Giáo án Toán lớp 3 bài 105: Tháng - Năm

Giáo án Toán lớp 3

Giáo án Toán lớp 3 bài 105: Tháng - Năm bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 3 bài 103: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 3 bài 104: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 3 bài 106: Luyện tập

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

  • Biết các đơn vị đo thời gian: tháng, năm.
  • Biết một năm có mười hai tháng; biết tên gọi các tháng trong năm; biết số ngày trong tháng; biết xem lịch.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

Tờ lịch năm 2013 để làm BT1và 2

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

Hoạt động của Giáo viên

Hoạt động của HS

1. Kiểm tra bài cũ:

+ Giáo viên kiểm tra bài tập 2/ 106

+ 2. Bài mới:

* Giới thiệu bài:

* Hoạt động 1: Giới thiệu các tháng trong năm và số ngày trong các tháng.

a) Các tháng trong một năm.

+ Treo tờ lịch năm 2010 yêu cầu học sinh quan sát.

+ Một năm có bao nhiêu tháng, đó là những tháng nào?

+ Yêu cầu học sinh lên bảng chỉ tờ lịch và nêu tên 12 tháng của năm. Theo dõi học sinh nêu và ghi tên các thang lên bảng.

b) Giới thiệu số ngày trong từng tháng

+ Yêu cầu học sinh quan sát tiếp tờ lịch, tháng 1 và hỏi: tháng một có bao nhiêu ngày?

+ Những tháng còn lại có bao nhiêu ngày?

+ Những tháng nào có 31 ngày?

+ Những tháng nào có 30 ngày?

+ Tháng Hai có bao nhiêu ngày?

+ Lưu ý học sinh: Trong năm bình thường có 365 ngày thì tháng hai có 28 ngày, những năm nhuận có 366 ngày thì tháng hai có 29 ngày, vậy tháng hai có 28 hoặc 29 ngày.

*Hoạt động 2: Luyện tập.

Bài tập 1.

+ HS quan sát tờ lịch và hỏi:

- Tháng này là tháng mấy?

- Tháng sau là tháng mấy?...

- Tháng 1, tháng 3, tháng 6, tháng7, tháng 10, tháng 11 có bao nhiêu ngày?

Bài tập 2.(Đây là tờ lịch tháng 1năm 2013)

Yêu cầu học sinh quan sát tờ lịch tháng 1 năm 2013 và trả lời các câu hỏi của bài, hướng dẫn học sinh cách tìm thứ của một ngày trong tháng:

3. Hoạt động 3: Củng cố và dặn dò:

+ Tổng kết giờ học, dặn dò học sinh về nhà làm bài vào vở bài tập

+ Gọi 2 học sinh lên bảng làm bài.

+ Nghe Giáo viên giới thiệu bài.

+ Học sinh quan sát tờ lịch.

+ Một năm có 12 tháng, đó là Tháng một, tháng hai ... tháng mười một, tháng mười hai.

+ Tháng một có 31 ngày.

+ Học sinh quan sát và tự trả lời. Lớp theo dõi và nhận xét.

+ Những tháng có 31 ngày là: tháng Một, ba, năm, bảy, tám, mười, mười hai.

+ Những tháng có 30 ngày là: Tháng tư, sáu, chín và tháng mười một.

+ Tháng hai có 28 ngày.

+ học sinh lắng nghe.

+ Học sinh quan sát tờ lịch và trả lời, lớp nhận xét.

- Tháng một

- Tháng hai

(HS lần lượt trả lời câu hỏi của GV)

+ Học sinh nghe giáo viên hướng dẫn, sau đó tiến hành trả lời từng câu hỏi trong bài; Tìm xem những ngày Chủ nhật trong tháng 8 là những ngày nào?

Đánh giá bài viết
1 1.278
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán 3

Xem thêm