Giáo án Toán lớp 3 bài 47: Thực hành đo độ dài

Giáo án Toán lớp 3

Giáo án Toán lớp 3 bài 47: Thực hành đo độ dài bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 3 bài 45: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 3 bài 46: Thực hành đo độ dài

Giáo án Toán lớp 3 bài 48: Luyện tập chung

I. Mục tiêu

1. Kiến thức:

  • Biết cách đo, cách ghi và đọc kết quả đo độ dài.
  • Biết so sánh các độ dài.

2. Kỹ năng: Đọc thành thạo chiều cao với cách đo chiều cao của người.

3. Thái độ: Giáo dục HS yêu thích và ham học toán, tính cận thận chính xác.

II. Đồ dùng.

  • GV: Thước mét và êke cỡ to.
  • HS: Thước kẻ, SGk, Vở Bài tập.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu.

Nội dung

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của HS

A.KTBC

B.Bài mới

1.GTB

2.Luyện tập

Bài 1.

-Biết cách đọc số đo của các bạn, Biết bạn nào cao nhất bạn nào thấp nhất

Bài 2.

-Biết đo v đọc kết quả đo của các bạn trong tổ mình

3.Củng cố dặn dò

- Gọi HS có kết quả về thực hành đo độ dài của:

+ Chiều dài và chiều rộng của giường ngủ.

+Chiều cao của bán uốngnươc

- Vẽ đoạn thẳng: AB = 5cm; MN =7cm

-GV chữa bài, nhận xét

*Giờ học hôm nay chúng ta tiếp tục thực hành đo độ dài.

- GV đọc mẫu dạng đầu, sau đó Y/c HS tự đọc các dạng sau.

- Y/c HS đọc cho các bạn bàn cạnh nghe.

- Nêu chiều cao của bạn Minh, bạn Nam?

- Muốn Biết bạn nào cao nhất ta phải làm thế nào?

- Có thể so sánh như thế nào?

- Y/c HS thực hiện so sánh như một trong hai cách trên.

- Chia lớp thành các nhóm, mỗi nhóm khoảng 6 em.

- Hướng dẫn các bước làm bài:

+ Ước lượng chiều cao của từng bạn trong nhóm và xếp theo thứ tự từ cao đến thấp.

+ Đo để kiểm tra lại sau đó viết vào bảng tổng kết.

- Trước khi cho HS thực hành đo theo nhóm, gọi 1 đến 2 HS lên bảng đo chiều cao của HS trước lớp. Vừa đo vừa giải thích cách làm cho HS Biết.

- Y/c các nhóm bo co kết quả. Nhận xét v tuyên dương các nhóm thực hành tốt giữ trật tự.

- Gọi 2 em bất kì lên bảng Y/c HS đo chiều cao rồi đọc kết quả đo v so sánh cao thấp

- Về nh luyện tập đo và so sánh các số đo độ dài của các người trong gia đình mình.

- Chuẩn bị bài: Luyện tập chung.

- GV nhận xét tiết học.

-HS lên bảng chữa bài

-HS khác nhận xét

-HS lắng nghe

- 4 HS nối tiếp nhau đọc trước lớp.

- 2 HS ngồi cạnh nhau đọc cho nhau nghe.

- Bạn Minh cao 1 mét 25 xăng ti mét.

- Bạn Nam cao 1 mét 15 xăng ti mét.

- Ta phải so sánh số đo chiều cao của các bạn với nhau.

- Đổi tất cả các số đo ra đơn vị xăng ti mét rồi so sánh.

- Số đo chiều cao của các bạn đều gồm 1 mét v một số xăng ti mét vậy chỉ cần so sánh các số đo xăng ti mét với nhau.

- So sánh v trả lời:

+ Bạn Hường cao nhất.

+ bạn Nam thấp nhất.

- Theo dài sự hướng dẫn

- HS thực hành theo nhóm.

-Các nhóm nhận xét lẫn nhau

-HS lên đo rồi đọc chiều cao

-HS lắng nghe

Đánh giá bài viết
2 875
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán 3

    Xem thêm