Giáo án Toán lớp 3 bài 97: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 3

Giáo án Toán lớp 3 bài 97: Luyện tập bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 3 bài 95: Số 10000 - Luyện tập

Giáo án Toán lớp 3 bài 96: Điểm ở giữa - Trung điểm của đoạn thẳng

Giáo án Toán lớp 3 bài 98: So sánh các số trong phạm vi 10 000

A. MỤC TIÊU:

Biết khái niệm và xác định được trung điểm của một đoạn thẳng cho trước.

* Bài tập cần làm 1, 2.

B. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

1/ GV: SGK, chuẩn bị 1 tờ giấy HCN (BT2).

2/ HS: SGK, thước kẻ, vở, viết.

C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

1.Ổn định tổ chức:

- Cho lớp hát.

2 .Kiểm tra bài cũ:

- GV ghi bảng, gọi 2 HS nêu miệng bài tập 3/98.

- Giáo viên nhận xét và ghi điểm.

3. Bài mới:

3.1. Giới thiệu bài: Nêu yêu cầu tiết học.

3.2. HD luyện tập:

* Bài tập 1:

- Giáo viên cho học sinh thực hành theo bài 1a SGK (yêu cầu HS biết xác định trung điểm của một đoạn thẳng cho trước, Nếu đoạn thẳng AM bằng một nửa đoạn thẳng AB thì M là “trung điểm” của đoạn thẳng AB).

- Bài 1b. Gọi HS đọc yêu cầu của đề và thực hành đo và xác định trung điểm của đoạn thẳng CD.

* Bài tập 2:

- Cho mỗi HS chuẩn bị một tờ giấy hình chữ nhật rồi làm như phần thực hành của SGK.

- GV theo dõi và ghi điểm cho HS.

4. Củng cố:

- Cho HS thực hành bằng sợi dây hoặc xác định trung điểm của một thước kẻ có vạch cm và cho biết trước độ dài của đọan thẳng cần tìm trung điểm. Ví dụ: 8 cm, 14 cm, 20 cm ...

5.Dặn dò:

-Xem lại bài; Xem trước bài So sánh các số trong phạm vi 10 000 (trang 100).

-Nhận xét tiết học.

- Lớp hát.

- 2 HS trả lời, lớp theo dõi và nhận xét.

- Lắng nghe.

- Nhắc lại tựa bài.

- HS dùng thước đo cm, đo đoạn thẳng AB, AM và nhận xét AM = AB, nên điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB.

- HS dùng thước đo cm đo đoạn thẳng CD, sau đó lấy độ dài của đoạn thẳng CD chia cho 2, rồi xác định trung điểm của đoạn thẳng CD tương tự như bài mẫu 1a.

- Học sinh thực hành theo hướng dẫn của giáo viên.

-Lắng nghe.

- Học sinh thực hiện hoặc trả lời theo yêu cầu của giáo viên.

- Chú ý.

- Lắng nghe.

Đánh giá bài viết
1 254
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán 3

    Xem thêm