Giáo án Toán lớp 3 bài 1: Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số

Giáo án Toán lớp 3

Giáo án Toán lớp 3 bài 1: Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 3 bài 2: Cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ)

I. Mục tiêu

1. Kiến thức: Biết cách đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số.

2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng đọc, viết các số có 3 chữ số.

3. Thái độ: HS tích cực học tập, hăng hái phát biểu xây dựng bài.

II. Đồ dùng.

  • GV: Bảng phụ có ghi sẵn nội dung bài tập 1.
  • HS: SGK, thước kẻ, bài tập

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Ổn định

2. Kiểm tra

3. Bài mới

Giới thiệu bài

Ôn tập

a. Ôn tập về cách đọc số :

Bài 1

-Biết cách đọc số có 3 chữ số.

b.Ôn tập về thứ tự số:

Bài 2

-Biết cách viết các số có 3 chữ số theo tứ tự lớn dần và ngược lại

c. Ôn luyện về so sánh số và thứ tự số:

Bài 3

-Biết điền dấu >, <vào ơ trống

Bài 4

-Biết tìm số bé nhất và lớn nhất trong dãy số.

4.Củng cố

5. Dặn dò

-Kiểm tra sách, vở, đồ dùng học tập toán của HS.

*Hôm nay các em sẽ được ôn tập về đọc, viết và so sách các số có ba chữ số.

- GV đọc cho HS viết các số sau theo lời đọc: 456 ( đọc : Bốn trăm năm mươi sáu), 227, 134, 506, 609, 780

- Viết lên bảng các số có ba chữ số (khoảng 10 số) Y/c HS nối tiếp nhau đọc các số được ghi trên bảng.

-Treo bảng phụ ghi sẵn nội dung bài tập 2 lên bảng, Y/c HS cả lớp suy nghĩ và tìm số thích hợp điền vào các ô trống.

+ Phần a: Tại sao lại điền 312 vào sau 311?

+ Đây l dãy các số tự nhiên liên tiếp từ 310 đến 319, xếp theo thứ tự tăng dần. Mỗi số trong dãy số này bằng số đứng ngay trước nó cộng thêm 1.

+ phần b: Tại sao lại điền 398

+ Đây l dãy số tự nhiên liên tiếp xếp theo thứ tự giảm dần. Từ 400 đến 391. Mỗi số trong dãy số này bằng số đứng ngay trước nó trừ đi 1.

- Gọi HS đọc đề bài tập 3 và hỏi: Bài tập Y/c chúng ta làm gì?

- GV Y/c HS tự làm bài.

- GV Y/c HS nhận xét bài của bạn trên bảng và hỏi:

+Tại sao điền được 303 < 330?

-Hỏi tương tự với các câu còn lại.

- Y/c HS nêu cách so sánh các số có 3 chữ số, cách so sánh các phép tính với nhau.

- Y/c HS đọc đề bài sau đó đọc dãy số của bài.

- Y/c HS tự làm bài.

- Số lớn nhất trong dãy số trên l số nào?

- Vì sao nói số 735 là số lớn nhất trong các số trên?

- Số nào là số bé nhất trong các số trên? Vì sao?

-Hôm nay chúng ta học nội dung gì?

-Nhận xét giờ học

-Chuẩn bị bài sau: Ôn phép cộng, trừ các số có 3 chữ số.

-HS mang sách vở ra để kiểm tra.

-HS lắng nghe

- 2 HS viết số trên bảng lớp, cả lớp viết vào bảng con.

- HS nối tiếp nhau đọc các số được ghi trên bảng, cả lớp nghe và nhận xét.

- Làm bài tập và nhận xét bài của bạn.

-2 HS lên bảng lớp làm bài, cả lớp làm bài vào bảng con.

-Vì số đầu tiên là 310, số thứ hai là 311, đến 310, 311 rồi thì đến 312. (Hoặc : Vì 310 + 1 = 311, 311 + 1 = 312 nn điền 312; hoặc 311 là số liền sau của 310, 312 l số liền sau của 311)

- Theo dài v nhắc lại.

- Vì 400 - 1 = 399,

399 - 1 = 398. (Hoặc: 399 là số liền trước của 400. 398 là số liền trước của 399.)

- Theo dài và nhắc lại.

- Bài tập Y/c chúng ta so sánh các số.

- 3 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm vào vở bài tập.

303< 330 ; 30 + 100 < 131

615 >516 ; 410-10 <400+ 1

199 < 200; 243 = 200 + 40 + 3

- Nhận xét bài bạn làm của bạn.

- Vì hai số cùng có số trăm là 3 nhưng 303 có 0 chục, còn 330 có 3 chục. 0 chục b hơn 3 chục nn 303 b hơn 330.

- Làm theo Y/c của GV với các cầu còn lại.

-các số: 375; 421; 573; 241; 735; 142.

-Cả lớp làm bài vào vở.

- 375; 421; 573; 241; 735; 142.

- Vì 735 có số trăm lớn nhất.

-375; 421; 573; 241; 735; 142. Vì số 142 có số trăm bé nhất.

Đánh giá bài viết
4 4.088
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán 3

Xem thêm