Giáo án Toán lớp 3 bài 151: Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số

Giáo án Toán lớp 3

Giáo án Toán lớp 3 bài 151: Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 3 bài 149: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 3 bài 150: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 3 bài 152: Luyện tập

I/ Mục tiêu

Biết thực hiện phép nhân số có năm chữ số với số có một chữ số (có nhớ không quá hai lần và nhớ không liên tiếp)

II/ Chuẩn bị:

  • Giáo viên: Giáo án.
  • Học sinh: Chuẩn bị bài trước khi tới lớp.

III/ Các hoạt động dạy- học:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1/ Ổn định:

-Hát

2/Bài cũ: -Kiểm tra bài tập tiết trước

-Nhận xét, ghi điểm.

-Lên bảng làm bài tập của tiết trước.

3/Bài mới:

a)Giới thiệu: Ghi tựa bài

-2 Hs nhắc lại

b) HD thực hiện phép nhân 14273Í 3.

- Ghi bảng: 14273 Í 3 = ?

- Nhận xét, đánh giá, tuyên dương.

- Đọc phép tính.

- 1HS lên bảng đặt tính rồi tính. Vừa tính vừa nói vừa viết như SGK để có:

14273

x 3

42819

- Viết theo hàng ngang:

14273 Í 3 = 42819

c) Luyện tập:

* Bài 1:

-Nhaän xeùt, ghi ñieåm.

- 1HS ñoïc yeâu caàu.

- Laøm baøi caù nhaân. Vaøi HS ñoïc keát quaû vaø noùi - vieát nhö phaàn baøi hoïc trong SGK.

* Bài 2:

-Sửa bài, ghi điểm.

- Đọc yêu cầu.

- Làm bài cá nhân. Kiểm tra chéo bài với bạn ngồi cạnh. Nêu kết quả trước lớp. Cả lớp theo dõi, nhận xét.

* Bài 3:

-Sửa bài, ghi điểm.

- Đọc yêu cầu.

- 2 HS lên bảng làm bài. Cả lớp làm bài vào vở.

+ Cách 1: Bài giải

Số ki-lô-gam thóc chuyển lần sau là:

27150 Í 2 = 54300(kg)

Cả hai lần chuyển vào kho được:

27150 + 54300 = 81450(kg)

Đáp số: 81450kg thóc.

+ Cách 2: Bài giải

Coi 27150kg thóc chuyển lần đầu là 1 phần thì lần sau chuyển được 2 phần. Tổng số phần bằng nhau là:

1 + 2 = 3(phần)

Cả hai lần chuyển vào kho được là:

27150 Í 3 = 81450(kg)

Đáp số: 81450kg thóc.

4/ Củng cố, dặn dò:

-Hệ thống lại bài.

- Về nhà học bài và chuẩn bị bài sau: Luyện tập.

-Nghe

-Bổ sung nhận xét của HS

-1 HS nhận xét tiết học.

Đánh giá bài viết
1 383
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán 3

    Xem thêm