Chuẩn kiến thức môn Toán lớp 3

Bộ chuẩn kiến thức kĩ năng môn Toán lớp 3

Chuẩn kiến thức môn Toán lớp 3 là tài liệu phân phối chương trình môn Toán lớp 3 cả năm cho các thầy cô tham khảo, giảng dạy chuẩn bị hiệu quả cho các tiết học chất lượng cao. Mời các thầy cô cùng tham khảo và tải về bản đầy đủ.

Phân phối Chuẩn kiến thức môn Toán lớp 3

Tiết thứ

Tên bài dạy

Yêu cầu cần đạt

Ghi chú, bài tập cần làm

1

Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số (tr3)

Biết cách đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số.

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4

2

Cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ) (tr4)

Biết cách tính cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ) và giải toán có lời văn về nhiều hơn, ít hơn.

Bài 1 (cột a, c), bài 2, bài 3, bài 4

3

Luyện tập (tr4)

- Biết cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ).
- Biết giải bài toán về "Tìm x", giải toán có lời văn (có một phép trừ).

Bài 1, bài 2, bài 3

4

Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần) (tr5)

- Biết cách thực hiện phép cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần sang hàng chục hoặc sang hàng trăm).
- Tính được độ dài đường gấp khúc.

Bài 1 (cột 1, 2, 3), bài 2 (cột 1, 2, 3), bài 3 (a), bài 4

5

Luyện tập (tr6)

Biết thực hiện phép cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần sang hàng chục hoặc sang hàng trăm).

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4

6

Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần) (tr7)

- Biết cách thực hiện phép trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần sang hàng chục hoặc ở hàng trăm).
- Vận dụng được vào giải toán có lời văn (có một phép trừ).

Bài 1 (cột 1, 2, 3), bài 2 (cột 1, 2, 3), bài 3

7

Luyện tập (tr8)

- Biết thực hiện phép cộng, phép trừ các số có ba chữ số (không nhớ hoặc có nhớ một lần).
- Vận dụng được vào giải toán có lời văn (có một phép cộng hoặc một phép trừ).

Bài 1, bài 2 (a), bài 3 (cột 1, 2, 3), bài 4

8

Ôn tập các bảng nhân (tr9)

- Thuộc các bảng nhân 2, 3, 4, 5.
- Biết nhân nhẩm với số tròn trăm và tính giá trị biểu thức.
- Vận dụng được vào việc tính chu vi hình tam giác và giải toán có lời văn (có một phép nhân).

Bài 1, bài 2 (a, c), bài 3, bài 4

9

Ôn tập các bảng chia (tr10)

- Thuộc các bảng chia (chia cho 2, 3, 4, 5).
- Biết tính nhẩm thương của các số tròn trăm khi chia cho 2, 3, 4 (phép chia hết).

Bài 1, bài 2, bài 3

10

Luyện tập (tr10)

- Biết tính giá trị của biểu thức có phép nhân, phép chia.
- Vận dụng được vào giải toán có lời văn (có một phép nhân).

Bài 1, bài 2, bài 3

11

Ôn tập về hình học (tr11)

Tính được độ dài đường gấp khúc, chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác.

Bài 1, bài 2, bài 3

12

Ôn tập về giải toán (tr12)

- Biết giải bài toán về nhiều hơn, ít hơn.
- Biết giải bài toán về hơn kém nhau một số đơn vị.

Bài 1, bài 2, bài 3

13

Xem đồng hồ (tr13)

Biết xem đồng khi kim phút chỉ vào các số từ 1 đến 12.

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4

14

Xem đồng hồ (tiếp theo) (tr14)

Biết xem đồng khi kim phút chỉ vào các số từ 1 đến 12 và đọc được theo hai cách. Chẳng hạn, 8 giờ 35 phút hoặc 9 giờ kém 25 phút.

Bài 1, bài 2, bài 4

15

Luyện tập (tr17)

- Biết xem giờ (chính xác đến 5 phút).
- Biết xác định 1/2, 1/3 của một nhóm đồ vật.

Bài 1, bài 2, bài 3

16

Luyện tập (tr18)

- Biết làm tính cộng, trừ các số có ba chữ số, tính nhân, chia trong bảng đã học.- Biết giải toán có lời văn (liên quan đến so sánh hai số hơn, kém nhau một số đơn vị).

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4

17

Kiểm tra

Tập trung vào đánh giá:
- Kĩ năng thực hiện phép cộng, phép trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần).
- Khả năng nhận biết số phần bằng nhau của đơn vị (dạng 1/2; 1/3; 1/4; 1/5).
- Giải được bài toán có một phép tính.
- Biết tính độ dài đường gấp khúc (trong phạm vi các số đã học).

Không.

18

Bảng nhân 6 (tr19)

- Bước đầu thuộc bảng nhân 6.
- Vận dụng trong giải bài toán có phép nhân.

Bài 1, bài 2, bài 3

19

Luyện tập (tr20)

Thuộc bảng nhân 6 và vận dụng được trong tính giá trị biểu thức, trong giải toán.

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4

20

Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ) (tr21)

- Biết làm tính nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ).
- Vận dụng giải bài toán có một phép nhân.

Bài 1, bài 2 (a), bài 3

21

Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ) (tr22)

- Biết làm tính nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ).- Vận dụng giải bài toán có một phép nhân.

Bài 1 (cột 1, 2, 4), bài 2, bài 3

22

Luyện tập (tr23)

- Biết nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ).
- Biết xem đồng hồ chính xác đến 5 phút.

Bài 1, bài 2 (a, b), bài 3, bài 4

23

Bảng chia 6 (tr24)

- Bước đầu thuộc bảng chia 6.
- Vận dụng trong giải toán có lời văn (có một phép chia 6).

Bài 1, bài 2, bài 3

24

Luyện tập (tr25)

- Biết nhân, chia trong phạm vi bảng nhân 6, bảng chia 6.
- Vận dụng trong giải toán có lời văn (có một phép chia 6).
- Biết xác định 1/6 của một hình đơn giản.

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4

25

Tìm một trong các phần bằng nhau của một số (tr26)

- Biết cách tìm một trong các phần bằng nhau của một số.
- Vận dụng được để giải bài toán có lời văn.

Bài 1, bài 2

26

Luyện tập (tr26)

Biết tìm một trong các phần bằng nhau của một số và vận dụng được để giải các bài toán có lời văn.

Bài 1, bài 2, bài 4

27

Chia số có hai chữ số với số có một chữ số (tr27)

- Biết làm tính chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (trường hợp chia hết ở tất cả các lượt chia).
- Biết tìm một trong các phần bằng nhau của một số.

Bài 1, bài 2 (a), bài 3

28

Luyện tập (tr28)

- Biết làm tính chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (chia hết ở tất cả các lượt chia).
- Biết tìm một trong các phần bằng nhau của một số và vận dụng trong giải toán.

Bài 1, bài 2, bài 3

29

Phép chia hết và phép chia có dư (tr29)

- Nhận biết phép chia hết và phép chia có dư.- Biết số dư bé hơn số chia.

Bài 1, bài 2, bài 3

30

Luyện tập (tr30)

- Xác định được phép chia hết và phép chia có dư.
- Vận dụng phép chia hết trong giải toán.

Bài 1, bài 2 (cột 1, 2, 4), bài 3, bài 4

31

Bảng nhân 7 (tr31)

- Bước đầu thuộc bảng nhân 7.
- Vận dụng phép nhân 7 trong giải toán.

Bài 1, bài 2, bài 3

32

Luyện tập (tr32)

- Thuộc bảng nhân 7 và vận dụng trong tính giá trị biểu thức, trong giải toán.
- Nhận xét được về tính chất giao hoán của phép nhân qua ví dụ cụ thể.

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4

33

Gấp một số lên nhiều lần (tr33)

Biết thực hiện gấp một số lên nhiều lần (bằng cách nhân số đó với số lần).

Bài 1, bài 2, bài 3 (dòng 2)

34

Luyện tập (tr34)

- Biết thực hiện gấp một số lên nhiều lần và vận dụng vào giải toán.
- Biết làm tính nhân số có hai chữ số với số có một chữ số.

Bài 1 (cột 1, 2), bài 2 (cột 1, 2, 3), bài 3, bài 4 (a, b)

35

Bảng chia 7 (tr35)

- Bước đầu thuộc bảng chia 7.
- Vận dụng được phép chia 7 trong giải toán có lời văn (có một phép chia 7).

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4

Ngoài bài Chuẩn kiến thức môn Toán lớp 3, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi môn Toán lớp 3 đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
9 6.209
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án điện tử Toán 3 Xem thêm