.

+ Hãy thực hiện cộng các chục với nhau.

+ 5 chục, thêm một chục l mấy chục?

+Vậy 3 cộng 2 bằng 5, thêm một bằng 6, viết 6 vào hàng chục.

+ Hãy thực hiện cộng các số trăm với nhau.

+ Vậy 435 cộng 127 bằng bao nhiêu?

* Phép cộng 256 + 162:

- Tiến hành các bước tương tự như phép cộng 435 + 127.

* Lưu ý:

+ Phép cộng 435 + 127 = 562 l phép cộng có nhớ 1 lần từ hàng đơn vị sang hàng chục.

+ Phép cộng 256 + 162 = 418 l phép cộng có nhớ 1 lần từ hàng chục sang hàng trăm.

- Nêu Y/c của bài

-Cho HS tự làm rồi lên bảng chữa bài

-Chữa bài nhận xét, cho điểm HS.

- Bài Y/c chúng ta làm gì?

-Cần ch ý điều gì khi đặt tính?

- Thực hiện tính từ đâu đến đâu?

- GV Y/c HS làm bài.

-Gọi HS nhận xét bài của bạn, nhận xét về cả đặt tính và kết quả tính.
- Nhận xét , cho điểm HS.

- Gọi HS đọc y/c của bài.

- Muốn tính độ dài đường gấp khác ta làm như thế nào?

- Y/c HS tính độ dài đường gấp khác ABC.

- Chữa bài, nhận xét


- Khi đặt tính chúng ta cần ch ý điều gì? Thực hiện tính từ đâu đến đâu?

- Nêu cách tính độ dài đường gấp khác?
- GV nhận xét tiết học.

-Chuẩn bị bài sau: Luyện tập

-HS lên bảng chữa bài

-HS khác nhận xét

-HS lắng nghe

- 1 HS lên bảng thực hiện, cả lớp làm vào bảng con.

435 *5 +7 bằng 12,viết 2 nhớ 1

127 *3 + 2 bằng 5, thêm 1 bằng

562 6 viết 6.

* 4 + 1 bằng 5 viết 5.

+ Tính từ hàng đơn vị.

+ 5 cộng 7 bằng 12.


+12 gồm 1 chục v 2 đơn vị.

+ Viết 2 nhớ 1.

+ 3 cộng 2 bằng 5.

+ 5 chục thêm một chục l 6 chục.

+ 4 cộng 1 bằng 5 viết 5.


+ 435 cộng 127 bằng 562.

- 2 HS lên bảng làm, cả lớp làm bài vào vở.

256 417 555 146

125 168 209 214

381 585 764 360

- HS nêu cách thực hiện

- Bài toán yêuy/c đặt tính v tính.

- Thực hiện từ phải sang trái.

- 2 HS lên bảng làm, cả lớp làm vào vở.

- Nhận xét bài làm của bạn.

-Tính độ dài đường gấp khác ABC.

-Ta tính tổng độ dài các đoạn thẳng của đường gấp khác đó.

- 1 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm vào vở.

Bài giải

Độ dài đường gấp khác ABC là:

126 + 137 = 263 (cm)

Đáp số: 263 cm

-HS thực hiện theo Y/c

Đánh giá bài viết
1 1.543
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán 3

    Xem thêm