Giáo án Toán lớp 3 bài 83: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 3

Giáo án Toán lớp 3 bài 83: Luyện tập chung bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 3 bài 81: Tính giá trị của biểu thức

Giáo án Toán lớp 3 bài 82: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 3 bài 84: Hình chữ nhật

I. Mục tiêu

Giúp HS:
  • Biết tính giá trị của biểu thức ở cả 3 dạng.
  • Bài tập càn làm: 1, 2 (dòng 1), 3 (dòng 1), 4, 5.

II.Các hoạt động dạy học

HOẠT ĐỘNG HỌC

HOẠT ĐỘNG DẠY

1. BÀI CŨ

- Gọi hs nêu nhanh 4 quy tắc đã học.

- Nhận xét, nhắc nhở, tuyên dương.

2.BÀI MỚI

* Giới thiệu bài: Bài học hôm nay các em sẽ luyện tập chung về kĩ năng tính giá trị của biểu thức và làm bài tập có liên quan.

Thực hành

Bài 1: Tính giá trị của biểu thức:

- Yêu cầu cả lớp tự làm bài vào vở.

- Gọi 4 hs lên bảng làm bài.

- Nhận xét, chữa bài thống nhất cách làm.

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức:

- Yêu cầu cả lớp tự làm bài.

- Gọi 2 hs lên bảng làm

- Nhận xét, chữa bài, tuyên dương.

Bài 3: Tính giá trị của biểu thức:

- Yêu cầu hs tự làm bài vào vở.

- Gọi 2 hs lên bảng làm bài.

- Nhận xét, chữa bài, tuyên dương.

Bài 4:

- Yêu cầu hs tính giá trị của từng biểu thức rồi đối chiếu với các số trong ô vuông.

- Gọi 5 hs nêu kết quả mỗi em nêu 1 bài.

- Nhận xét, chữa bài.

Bài 5:

- Yêu cầu hs đọc kĩ bài toán.

- Gợi ý cho hs cách giải:

+ Cách 1: Tìm số hộp sau đó Tìm số thùng bánh.

+ Cách 2: Tìm số bánh được xếp trong mỗi thùng, sau đó tìm số thùng bánh.

- Gọi 2 hs lên bảng làm bài, mỗi em làm 1 cách.

- Nhận xét, chữa bài, ghi điểm.

IV.Củng cố, dặn dò

- GV – HS hệ thống bài bọc.

- Nhận xét tiết học.

- Dặn hs về nhà xem lại bài và chẩn bị bài tiết sau.

- 2 ,3 hs xung phong nêu trước lớp, cả lớp nhận xét.

- Lắng nghe, nhắc lại tên bài.

- Cả lớp tự làm bài CN vào vở.

- 4 hs lên bảng làm bài.

324 – 20 + 61 = 304 + 61

= 365

188 + 12 – 50 = 200 – 50

= 150

21 x 3 : 9 = 63 : 9

= 7

40 : 2 x 6 = 20 x 6

= 120

- Cả lớp tự làm bài vào vở.

- 2 hs lên bảng làm bài

15 + 7 x 8 = 15 + 56

= 71

90 + 28 : 2 = 90 + 14

= 104

- HS nhận xét bài tập

- Cả lớp làm bài vào vở.

- 2 hs lên bảng làm bài.

123 x (42 – 40) = 123 x 2

= 246

72 : (2 x 4) = 72 : 8

= 9

- Cả lớp thẹc hiện vào nháp như hướng dẫn.

- 5 hs lên lượt nêu kết quả.

- VD: 36 là giá trị của biểu thức 86 –

(81 – 31)

- Theo dõi nhận xét bài bạn

- 1 hs đọc đề bài trước lớp, cả lớp đọc thầm.

- Lắng nghe, suy nghĩ tìm cách giải.

- 2 em lên bảng mỗi em giải 1 cách. Cả lớp làm bài vào vở.

* Cách 1: Bài giải

Số hộp bánh là:

800 : 4 = 200 (hộp)

Số thùng bánh là:

200 : 5 = 40 (thùng)

Đáp số: 40 thùng bánh.

* Cách 2: Bài giải

Số bánh xếp trong một thùng là:

4 x 5 = 20 (bánh)

Số thùng bánh là:

800 : 20 = 40 (thùng)

Đáp số: 40 thùng bánh.

- 1, 2 hs nêu lại nội dung bài học.

- Lắng nghe, về nhà thực hiện.

Đánh giá bài viết
1 440
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán 3

    Xem thêm