Giáo án Toán lớp 3 bài 127: Làm quen với thống kê số liệu

Giáo án Toán lớp 3

Giáo án Toán lớp 3 bài 127: Làm quen với thống kê số liệu bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 3 bài 125: Tiền Việt Nam

Giáo án Toán lớp 3 bài 126: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 3 bài 128: Làm quen với thống kê số liệu

I/ Mục tiêu

  • Học sinh bước đầu làm quen với dãy số liệu.
  • Biết xử lí số liệu ở mức độ đơn giản và lập dãy số liệu.
  • GDHS Chăm học
  • Bài tập cần làm: 1, 3

II. Đồ dùng dạy học:

Tranh minh họa bài học sách giáo khoa.

III. Các hoạt động dạy - học:

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

1.Bài cũ:

- Gọi học sinh lên bảng làm lại BT4 tiết trước.

- Nhận xét ghi điểm.

2.Bài mới:

*Giới thiệu bài:

Hoạt động 1: Hướng dẫn HS làm quen với dãy số liệu.

- Yêu cầu quan sát tranh sách giáo khoa.

+ Bức tranh cho ta biết điều gì?

- Gọi một em đọc tên và số đo chiều cao của từng bạn, một em khác ghi lại các số đo.

- Giới thiệu các số đo chiều cao ở trên là dãy số liệu.

Hoạt động 2: Làm quen với thứ tự và số hạng của dãy.

+ Số 122cm là số thứ mấy trong dãy?

+ Dãy số liệu trên có mấy số?

- Gọi một em lên bảng ghi tên các bạn theo thứ tự chiều cao để tạo ra danh sách.

- Gọi một em nhìn danh sách để đọc chiều cao của từng bạn.

Hoạt động 3: Luyện tập

Bài 1:

- Gọi HS đọc yêu cầu của bài.

- Yêu cầu HS làm bài cá nhân.

- Gọi HS nêu miệng kết quả.

- Yêu cầu lớp theo dõi đổi chéo vở và chữa bài.

- Nhận xét chốt lại ý kiến đúng.

Bài 3:

- Gọi HS đọc yêu cầu của bài.

- Yêu cầu HS làm bài cá nhân.

- chấm vở một số em, nhận xét chữa bài.

3. Củng cố - dặn dò:

- Nhận xét đánh giá tiết học.

- Về nhà xem lại các BT đã làm, ghi nhớ.

- 1 em lên bảng làm bài tập 4.

- Cả lớp theo dõi nhận xét bài bạn.

- Lớp theo dõi giới thiệu bài

- Quan sát và tìm hiểu nội dung bức tranh.

- Cho biết số đo chiều cao của các bạn : Anh, Phong, Ngân.

- Một em đọc và một em ghi các số đo chiều cao: 122cm; 130cm; 127cm; 118cm

- Ba em nhắc lại cấu tạo của dãy số liệu.

+ Số 122 cm số thứ nhất trong dãy, số 130 cm là số thứ hai,...

+ Dãy số liệu trên có 4 số.

- Một em ghi tên các bạn theo thứ tự số đo để có: Anh; Phong; Ngân; Minh.

- Một em nhìn danh sách đọc lại chiều cao của từng bạn.

- Một em đọc yêu cầu của bài.

- Lớp làm vào vở.

- Một em lên bảng viết dãy số liệu về thứ tự số đo chiều cao của 4 bạn, cả lớp bổ sung.

Dũng: 129cm; Hà: 132cm; Hùng: 125 cm; Quân: 135 cm.

- Một em đọc yêu cầu của bài.

- Cả lớp thực hiện làm vào vở.

- Một học sinh lên bảng giải. Cả lớp bổ sung.

a/ Theo thứ tự từ bé đến lớn:

35 kg; 40 kg; 45 kg; 50 kg; 60 kg

b/ Theo thứ tự từ lớn đến bé:

60 kg; 50 kg; 45 kg; 40 kg; 35 kg.

- Vài học sinh nhắc lại nội dung bài.

Đánh giá bài viết
1 664
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán 3

Xem thêm