Giáo án Toán lớp 3 bài 124: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 3

Giáo án Toán lớp 3 bài 124: Luyện tập bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 3 bài 122: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị

Giáo án Toán lớp 3 bài 123: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 3 bài 125: Tiền Việt Nam

I/ Mục tiêu

  • Biết giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị.
  • Viết và tính giá trị của biểu thức.
  • BT cần làm: Bài 2; 3; 4 (a, b). HSKG hoàn thành tất cả các BT.

II. Hoạt động dạy-học:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1.Bài cũ:

- Gọi hai em lên bảng làm lại BT1 và 2 tiết trước.

- Nhận xét ghi điểm.

2.Bài mới:

* Giới thiệu bài:

* Luyện tập:

Bài 2:

- Gọi học sinh đọc bài toán, nêu tóm tắt bài.

- Ghi tóm tắt lên bảng.

- Hướng dẫn HS phân tích bài toán.

- Yêu cầu HS làm bài vào vở.

- Mời 1HS lên bảng chữa bài.

- Chấm vở một số em, nhận xét chữa bài.

Bài 3:

- Yêu cầu học sinh nêu yêu cầu đề bài.

- Yêu cầu cả lớp thực hiện vào vở.

- Mời hai em lên bảng thực hiện.

- Giáo viên nhận xét đánh giá.

3. Củng cố - dặn dò:

- Nêu các bước giải Bài toán giải bằng hai phép tính.

- Về nhà xem lại các BT đã làm.

- 2HS lên bảng làm bài.

- Lớp theo dõi nhận xét bài bạn.

- Một em đọc bài toán.

- Phân tích bài toán.

- Lớp thực hiện làm vào vở.

- Một học sinh lên bảng giải bài, lớp bổ sung.

Giải:

Số viên gạch lát nền 1 căn phòng là:

2550 : 6 = 425 (viên)

Số viên gạch lát 7 phòng như thế là:

425 x 7 = 2975 (viên)

Đ/S: 2975 viên gạch

- Một em đọc yêu cầu bài (Tính giá trị của biểu thức)

- Cả lớp làm bài vào vở.

- Hai học sinh lên bảng giải, lớp nhận xét bổ sung.

a/ 32: 8 x 3 = 4 x 3 b/ 45 x 2 x 5 = 90 x 5

=12 = 450

c/ 49 x 4 : 7 = 196 : 7 d/ 234 : 6 : 3 = 39 : 3

=28 = 13

Đánh giá bài viết
1 236
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán 3

Xem thêm