Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giáo án Toán lớp 3 bài 28: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 3

Giáo án Toán lớp 3 bài 28: Luyện tập bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 3 bài 26: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 3 bài 27: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

Giáo án Toán lớp 3 bài 29: Phép chia hết và phép chia có dư

I. Mục tiêu

1.Kiến thức:

  • Biết làm tính chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (chia hết ở các lược chia)
  • Biết tìm một trong các phần bằng nhau của một số.Vận dụng vào giải toán.

2. Kỹ năng: Rèn cho HS có kĩ năng chia số có 2 chữ số cho số có 1 chữ số tìm số phần bằng nhau của một số nhanh, chính xác.

3. Thái độ: Yêu thích và ham học toán, có óc nhạy cảm sáng tạo.

II. Đồ dùng.

  • GV: Bảng phụ, thước kẻ, phấn mầu
  • HS: Thước kẻ, bài tập, Vở bài tập

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu.

Nội dung

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Ổn định

2. Kiểm tra

3. Bài mới

Giới thiệu bài

Luyện tập

Bài 1.

-Biết cách đặt và thực hiện phép chia.

Bài 2.

-Biết tìm 1/4 của một số

Bài 3.

-Biết giải bài toán tìm 1/2 số trang truyện đã đọc

4. Củng cố

5. Dặn dò

-Gọi HS lên bảng chữa bài

Đặt tính rồi tính: 64 : 4

63 : 3 58 : 2

-GV chữa bài, nhận xét

*Giờ học hôm nay chúng ta luyện tập

a) Nêu Y/c của bài toán v Y/c HS làm bài.

-Y/c từng HS vừa lên bảng nêu rõ cách thực hiện phép tính của mình. HS cả lớp theo dài nhận xét bài của bạn.

b) Y/c HS đọc bài mẫu phần Hướng dẫn HS : 4 không chia được 6 lấy 42 chia 6 được 7, viết 7. 7 nhân 6 bằng 42, 42 trừ 42 bằng 0

-Y/c từng HS vừa lên bảng nêu rõ cách thực hiện tính của mình. HS cả lớp theo dài nhận xét bài của bạn.

- GV Y/c HS nêu cách tìm một phần tư của một số, sau đó tự làm bài.

-Chữa bài, nhận xét

-Gọi HS đọc đề bài.

-Y/c HS suy nghĩ và tự làm bài

-Gọi HS lên bảng chữa

.

-Chữa bài, nhận xét

-Hôm nay các em được luyện tập những kiến thức nào?

- Hãy nêu cách tìm một phần mấy của một số.

- Đặt tính rồi tính và nêu rõ cách thực hiện: 54 : 6

-Chuẩn bị bài: phép chia hết và phép chia có dư

-GV nhận xét tiết học.

-HS lên bảng chữa bài

-HS khác nhận xét

-Lắng nghe

-4 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vào bảng con.

-HS nêu cách thực hiện phép tính của mình. Cả lớp theo dài và nhận xét bài làm của bạn đúng/ sai chỗ nào.

-HS đọc bài mẫu.

-Làm theo hường dẫn của GV.

-4 em lên bảng làm bài. Cả lớp làm vào bảng con.

-HS nêu cách thực hiện phép tính của mình. Cả lớp theo dài v nhận xét bài làm của bạn đúng/ sai chỗ nào.

-3 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vào vở.

của 20 cm l 5 cm

của 40 km l 10 km.

của 80 kg l 20 kg

-HS nhận xét

-1 HS đọc đề bài.

-1 em lên bảng làm, cả lớp làm bài vào vở.

Tóm tắt:

Có: 84 trang

Đ đọc:1/2 số trang

Đ đọc:…..trang

Bài giải

My đ đọc được số trang sáchl:

84 : 2 = 42 (trang)

Đáp số: 42 trang

-HS nêu

-HS làm

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán 3

    Xem thêm