Giáo án Toán lớp 3 bài 76: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 3

Giáo án Toán lớp 3 bài 76: Luyện tập chung bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 3 bài 74: Giới thiệu bảng chia

Giáo án Toán lớp 3 bài 75: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 3 bài 77: Làm quen với biểu thức

I. Mục tiêu

Giúp HS:

  • Biết làm tính và giải toán có hai phép tính.
  • Bài tập cần làm: 1, 2, 3, 4 (cột 1, 2, 4)

II.Các hoạt động dạy học

HOẠT ĐỘNG DẠY

HOẠT ĐỘNG HỌC

1. BÀI CŨ

- Gọi 3 hs lên bảng đặt tính rồi tính:

630 : 7 = ?; 457 : 4 = ?; 724 : 6 = ?

- Nhận xét, tuyên dương, ghi điểm.

2. BÀI MỚI

* Giới thiệu bài: Bài học hôm nay các em sẽ luyện tập chung về kĩ nằng tính và giải toán có hai phép tính.

* Hướng dẫn thực hành.

Bài 1

- Yêu cầu cả lớp thực hiện phép nhân và tìm thừa số chưa biết.

- Gọi 4 hs lên bảng điền, mỗi em 1 cột.

- Nhận xét, chữa bài, tuyên dương.

Bài 2

- Cả lớp thực hiện đặt tính rồi tính.

- Gọi 4 hs lên bảng làm bài.

- Nhận xét, tuyên dương, ghi điểm.

Bài 3

- Gọi hs đọc đề bài toán.

- Gợi ý cho hs thực hiện theo 2 bước.

+ Bước 1: Tìm số máy bơm đã bán.

+ Bước 2: Tìm số máy bơm còn lại.

- Yêu cầu cả lớp làm bài vào vở.

- Gọi hs lên bảng làm bài.

- Nhận xét, ghi điểm.

Bài 4:

- Yêu cầu cả lớp tự làm bài vào vở.

- Gọi 4 hs nêu kết quả điền vào các cột tương ứng, mỗi em nêu một cột.

- Nhận xét, tuyêng dương.

IV.Củng cố, dặn dò

- GV hệ thống lại nội dung bài học

- Nhận xét tiết học.

- Dặn hs về nhà xem lại bài và chuẩn bị cho bài sau.

- 3 hs lên bảng thực hiện, cả lớp làm vào bảng con theo từng dãy, mỗi dãy 1 bài.

- Lắng nghe

- Cả lớp làm bài vào vở.

- HS lên bảng làm

Thừa số

324

3

150

4

Thừa số

3

324

4

150

Tích

972

972

600

600

- HS nhận xét bài làm của bạn

- Cả lớp làm bài vào vở.

- 4 hs lên bảng làm bài mỗi em làm một bài.

684 6 845 7 630 9 842 4

08 114 14 120 00 70 04 210

24 05 0 02

0 5 2

- HS nhận xét bài tập

- 1 hs đọc đề bài trước lớp, cả lớp đọc thầm.

- Tiến hành thực hiện theo hướng dẫn.

- HS thực hiện phép tính: 36 : 9 =4 (cái)

- HS thực hiện phép tính:

36 – 4 = 32 (cái)

- Cả lớp làm bài vào vở.

- 1 hs lên bảng làm bài

Bài giải

Số máy bơm đã bán là:

36 : 9 = 4 (cái)

Số máy bơm còn lại là:

36 - 4 = 32 (cái)

Đáp số: 32 cái máy bơm.

- HS nhận xét bài tập

- Cả lớp làm bài vào vở.

8 + 4 = 12 12 + 4 = 16 56 + 4 = 60;

8 x 4 = 32 12 x 4 =48; 56 x 4 =224

8 – 4 = 4 12 – 4 = 8; 56 – 4 = 52;

8 : 4 = 2 12 : 4 = 3 56 : 4 =14

HS nhận xét

- Lắng nghe.

- Theo dõi, về nhà thực hiện

Đánh giá bài viết
1 370
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán 3

Xem thêm