Giáo án Toán lớp 3 bài 149: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 3

Giáo án Toán lớp 3 bài 149: Luyện tập bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 3 bài 147: Phép trừ các số trong phạm vi 100 000

Giáo án Toán lớp 3 bài 148: Tiền Việt Nam

Giáo án Toán lớp 3 bài 150: Luyện tập chung

A/ Mục tiêu

  • HS biết trừ nhẩm các số tròn chục nghìn. Củng cố về trừ các số có đến 5 chữ số, về giải bài toán bằng phép trừ, và bài toán rút về đơn vị
  • Giáo dục học sinh lòng yêu thích học toán.

B/ Đồ dùng dạy học:

Bảng phụ viết các bài tập.

C/ Các hoạt động dạy học:

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

1.Bài cũ:

- Gọi HS lên bảng sửa bài tập về nhà

- Chấm tập tổ 4.

- GV nhận xét đánh giá.

2.Bài mới:

a) Giới thiệu bài:

- Hôm nay chúng ta luyện tập về các phép tính trong phạm vi 100 000.

c/ Luyện tập:

Bài 1:

- Treo bảng phụ yêu cầu lần lượt từng em nêu miệng kết quả tính nhẩm.

- Yêu cầu lớp tự làm bài vào vở.

- Gọi HS khác nhận xét bài bạn

- GV nhận xét đánh giá

Bài 2:

- Gọi một em nêu yêu cầu đề bài như SGK.

- Hướng dẫn cả lớp làm bài vào vở.

- Yêu cầu hai em tính ra kết quả.

- Gọi HS khác nhận xét bài bạn

- GV nhận xét đánh giá

Bài 3

- Mời một HS đọc đề bài.

- Yêu cầu cả lớp làm vào vở.

- Mời một em lên bảng sửa bài.

- Gọi HS nhận xét bài bạn.

- Nhận xét đánh giá bài làm HS.

Bài 4

- Mời một HS đọc đề bài.

- Yêu cầu cả lớp làm vào vở.

- Ghi lên bảng các phép tính và ô trống.

- Mời một em lên bảng sửa bài.

- Gọi HS nhận xét bài bạn.

- Nhận xét đánh giá bài làm HS.

d) Củng cố - Dặn dò:

*Nhận xét đánh giá tiết học

- Dặn về nhà học và làm bài tập.

- HS lên bảng làm bài.

- HS khác nhận xét .

* Lớp theo dõi giới thiệu bài

- Vài HS nhắc lại tên bài.

- Ba em nêu miệng cách tính nhẩm.

- 90 000 – 50 000 = 40 000

- Chín chục nghìn trừ năm chục nghìn bằng bốn chục nghìn.

100 000 - 40 000 = 60 000 (Mười chục nghìn trừ đi bốn chục nghìn bằng sáu chục nghìn)

- Em khác nhận xét bài bạn.

- Một em đọc đề bài SGK .

- Lớp làm vào vở.

- Hai em lên bảng đặt tính và tính ra kết quả.

- Đối với các các phép trừ có nhớ liên tiếp ở hai hàng đơn vị liền nhau thì vừa tính vừa viết và vừa nêu cách làm.

- Một em đọc đề bài như SGK.

- Cả lớp thực hiện làm vào vở.

- Một HS lên bảng giải bài.

Giải:

Số lít mật ong còn lại là:

23560 - 21800 = 1760 (lít)

Đáp số: 1760 lít

- Một em đọc đề bài như SGK.

- Cả lớp thực hiện làm vào vở.

- Một HS lên bảng giải bài.

* Khi làm cần giải thích vì sao lại chọn số 9 để điền ô trống vì: Phép trừ ô trống trừ 2 là phép trừ có nhớ phải nhớ 1 vào 2 thành 3 để có ô trống trừ 3 bằng 6 hay x – 3 = 6 nên

x = 6 + 3 = 9

- HS nhận xét bài bạn

- Vài HS nhắc lại nội dung bài

- Về nhà học và làm bài tập còn lại

Đánh giá bài viết
2 602
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán 3

    Xem thêm