Giáo án khối Tiểu Học năm 2021 - 2022 (cả năm)

Giáo án khối Tiểu Học năm 2021 - 2022 là tài liệu tổng hợp Giáo án lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 khối Tiểu học, giúp thầy cô giáo có thêm tư liệu để soạn các bài giảng Tiểu Học chất lượng cho năm học mới.

Lưu ý: Các bạn nhấn vào từng Link của bài viết để tải về trọn bộ Giáo án các lớp Tiểu Học.

I. Giáo án lớp 1 theo chương trình mới

1. Giáo án lớp 1 sách Cánh Diều

2. Giáo án lớp 1 sách Kết nối tri thức

3. Giáo án lớp 1 sách Chân trời sáng tạo

4. Giáo án lớp 1 sách Cùng học để phát triển năng lực

5. Giáo án lớp 1 sách Vì sự bình đẳng và dân chủ

II. Giáo án lớp 2 theo chương trình mới

1. Giáo án lớp 2 sách Kết nối tri thức

2. Giáo án lớp 2 sách Cánh Diều

3. Giáo án lớp 2 sách Chân trời sáng tạo

III. Giáo án lớp 3 cả năm 2021 - 2022

IV. Giáo án lớp 4 cả năm 2021 - 2022

V. Giáo án lớp 5 cả năm 2021 - 2022

Ngoài Giáo án khối Tiểu Học năm 2021 - 2022 (cả năm) trên, các bạn có thể tham khảo các tài liệu khác của tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5 để củng cố và nắm chắc kiến thức, đào sâu các dạng bài, giúp các em tự tin bước vào các kỳ thi quan trọng. Bên cạnh đó, VnDoc còn có đủ Kế hoạch dạy học các môn Tiểu Học năm 2021 - 2022 theo Công văn 2345, Giáo án PowerPoint các môn khối Tiểu Học, mời thầy cô tham khảo.

Đánh giá bài viết
22 82.913
Sắp xếp theo
    Giáo án điện tử lớp 5 Xem thêm