Giáo án Mỹ thuật lớp 1 sách Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục (Trọn bộ cả năm)

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]c.com | Hotline: 024 2242 6188
Giáo án Mỹ thuật lớp 1 sách sự bình đẳng dân chủ trong
giáo dục
(Trọn bộ cả năm)
TUẦN 1__
Thứ ngày tháng năm 20
THUẬT
CHỦ ĐỀ
THUẬT TRONG CUỘC SỐNG
*Mục tiêu chung của chủ đề:
HS cần đạt sau chủ đề:
- Quan sát, nhận thức: HS nhận biết được thuật quanh ta, biết sử dụng các vật
liệu dụng cụ của môn học.
- Sáng tạo ứng dụng: HS tạo được sản phẩm bằng chấm, nét, hình, màu, khối.
- Phân tích đánh giá: HS nêu được cảm nhận về chấm, nét, hình, màu, khối trong
sản phẩm, tác phẩm thuật.
BÀI: THUẬT QUANH TA
I. MỤC TIÊU:
*HS cần đạt sau bài học:
- Quan sát, nhận thức: HS nhận biết được thuật mọi i trong cuộc sống.
- Sáng tạo ứng dụng: HS vẽ được một hình theo ý thích.
- Phân tích đánh giá: HS chỉ ra được nét đẹp các hình thức thuật xung
quanh.
- Năng lực: HS hình thành phát triển năng lực cảm nhận hiểu biết về thuật,
năng lực tự chủ tự học, năng lực giao tiếp hợp tác, năng lực tìm tòi khám phá
kiến thức.
II. CHUẨN BỊ:
1. Đồ dùng:
* Giáo viên:
- Sách học MT lớp 1.
- Hình ảnh MT trong thực tế cuộc sống, hình ảnh sản phẩm, tác phẩm MT.
* Học sinh:
- Sách học MT lớp 1.
- Màu, chì, tẩy, giấy vẽ...
2. Phương pháp:
- GV sử dụng PP thuyết trình, phân tích, vấn đáp, trực quan, thảo luận, thực hành,
đánh giá...
3. Hình thức tổ chức:
- Hoạt động nhân.
- Hoạt động nhóm.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
* HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG:
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi tìm u sắc
trong hộp màu của em.
- Khen ngợi HS thắng cuộc.
- GV giới thiệu chủ đề, yêu cầu HS nhắc lại.
1. HOẠT ĐỘNG 1: KHÁM PHÁ
- Chơi trò chơi theo hướng dẫn của GV
- Mở bài học
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]c.com | Hotline: 024 2242 6188
- Kể tên các đồ dùng MT em biết.
* Mục tiêu:
+ HS nhận biết kể tên được một số đồ dùng
vật liệu để học MT.
+ HS tập trung, nắm bắt được kiến thức cần đạt
trong hoạt động này.
* Tiến trình của hoạt động:
- Yêu cầu HS quan sát hình trang 8+9 sách học
MT 1.
- GV đặt câu hỏi gợi mở:
+ Tên các đồ dùng, vật liệu trang 8-9 SGK
MT ?
+ Đồ dùng vật liệu đó dùng để làm ?
+ Em những đồ dùng gì để học môn MT ?
- GV nhận xét, khen ngợi HS.
- GV tóm tắt:
+ Học thuật không th các đồ dùng học tập
các vật liệu như bút chì, tẩy, màu vẽ, giấy
vẽ...
+ Mỗi đồ dùng đó lại công dụng riêng của
nó.
2. HOẠT ĐỘNG 2: KIẾN TẠO KIẾN
THỨC-KĨ NĂNG.
-Nhận biết MT trong cuộc sống.
* Mục tiêu:
+ HS biết quan sát c hình ảnh trong tự nhiên
sản phẩm tác phẩm MT.
+ HS nhận ra vẻ đẹp c hình thức MT trong
cuộc sống xung quanh.
+ HS tập trung, nắm bắt được kiến thức cần đạt
trong hoạt động này.
* Tiến trình của hoạt động:
- GV hướng dẫn HS:
+ Quan sát hình ảnh GV đã chuẩn bị trên n
hình.
+ Chỉ ra những hình ảnh đẹp trong tự nhiên
hình ảnh do sản phẩm, tác phẩm MT tạo nên.
. Em thích hình ảnh nào?
. Hình ảnh nào thể hiện vẻ đẹp trong tự nhiên?
. Hình ảnh nào do MT tạo nên?
- GV khen ngợi HS, chốt lại KT.
- GV yêu cầu HS làm i tập 1 trong vở BT
trang 6.
3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP-SÁNG
TẠO.
- Vẽ một hình theo ý thích.
* Mục tiêu:
- Nhận biết, kể tên đồ dùng vật liệu dùng
để học môn MT.
- Tập trung, ghi nhớ kiến thức của hoạt
động.
- Quan sát
- 1, 2 HS
- 1 HS
- 1, 2 HS
- Lắng nghe, ghi nhớ
- Tiếp thu
- Ghi nhớ
- Biết quan sát
- Nhận ra
- Tập trung, ghi nhớ kiến thức của hoạt
động.
- Quan sát
- Nhận biết, chỉ ra được theo yêu cầu của
bài học.
- 1, 2 HS nêu
- 1 HS nêu
- 1 HS
- Lắng nghe, ghi nhớ
- Thực hiện
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]c.com | Hotline: 024 2242 6188
+ HS hiểu nắm được công việc phải làm.
+ HS sử dụng bút, màu vẽ được một hình bất
theo ý thích.
+ HS tập trung, nắm bắt được kiến thức cần đạt
trong hoạt động này.
* Tiến trình của hoạt động:
- Khuyến khích HS lựa chọn bút màu để vẽ một
hình yêu thích. Chia sẻ về hình sẽ vẽ.
- Yêu cầu HS sử dụng bút màu đã chọn để vẽ
hình vào giấy.
- Hướng dẫn HS chọn màu để vẽ vào hình theo
ý thích.
- Yêu cầu HS làm BT2 trong VBT trang 7.
- GV quan sát, giúp đỡ HS m bài.
4. HOẠT ĐỘNG 4: PHÂN TÍCH-ĐÁNH
GIÁ.
- Trưng bày chia sẻ.
* Mục tiêu:
+ HS biết cách trưng bày, chia sẻ về i vẽ của
mình của bạn.
+ HS bước đầu làm quen với việc giới thiệu
nêu cảm nhận về bài vẽ.
+ HS tập trung, nắm bắt được kiến thức cần đạt
trong hoạt động này.
* Tiến trình của hoạt động:
- GV hướng dẫn HS trưng bày bài vẽ theo nhóm
hoặc trên bảng.
- Khuyến khích HS trình bày cảm nhận về bài
vẽ của mình, của bạn.
- Hướng dẫn HS tự đánh giá.
- GV đánh giá sản phẩm, bài vẽ của HS.
5. HOẠT ĐỘNG 5: VẬN DỤNG-PHÁT
TRIỂN.
* Khám phá thêm hình ảnh MT quanh ta.
- Khuyến khích HS quan sát, chỉ ra hình ảnh
sản phẩm, tác phẩm MT xung quanh.
- GV tóm tắt: MT mọi nơi làm đẹp cho
cuộc sống của con người.
* ĐÁNH GIÁ:
- Khen ngợi HS bài vẽ đẹp.
- Liên hệ thực tế, đánh giá chung tiết học.
- Hiểu công việc của mình phải làm
- Hoàn thành được bài tập trên lớp
- Tập trung, ghi nhớ kiến thức của hoạt
động.
- Thực hành vẽ nhân
- Thực hiện
- Thực hiện theo ý thích
- Thực hành làm i
- Hoàn thành bài trên lớp
- Trưng bày, chia sẻ bài vẽ
- Làm quen
- Tập trung, ghi nhớ kiến thức của hoạt
động.
- Trưng bày
- Trình bày cảm nhận về bài vẽ của mình
của bạn.
- Đánh giá theo cảm nhận
- Rút kinh nghiệm
- Quan sát, chỉ ra theo yêu cầu
- Ghi nhớ
- Rút kinh nghiệm
- Phát huy
* Dặn dò:
- Về nhà xem trước bài: NHỮNG CHẤM TRÒN THÚ VỊ.

Giáo án lớp 1 môn Mĩ thuật năm 2020 - 2021

Giáo án môn Mĩ thuật Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục là tài liệu được biên soạn theo quy định dành cho các thầy cô tham khảo, lên kế hoạch giảng dạy cụ thể, chuẩn bị hiệu quả cho các Bài giảng lớp 1 môn Mĩ thuật năm 2020 - 2021, với nội dung được biên soạn kỹ lưỡng cùng cách trình bày khoa học.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết và dùng máy tính để tải về.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 1, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 1 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 1. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

SGK Mĩ thuật 1 được biên soạn với mục đích cung cấp cho HS, GV một tài liệu giáo khoa thiết thực trong dạy và học môn Mĩ thuật lớp 1 nhằm phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực cho HS. Các bài học, hoạt động trong Mĩ thuật 1 được thiết kế có tính hệ thống, liên kết với nhau; hoạt động trước kết thúc sẽ là khởi đầu cho hoạt động tiếp theo; bài học trước kết nối với bài học sau thông qua hoạt động vận dụng, phát triển và kết nối kiến thức, kĩ năng mĩ thuật với cuộc sống; từ đó góp phần hình thành, phát triển năng lực sáng tạo và sáng tạo không ngừng cho HS.

Cấu trúc bài học trong sách được xây dựng dựa theo mô hình nhận thức của nhà nghiên cứu giáo dục David Kolb. Với 5 hoạt động được thiết kế cho mỗi bài học, gồm: Khám phá; Kiến tạo kiến thức - kĩ năng; Luyện tập - sáng tạo; Phân tích - đánh giá; Vận dụng - phát triển, Mĩ thuật 1 sẽ góp phần hình thành, phát triển năng lực sáng tạo, năng lực cảm thụ thẩm mĩ, các kĩ năng cũng như các phẩm chất cốt lõi cho HS.

Tham khảo thêm:

1. Giáo án sách Cánh Diều

2. Giáo án sách Kết nối tri thức với cuộc sống

3. Giáo án sách Chân trời sáng tạo

4. Giáo án sách Cùng học để phát triển năng lực

5. Giáo án sách Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục

Ngoài giáo án các môn mời các thầy cô tham khảo: Phân phối chương trình GDPT mới lớp 1:

1. Phân phối chương trình lớp 1 bộ sách Cánh Diều

2. Phân phối chương trình bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

3. Phân phối chương trình bộ sách Chân trời sáng tạo

4. Phân phối chương trình bộ sách Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục

5. Phân phối chương trình bộ sách Cùng học để phát triển năng lực

SGK Mĩ thuật 1 đã có sự điều chỉnh thời lượng bài học phù hợp, cấu trúc bài học mở hơn, không quy định thứ tự chủ đề, bài học, giúp GV có thể chủ động, linh hoạt trong xây dựng kế hoạch và lựa chọn phương pháp, hình thức tổ chức dạy học phù hợp với điều kiện thực tế của các địa phương và năng lực của HS.

Ngoài Giáo án môn Mĩ thuật lớp 1 bộ sách Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục trên, các bạn có thể tham khảo các tài liệu khác của tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5 để củng cố và nắm chắc kiến thức, đào sâu các dạng bài, giúp các em tự tin bước vào các kỳ thi quan trọng. Các em học sinh lớp 1 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 1 hay đề thi học kì 2 lớp 1 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Tin Học lớp 1, Tiếng Việt lớp 1, Tiếng Anh lớp 1, Toán lớp 1 hơn.

Đánh giá bài viết
7 9.444
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục Xem thêm