Giáo án Toán lớp 3 bài 61: So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn

Giáo án Toán lớp 3

Giáo án Toán lớp 3 bài 61: So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 3 bài 59: Bảng chia 8

Giáo án Toán lớp 3 bài 60: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 3 bài 62: Luyện tập

I. Mục tiêu

1. Kiến thức: Biết cách so sánh số b bằng một phần mấy số lớn.

2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng giải toán có lời văn

3. Thái độ: Giáo dục HS yêu thích và ham học toán, tính cận thận chính xác.

II . Đồ dùng.

  • GV: Bảng phụ
  • HS: SGK, Vở Bài tập

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu.

Nội dung

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của HS

A.KTBC

B.Bài mới

1.GTB

2.HD thực hiện so sánh số b bằng một phần mấy số lớn.

- Biết cách so sánh số b bằng một phần mấy số lớn.

3.Thực hành

Bài 1

-Biết cách so sánh số b bằng một phần mấy số lớn

Bài 2

-Biết giải bài toán dạng so sánh số b bằng một phần mấy số lớn.

Bài 3

-Biết so sánh số ơ vuông bằng 1/mấy số ơ vuông mầu trắng

4.Củng cố dặn dò:

- HS đọc bảng chia 8

- 1 em lên bảng làm bài

- Chữa bài, nhận xét

* Giờ học hôm nay chúng ta học bài:So sánh số b bằng một phần mấy số lớn.

a) Ví dụ:

- Nêu bài toán:

- Khi có độ dài đọan thẳng CD dài gấp 3 lần đoạn thẳng AB ta nói độ dài đoạn thẳng AB bằng 1/3 độ dài doạn thẳng CD.

b) Bài toán:

- Y/c HS đọc bài toán.

- Mẹ bao nhiêu tuổi?

- Con bao nhiêu tuổi?

- Vậy tuổi con bằng một phần mấy tuổi mẹ?

- Vậy tuổi con bằng một phần mấy tuổi mẹ?

- Hướng dẫn HS cách trình bày bài giải.

- Bài toán trên được gọi l bài toán so sánh số b bằng một phần mấy số lớn.

- Y/c HS đọc dàng dầu tiên của bảng.

- 8 gấp mấy lần 4?

- Vậy 4 bằng một phần mấy của 8?

- HS làm tiếp các phần còn lại.

- Chữa bài, nhận xét

- Gọi HS đọc đề bài.

- Bài toán thuộc dạng toán gì?

- Y/c HS làm bài.

- Chữa bài, nhận xét

- Gọi HS đọc đề bài.

- HS quan sát hình a) v nêu số hình vuông màu xanh, số hình vuông màu trắng trong hình này.

- Số hình vuông màu trắng gấp mấy lần số hình vuông màu xanh?

- Vậy trong hình a), số hình vuông màu xanh bằng một phần mấy số hình vuông màu trắng?

- HS tự làm các phần còn lại.

- Chữa bài, nhận xét

- Muốn so sánh số b bằng một phần mấy số lớn em làm như thế nào?

- GV nhận xét tiết học.

- Chuẩn bị bài sau: Luyện tập

-HS lên bảng chữa bài

-HS khác nhận xét

- Theo dài.

-HS lắng nghe

Ta có phép chia

6: 2 = 3(lần)

-HS đọc y/c bài

- Mẹ 30 tuổi.

- Con 6 tuổi.

- Tuổi mẹ gấp tuổi con:

30 : 6 = 5 (lần)

- Tuổi con bằng 1/5 tuổi mẹ.

Bài giải

Tuổi mẹ gấp tuổi con số lần l: 30 : 6 = 5 (lần)

Vậy tuổi con bằng 1/5 tuổi mẹ.

Đáp số: 1/5 tuổi mẹ.

- Đọc: Số lớn, số b, số lớn gấp mấy lần số b, số b bằng một phần mấy số lớn.

- 8 gấp 2 lần 4.

- 4 bằng ½ của 8.

- Làm bài, 1 em lên bảng làm, cả lớp làm bài vào vở.

- Bài toán thuộc dạng so sánh số b bằng một phần mấy số lớn.

- Làm bài, 1 em lên bảng làm bài, cả lớp làm vào vở.

Bài giải

Số sách ngăn dưới gấp số sách ngăn trên một số lần l: 24 : 6 = 4 (lần)

Vậy số sách ngăn dưới bằng ¼ số sách ngăn trên.

Đ/S: 1/4

- HS đọc y/c

- Hình a) có 1 hình vuông màu xanh và 5 hình vuông màu trắng.

- Số hình vuông màu trắng gấp 5 : 1 = 5 lần số hình vuông màu xanh.

- Số hình vuông màu xanh bằng 1/5 số hình vuông màu trắng.

- Làm bài v trả lời câu hỏi.

-HS nêu

Đánh giá bài viết
1 1.086
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán 3

Xem thêm