Giáo án Toán lớp 3 bài 50: Giải bài toán bằng hai phép tính

Giáo án Toán lớp 3

Giáo án Toán lớp 3 bài 50: Giải bài toán bằng hai phép tính bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 3 bài 47: Thực hành đo độ dài

Giáo án Toán lớp 3 bài 48: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 3 bài 51: Giải bài toán bằng hai phép tính

I. Mục tiêu

1. Kiến thức.

Bước đâu Biết giải và trình bài bài toán bằng hai phép tính

2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng giải toan có lời văn có 2 phép tính nhanh, chính xác

3. Thái độ: Giáo dục HS yêu thích và ham học toán, tính cẩn thận chính xác.

II. Đồ dùng.

  • GV: Các hình vẽ tương ứng trong SGK
  • HS: SGk, Vở Bài tập

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu.

Nội dung

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của HS

A.KTBC

B.Bài mới

1.GTB

2.Giới thiệu bài toán giải bằng hai phép tính.

*Bài toán 1:

- Biết cách giải v trình bài bài toán bằng hai phép tính

* Bài toán 2:

- Biết cách giải v trình bài bài toán bằng hai phép tính

3.Thực hành

Bài 1

-Biết cách giải bài toán

Bài 2

-Biết cách giải bài toán

Bài 3

-Biết giải bài toán theo tóm tắt

4.Củng cố dặn dò

-Nhận xét bài kiểm tra tiết trước.

* Giờ học hôm nay chúng ta được học kiến thức mới đó l bài toán: Giải bài toán bằng hai phép tính.

- Gọi HS đọc đề bài.

- Hàng trên có mấy cái kn?

- Mơ tả vẽ cái kn bằng hình sơ đồ như phần bài học SGK.

- Hàng dưới có nhiều hơn hàng trên mấy cái kn?

- Vẽ sơ đồ thể hiện số kn ở hàng dưới.

- Hàng dưới có mấy cái kn?

- Vì sao để tìm số kn hàng dưới em lại thực hiện phép cộng 3 + 2 = 5?

- Vậy cả hai hàng có mấy cái kn?

- Hướng dẫn HS trình bày bài giải như phần bài học SGK.

- Vậy ta thấy bài toán này l ghp của hai bài toán,.

- Nêu bài toán:

- Bể thứ nhất có mấy con c?

- Vậy ta vẽ một đoạn thẳng, đặt tn đoạn thẳng l Bể 1 với qui ước đây l 4 con c:

- Số c bể 2 ntn so với bể 1?

- Hãy nêu cách vẽ sơ đồ

- Bài toán hỏi gì?

- Hướng dẫn HS viết dấu móc thể hiện tổng số c của cả hai bể để lên sơ đồ sau:

- Để tính được tổng số chung của cả hai bể ta phải Biết được những gì?

- HD HS trình bày bài giải,

* Bài toán này được gọi l bài toán giải bằng hai phép tính.

- Gọi HS đọc đề bài.

- Bài toán hỏi gì?

-HS vẽ sơ đồ bài toán và trình bày bài giải.

- Chữa bài, nhận xét

- Y/c HS tự làm bài.

- Chữa bài, nhận xét

- Nêu cách giải bài toán bằng hai phép tính.

- Cho HS tự giải rồi lên bảng chữa bài

- GV nhận xét

- Nêu cách giải bài toán bằng hai phép tính.

-Chuẩn bị bài sau

-Nhận xét giờ học

-HS lắng nghe

-HS lắng nghe

- 1 em đọc đề bài,

- Hàng trên có 3 cái kn.

- Theo dài.

- Hàng dưới có nhiều hơn hàng trên 2 cái kn.

- Theo dài.

- Hàng dưới có 3 + 2 = 5 (cái kn).

- Vì hàng trên có 3 cái kn, hàng dưới có nhiều hơn hàng trên ba cái kn, số hn hàng dưới l số lớn, Muốn tính số lớn ta lấy số nhỏ cộng với phần hơn.

-Cả hai hàng có 3 + 2 = 5 (c)

- HS trình bày

- Theo dài.

- HS đọc lại đề bài toán.

- Bể thứ nhất có 3 con c.

- Theo dài.

- Số c của bể hai nhiều hơn so với bể 1 l 3 con c.

- Bài toán hỏi tổng số c của hai bể.

- Theo dài.

- Ta phải Biết số c của mỗi bể.

- Số c bể 2 l: 4 + 3 =7(c)

- Hai bể có số c l:

4 + 7 = 11 (con).

- 1 em đọc đề bài,

- Tổng số bưu ảnh của cả hai anh em.

- 1 em lên bảng làm,

Bài giải

Số bưu ảnh của em là:

15 – 7 = 8 (bưu ảnh)

Số bưu ảnh của cả hai anh em là:

15 + 8 = 23 (bưu ảnh)

Đáp số: 23 bưu ảnh

- 1 em lên bảng làm, cả lớp làm bài vào vở.

Bao thứ 2 có số gạo l:

27+5 = 32(kg)

Cả hai bao có số kg l:

27+ 32 = 59(kg)

Đ/s: 59kg gạo

Đánh giá bài viết
1 3.565
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán 3

Xem thêm