Giáo án Toán lớp 3 bài 87: Chu vi hình vuông

Giáo án Toán lớp 3

Giáo án Toán lớp 3 bài 87: Chu vi hình vuông bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 3 bài 85: Hình vuông

Giáo án Toán lớp 3 bài 86: Chu vi hình chữ nhật

Giáo án Toán lớp 3 bài 88: Luyện tập

I. Mục tiêu

  • Nhớ quy tắc tính chu vi hình vuông (lấy độ dài một cạnh nhân với 4).
  • Vận dung quy tắc để tính được chu vi hình vuông và giải được bài toán có nội dung liên quan đến chu vi hình vuông.
  • Bài tập cần làm: 1, 2, 3, 4.

II. Đồ dùng dạy học

Vẽ sẵn một hình vuông có cạnh 3dm lên bảng.

III. Các hoạt động dạy học

HOẠT ĐỘNG DẠY

HOẠT ĐỘNG HỌC

1. BÀI CŨ

- Gọi hs nêu quy tắc tính chu vi hình chữ nhật.

- Gọi hs lên bảng tính chu vi hình chữ nhật có chiều dài là: 25cm; chiều rộng là: 32cm.

- Nhận xét, tuyên dương, ghi điểm.

2.BÀI MỚI

* Giới thiệu bài: Bài học hôm nay các em sẽ biết cách tính chu vi hình vuông và áp dụng làm các bài tập có liên quan.

Hoạt động 1: Giới thiệu cách tính chu vi hình vuông:

- Y/C hs quan sát rõ hình vuông ABCD trên bảng có cạnh là 3dm và y/c hs tính chu vi hình vuông ABCD

- Y/C hs tính theo cách khác

- Độ dài mỗi cạnh của hình vuông ABCD bằng bao nhiêu?

- Hình vuông có mấy cạnh?

* Vậy muốn tính chu vi hình vuông ta lấy độ dài 1 cạnh nhân với 4

Hoạt động 2: Thực hành

Bài 1:

- GV phân tích mẫu và yêu cầu hs tự làm bài vào vở.

- Gọi hs nêu kết quả và cả phép tính trong ô.

- Nhận xét, chốt lại ý đúng.

Bài 2:

- Gọi hs đọc đề bài toán.

- Yêu cầu cả lớp làm bài vaò vở.

- Gọi hs lên bảng làm bài.

- Nhận xét, chữa bài, ghi điểm.

Bài 3:

- Gọi hs đọc đề bài toán.

- Lưu ý hs tính độ dài của hình chữ nhật ghép bởi 3 viên gạch. Sau đó tính chu vi hình chữ nhật.

- Yêu cầu cả lớp làm bài vào vở.

- Gọi hs lên bảng làm bài.

- Nhận xét, chữa bài, ghi điểm.

Bài 4:

- Yêu cầu hs đo độ dài hình vuông và tính chu vi hình đó.

- Gọi hs nêu kết quả đo giải bài toán tính chu vi hình đó.

- Nhận xét, ghi điểm.

IV.Củng cố, dặn dò.

- Gọi hs nêu quy tắc tính chu vi hình vuông.

- Nhận xét tiết học.

- Dặn hs về nhà thực hiện đo các hình vuông trong thực tế rồi tính chu vi các hình vuông đó và chuẩn bị cho bài sau.

- 1 hs nêu trước lớp.

- 1 hs lên bảng làm bài, cả lớp làm vào nháp.

*Chu vi hình chữ nhật là:

(25 + 32) x 2 = 114 (cm)

Đáp số : 114cm

- Lắng nghe

Chu vi hình vuông ABCD là:

3 + 3 + 3 + 3 = 12 (dm)

Chu vi hình vuông ABCD là:

3 x 4 = 12 (dm)

- 3cm

- Có 4 cạnh đều bằng nhau

-2, 3 hs nhắc lại quy tắc trước lớp.

- Quan sát mẫu và làm bài vào vở.

- 3 hs nêu mỗi em nêu một ô.

* 12 x 4 = 48cm; 31 x 4 = 124cm;

15 x 4 = 60cm

- 1 hs đọc đề bài trước lớp, cả lớp đọc thần SGK.

- Cả lớp tự làm bài vào vở.

- 1 hs lên bảng làm bài

Bài giải

Độ dài đoạn dây đó là:

10 x 4 = 40 (cm)

Đáp số: 40 cm

- 1 hs đọc trước lớp, cả lớp đọc thầm SGK.

- Lắng nghe, áp dụng để làm bài.

- Cả lớp làm bài CN vào vở.

- 1 hs lên bảng làm bài.

Bài giải

Chiều dài hình chữ nhật là:

20 x 3 = 60 (cm)

Chu vi hình chữ nhật là:

(60 + 20) x 2 = 160 (cm)

Đáp số: 160cm.

- HS thực hiện đo độ dài cạnh hình vuông MNPQ

- Kết quả đo là: 3cm

Bài giải

Chu vi hình vuông MNPQ là:

3 x 4 = 12 (cm)

Đáp số: 12cm.

- 2, 3 hs nêu quy tắc trước lớp.

- Lắng nghe, về nhà thực hiện.

Đánh giá bài viết
1 2.139
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán 3

Xem thêm