Giáo án Toán lớp 3 bài 106: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 3

Giáo án Toán lớp 3 bài 106: Luyện tập bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 3 bài 104: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 3 bài 105: Tháng - Năm

Giáo án Toán lớp 3 bài 107: Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính

I. Mục tiêu:

  • Biết tên gọi các tháng trong năm; số ngày trong từng tháng
  • Biết xem lịch.
  • Ghi chú: Dạng bài 1, bài 2 không nêu tháng 1 là tháng giêng, tháng 12 là tháng chạp.

II. Đồ dùng dạy – học

Tờ lịch treo tường

III/ Hoạt động dạy - học:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1.Bài cũ:

- Một năm có mấy tháng? Nêu tên những tháng đó.

- Hãy nêu số ngày trong từng tháng?

2.Bài mới:

a) Giới thiệu bài:

b) Hướng dẫn HS luyện tập:

Bài 1: - Gọi học sinh nêu yêu cầu bài tập.

- Cho học sinh xem lịch tháng 1, 2, 3 năm 2004.

- Hướng dẫn cho học sinh làm mẫu 1 câu.

- Yêu cầu học sinh làm vào vở.

- Gọi HS nêu miệng kết quả.

- Giáo viên nhận xét đánh giá.

Bài 2:

- Gọi học sinh nêu yêu cầu bài tập 2 .

- Yêu cầu học sinh xem lịch năm 2005. và tự làm bài.

- Gọi HS nêu miệng kết quả.

- Giáo viên nhận xét đánh giá.

Bài 3 (Dành cho HS khá, giỏi)

- Gọi học sinh nêu yêu cầu bài.

- Yêu cầu lớp thực hiện vào vở rồi chữa bài.

- Giáo viên nhận xét bài làm học sinh.

c) Củng cố - Dặn dò:

- Xem lịch 2005, cho biết: Tháng 11 có mấy thứ năm, đó là những ngày nào?

- Về nhà tập xem lịch, chuẩn bị compa cho tiết học sau.

- 2HS trả lời miệng.

- Cả lớp theo dõi, nhận xét.

- Lớp theo dõi.

- Một học sinh nêu đề bài.

- Xem lịch và tự làm bài.

- 2HS nêu miệng kết quả, lớp nhận xét bổ sung.

+ Ngày 3 tháng 2 là thứ ba.

+ Ngày 8 tháng 3 là thứ hai.

+ Thứ hai đầu tiên của tháng 1 là ngày 5.

+ Chủ nhật cuối cùng của tháng 3 là ngày 28.

- Một em nêu yêu cầu bài tập.

- Cả lớp xem lịch năm 2005 và làm bài.

- 2HS nêu miệng kết quả, lớp bổ sung.

+ Ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 là thứ tư .

+ Ngày quốc khánh 2 tháng 9 là ngày thứ sáu .

+ Ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 là chủ nhật .

+ Ngày cuối cùng của năm 2005 là thứ bảy.

- Một học sinh nêu đề bài tập 3.

- Cả lớp làm vào vở.

- Một HS lên bảng làm bài, lớp nhận xét bổ sung.

+ Trong một năm:

a/ Những tháng có 30 ngày là: tư, sáu, chín và tháng mười một.

b/ Những tháng có 31 ngày: tháng một, ba, năm, bảy, tám mười và mười hai.

- Tháng mười một có 4 thứ năm, là các ngày: 3, 10, 17, 24.

Đánh giá bài viết
1 329
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán 3

    Xem thêm