Giáo án Toán lớp 3 bài 113: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số

Giáo án Toán lớp 3

Giáo án Toán lớp 3 bài 113: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 3 bài 111: Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số

Giáo án Toán lớp 3 bài 112: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 3 bài 114: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số

I/ Mục tiêu

  • Biết chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (chia hết, thương có 4 chữ số hoặc 3 chữ số).
  • Vận dụng phép chia để làm tính và giải toán.
  • Bài tập cần làm: 1, 2, 3.
  • HS yêu thích môn học.

II. Chuẩn bị:

Kẻ sẵn trên bảng lớp.

III. Các hoạt động dạy học:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Ổn định

2. Kiểm tra : Luyện tập.

- GV nhận xét – Ghi điểm

3. Bài mới:

* Giới thiệu bài: Trực tiếp - Ghi tựa.

Hoạt động 1: Hướng dẫn thực hiện phép chia 6369: 3 = ?

- Đây là trường hợp chia hết.

- GV hd HS đặt tính và tính.

-Thực hiện lần lượt từ trái sang phải.

- Mỗi lần chia đều thực hiện tính nhẩm: chia, nhân, trừ

- HS nêu GV ghi như SGK.

- HD thực hiện phép chia 1276 : 4 = ?

- Chia tương tự như trên lần 1 lấy 12 : 4 dược 3.

Hoạt động 2: Hướng dẫn luyện tập

Bài 1:

HS đọc đề bài.

- HS làm bảng con.

- Nhận xét ghi điểm cho HS.

- Bài 1 củng cố cho ta điều gì?

Bài 2: Yêu cầu HS đọc đề.

- Bài toán cho biết gì?

- Bài toán hỏi gì?

- Yêu cầu HS tự giải.

Tóm tắt:

4 thùng: 1648 gói bánh

1 thùng: ? gói bánh.

Bài 3:

Yêu cầu HS đọc đề.

- Bài toán yêu cầu gì?

- Muốn tìm thừa số chưa biết ta làm như thế nào?

- Yêu cầu HS tự giải.

- Nhận xét ghi điểm cho HS.

4. Củng cố

- Muốn tìm thừa số chưa biết ta làm như thế nào ?

- YC nêu lại cách thực hiện phép tính vừa học.

5. Dặn dò:

-Về nhà ôn lại bài và làm bài tập vào vở.

- 4 HS làm bài tập 2, 3, 4.

- Lớp theo dõi nhận xét.

- 3HS nhắc tựa bài

- HS đọc ví dụ.

- Nêu cách đặt tính và tính.

- HS đọc lại cách tính như SGK.

6369 3

03 2123

06

09

0

- HS đọc ví dụ 2 và thực hiện tương tự.

1276 4

07 319

36

0

- 2 HS lên bảng – Cả lớp làm bảng con.

- HS nhận xét bài của bạn.

- Chia số có 4 chữ số cho số có 1 chữ số.

- 2 HS đọc bài toán.

- BT cho biết có 4 thùng đựng được 1648 gói bánh?

-1 Thùng có bao nhiêu gói bánh.

-1 HS lên bảng giải.

- Cả lớp làm vở

Bài giải

Số gói bánh trong mỗi thùng là:

1648 : 4= 412 (gói)

Đáp số: 412 gói bánh

- HS đọc đề, cả lớp đọc thầm.

- Đi tìm thừa số.

- Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

a. X x 2 = 1846 b. 3 X X = 1578

X = 1846 : 2 X = 1578 : 3

X = 923 X = 526

- HS nêu.

- Chuẩn bị bài “Chia số có 4 chữ số cho số có một chữ số (tt)”.

Nhận xét tiết học.

Đánh giá bài viết
5 626
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán 3

Xem thêm