Giáo án Toán lớp 3 bài 128: Làm quen với thống kê số liệu

Giáo án Toán lớp 3

Giáo án Toán lớp 3 bài 128: Làm quen với thống kê số liệu bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 3 bài 126: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 3 bài 127: Làm quen với thống kê số liệu

Giáo án Toán lớp 3 bài 129: Luyện tập

I/ Mục tiêu

  • Học sinh biết được khái niệm cơ bản của bảng số liệu thống kê: hàng, cột.
  • Biết cách đọc các số liệu của một bảng. Biết cách phân tích số liệu của một bảng.
  • GDHS chăm học
  • Bài tập cần làm: 1, 2.

II. Đồ dùng dạy học: Bảng thống kê số con của 3 gia đình trên khổ giấy 40 cm x 80 cm.

III. Các hoạt động dạy - học:

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

1.Kiểm tra:

- Gọi học sinh lên bảng làm lại BT4 tiết trước.

- Nhận xét ghi điểm.

2.Bài mới:

* Giới thiệu bài:

Hoạt động 1: Hướng dẫn HS làm quen với dãy số liệu.

- Yêu cầu quan sát bảng thống kê.

+ Nhìn vào bảng trên em biết điều gì?

- Gọi một em đọc tên và số con của từng gia đình.

- Giáo viên giới thiệu các hàng và các cột trong bảng.

Hoạt động 2: Luyện tập

Bài 1:

- Gọi HS đọc yêu cầu của bài.

- Yêu cầu HS làm bài cá nhân.

- Gọi HS nêu miêng kết quả.

- Yêu cầu lớp theo dõi đổi chéo vở và chữa bài.

- Nhận xét chốt lại ý kiến đúng.

Bài 2:

- Gọi HS đọc yêu cầu của bài.

- Yêu cầu HS làm bài cá nhân.

- chấm vở một số em, nhận xét chữa bài.

Bài 3: (HS khá giỏi)

- Gọi HS đọc yêu cầu của bài.

- Yêu cầu HS làm bài cá nhân.

- chấm vở một số em, nhận xét chữa bài.

3. Củng cố - dặn dò:

- Nhận xét đánh giá tiết học.

- Về nhà xem lại các BT đã làm, ghi nhớ.

- 1 em lên bảng làm bài tập 4.

+ 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45,

a/ Dãy trên có tất cả: 9 số. Sô 25 là số thứ 5 trong dãy số.

b/ Số thứ 3 trong dãy số là số 15.

c/ Số thứ 2 lớn hơn số thứ nhất trong dãy số.

- Cả lớp theo dõi nhận xét bài bạn.

- Lớp theo dõi giới thiệu bài.

- Quan sát bảng thống kê.

+ Biết về số con của mỗi gia đình.

- Một em đọc số con của từng gia đình.

Gia đình

Cô Mai

Cô Lan

Cô Hồng

Số con

2

1

2

- Ba em nhắc lại cấu tạo của bảng số liệu.

- Một em đọc yêu cầu của bài.

- Lớp làm vào vở.

- 3HS nêu miệng kết quả, cả lớp bổ sung:

a/ Lớp 3B có 13 học sinh giỏi. Lớp 3D có 15 học sinh giỏi.

b/ Lớp 3C nhiều hơn lớp 3A là 7 bạn HSG.

c/ Lớp 3C có nhiều học sinh giỏi nhất. Lớp 3B có ít học sinh giỏi nhất

- Một em đọc yêu cầu của bài.

- Lớp làm vào vở.

- 3HS nêu miệng kết quả, cả lớp bổ sung:

a/ Lớp 3C trồng được nhiều cây nhất

lớp 3B trồng được ít cây nhất.

b/ Lớp 3C và lớp 3A trồng được số cây là

45 + 40 = 85 cây.

c/ Lớp 3D trồng ít hơn lớp 3A là

40 -28 =12 cây

- Một em đọc yêu cầu của bài.

- Cả lớp thực hiện làm vào vở.

- Một học sinh lên bảng chữa bài, lớp bổ sung.

a/ Tháng 2 cửa hàng bán được: 1040 m vải trắng và 1140 m vải hoa.

b/ Tháng 3 vải hoa bán nhiều hơn vải trắng là 100m.

- Vài học sinh nhắc lại nội dung bài.

Đánh giá bài viết
1 1.418
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán 3

    Xem thêm