Giáo án Toán lớp 3 bài 104: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 3

Giáo án Toán lớp 3 bài 104: Luyện tập chung bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 3 bài 102: Phép trừ các số trong phạm vi 10 000

Giáo án Toán lớp 3 bài 103: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 3 bài 105: Tháng - Năm

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

  • Biết công, trừ (nhẩm và viết) các số trong phạm vi 10 000.
  • Giải bài toán bằng hai phép tính và tìm thành phần chưa biết của phép cộng, phép trừ.
  • Bài tập cần làm: 1 (cột 1, 2), 2, 3, 4 trang 106.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

Bảng phụ, SGK, VBT

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CỦ YẾU

Hoạt động của Giáo viên

Hoạt động của HS

1. Kiểm tra bài cũ:

- Gọi2 hs lên bảng làm BT1,2/105

2. Bài mới:

* Giới thiệu bài

- Nghe GV giới thiệu bài.

* Hoạt động 1: Luyện tập - Thực hành

Bài 1: (cột 1, 2)

- GV yêu cầu HS tiếp nối nhau đọc phép tính và nhẩm trước lớp.

- HS tiếp nối nhau thực hiện tính nhẩm

.

a) 5200 + 400 = 5600

6300 + 500 = 6800

5600 - 400 = 5200

6800 - 500 = 6300

b) 4000 +3000 = 7000

6000 + 4000 = 10000

7000 - 4000 =3000;

10 000 - 6000 = 4000

7000 - 3000= 4000;

10000 - 4000 =6000

Đánh giá bài viết
1 505
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán 3

Xem thêm