Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giáo án Toán lớp 3 bài 94: Các số có bốn chữ số

Giáo án Toán lớp 3

Giáo án Toán lớp 3 bài 94: Các số có bốn chữ số bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 3 bài 92: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 3 bài 93: Các số có bốn chữ số

Giáo án Toán lớp 3 bài 95: Số 10000 - Luyện tập

I. Mục tiêu

  • Biết cấu tạo thập phân của số có bốn chữ số.
  • Biết viết số có bốn chữ số thành tổng của các nghìn, trăm, chục, đơn vị và ngược lại
  • Bài tập cần làm: bài 1, 2 (cột 1 câu a, b), 3.

II/ Đồ dùng dạy học:

III/ Hoạt động dạy - học:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1.Bài cũ:

- Đọc các số: 1075; 3108; 6740.

- Nhận xét ghi điểm.

2.Bài mới:

* Giới thiệu bài:

* Hướng dẫn HS viết số có 4 chữ số thành tổng các nghìn, trăm, chục, đơn vị

- Giáo viên viết lên bảng số : 5247

- Gọi 2HS đọc số.

+ Số 5247 gồm mấy nghìn, mấy trăm, mấy chục và mấy đơn vị?

- Cho HS viết số 5247 thành tổng các nghìn, trăm, chục, đơn vị.

- GV chữa bài trên bảng lớp.

- Tương tự, hướng dẫn HS viết tiếp các số: 9683; 3095 ; ...

*) Luyện tập:

Bài 1: - Gọi học sinh nêu yêu cầu bài tập và mẫu.

- Yêu cầu tự làm bài vào vở.

- Mời 2HS lên bảng chữa bài.

- Nhận xét, tuyên dương.

Bài 2:

- Gọi học sinh nêu yêu cầu bài và mẫu.

- Yêu cầu cả lớp làm vào vở.

- Mời hai em lên bảng chữa bài.

- Cho HS đổi chéo vở để KT bài nhau.

- Nhận xét đánh giá.

Bài 3: - Gọi học sinh đọc yêu cầu bài tập.

- Yêu cầu cả lớp thực hiện vào vở.

- Mời 2 em lên thi đua viết số rồi đọc lại.

- GV cùng cả lớp nhận xét chữa bài.

3) Củng cố - dặn dò:

- Viết thành tổng các nghìn, trăm, chục, đơn các số sau: 7684; 6504; 3017.

- Dặn về nhà học và làm bài tập.

- 2HS đọc các số, cả lớp nhận xét.

- Lớp theo dõi giáo viên giới thiệu.

- Năm nghìn hai trăm bốn mươi bảy.

- Số này gồm có 5 nghìn, 3 trăm, 4 chục và 7 đơn vị.

- Ta viết: 5247 = 5000 + 200 + 40 + 7

- Viết thành tổng các số sau theo mẫu.

- Cả lớp thực hiện làm vào vở.

- 2HS lên bảng chữa bài, lớp nhận xét bổ sung.

1952 = 1000 + 900 + 50 +2

6845 = 6000 + 800 + 40 + 5

5757 = 5000 +700 + 50 +7

4700 = 4000 + 700 + 0 + 0

- Viết các tổng sau thành số có 4 chữ số:

- Cả lớp làm vào vở.

- 2HS lên bảng chữa bài, lớp bổ sung.

a/ 4000 + 500 + 60 + 7 = 4567

3000 + 600 + 30 + 2 = 3632

b/ 9000 + 10 + 5 = 9015

4000 + 400 + 4 = 4404

- Đổi chéo vở để chấm bài kết hợp tự sửa bài

- Viết rồi đọc các số sau:

- Cả lớp thực hiện vào vở.

- 2HS lên bảng lên bảng thi làm bài. Lớp theo dõi nhận xét tuyên dương bạn thắng cuộc.

a/ Tám nghìn, năm trăm, năm chục năm đơn vị: 8555: Tám nghìn năm trăm năm mươi lăm.

b/ Tám nghìn, năm trăm, năm chục: 8550 - Tám nghìn năm trăm năm mươi.

- Lắng nghe, về nhà thực hiện.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán 3

    Xem thêm