Phân phối chương trình Tiếng Việt lớp 1 sách Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục

Kế hoạch dạy học chương trình Tiếng Việt lớp 1

Phân phối chương trình Tiếng Việt lớp 1 sách Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục là tài liệu tham khảo môn Tiếng Việt 1, để các thầy cô chủ động phân phối nội dung, thời lượng dạy học, đảm bảo học sinh đạt được các yêu cầu cơ bản về kiến thức, kĩ năng một cách chính xác nhất môn Tiếng Việt 1 theo bộ sách Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục năm 2020 - 2021.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 1, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 1 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 1. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

T (1)

Tên Chương/ Chủ đề

(2)

Tên bài (3)

(Tên chương/chủ đề có thể tách thành cột riêng nếu chương/chủ đề không trùng với bài, gồm nhiều bài)

Số tiết (4)

(Nếu có sự phân biệt giữa chương/chủ đề/bài thì cột này chỉ ghi số tiết

của bài)

Ghi chú (5)

(Thể hiện tính liên thông, tích hợp với các môn học khác)

1

Làm quen (1 tuần)

TUẦN 1

- Giúp học sinh làm quen với môi trường học tập, cách sử dụng đồ dùng học tập, tư thế ngồi học, ngồi viết, cách cầm bút…

- Kĩ năng đọc sách, làm việc với sách, đọc viết số từ 0 đến 9.

- Giúp học sinh hiểu biết thêm về thiên nhiên, cuộc sống xung quanh qua việc cung cấp thông tin từ bài đọc.

- Góp phần hình thành các năng lực chung: tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.

- Góp phần hình thành các phẩm chất chủ yếu: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

Bài 1:

2

Bài 2: a b c d đ e

2

Bài 3: g h i k l m

2

Bài 4: n o p q r s

2

Bài 5: t u v x y

2

Luyện viết

1

Kể chuyện: Buổi sáng của bé (Xem – Kể)

1

2

Âm và Chữ (4 tuần)

TUẦN 2

Bài 6: c a

2

Bài 7: b e ê \ /

2

Bài 8: o ô ơ ~ ? .

2

Bài 9: d đ i

2

Bài 10: Ôn tập

2

Luyện viết

1

Kể chuyện: Quạ trồng đậu (Xem – Kể)

1

TUẦN 3

Bài 11: h k kh

2

Bài 12: t u ư

2

Bài 13: l m n

2

Bài 14: nh p ph th

2

Bài 15: Ôn tập

2

Luyện viết

1

Kể chuyện: Anh em khỉ lấy chuối (Xem – Kể)

1

TUẦN 4

Bài 16: r s v x

2

Bài 17: ch tr y

2

Bài 18: g gh ng ngh

2

Bài 19: gi q - qu

2

Bài 20: Ôn tập

2

Luyện viết

1

Kể chuyện: Con quạ khôn ngoan (Xem – Kể)

1

TUẦN 5

Bài 21: ia

2

Bài 22: ua ưa

2

Bài 23: Viết đúng chính tả

2

Bài 24: Ôn tập

2

Bài 25: Ôn tập

2

Luyện viết

1

Kể chuyện: Con chuột nhanh trí (Xem – Kể)

1

3

Vần (17 tuần)

TUẦN 6

Bài 26: an at

2

Bài 27: am ap

2

Bài 28: ang ac

2

Bài 29: anh ach

2

Bài 30: Ôn tập

2

Luyện viết

1

Kể chuyện: Cái vỏ chuối (Xem – Kể)

1

TUẦN 7

Bài 31: ai ay

2

Bài 32: ao au

2

Bài 33: ăn ăt

2

Bài 34: ân ât

2

Bài 35: Ôn tập

2

Luyện viết

1

Kể chuyện: Chuyện ở sở thú (Xem – Kể)

1

TUẦN 8

Bài 36: en et

2

Bài 37: ên êt

2

Bài 38: in it

2

Bài 39: on ot

2

Bài 40: Ôn tập

2

Luyện viết

1

Kể chuyện: Thỏ con không vâng lời (Xem – Kể)

1

TUẦN 9

Bài 41: ôn ôt

2

Bài 42: ơn ơt

2

Bài 43: Ôn tập

2

Bài 44: Ôn tập

2

Bài 45: Ôn tập

2

Luyện viết

1

Kể chuyện: Những quả trứng trong vườn (Xem – Kể)

1

TUẦN 10

Bài 46: un ut ưt

2

Bài 47: iên iêt

2

Bài 48: yên yêt

2

Bài 49: uôn uôt

2

Bài 50: Ôn tập

2

Luyện viết

1

Kể chuyện: Bảo vệ chim non (Xem – Kể)

1

TUẦN 11

Bài 51: ươn ươt

2

Bài 52: ăm ăp

2

Bài 53: âm âp

2

Bài 54: em ep

2

Bài 55: Ôn tập

2

Luyện viết

1

Kể chuyện: Chích choè và cò đáng chê (Xem – Kể)

1

TUẦN 12

Bài 56: êm êp

2

Bài 57: im ip

2

Bài 58: om op

2

Bài 60: Ôn tập

2

Luyện viết

1

Kể chuyện: Quả bóng rùa (Xem – Kể)

1

TUẦN 13

Bài 61: ơm ơp

2

Bài 62: um up uôm

2

Bài 63: ươm ươp

2

Bài 64: iêm iêp yêm

2

Bài 65: Ôn tập

2

Luyện viết

1

Kể chuyện: Anh bán mũ và đàn khỉ (Xem – Kể)

1

TUẦN 14

Bài 66: ăng ăc

2

Bài 67: âng âc

2

Bài 68: eng ec

2

Bài 69: ong oc

2

Bài 70: Ôn tập

1

Kể chuyện: Chim trong lồng (Xem – Kể)

1

TUẦN 15

Bài 71: ông ôc

2

Bài 72: ung uc

2

Bài 73: ưng ưc

2

Bài 74: iêng iêc yêng

2

Luyện viết

1

Kể chuyện: Gà con tìm sâu cho mẹ (Xem – Kể)

1

TUẦN 16

Bài 76: uông uôc

2

Bài 77: ương ươc

2

Bài 78: ênh êch

2

Bài 79: inh ich

2

Bài 80: Ôn tập

2

Luyện viết

1

Kể chuyện: Tình bạn (Xem – Kể)

1

TUẦN 17

Bài 81: âu ây

2

Bài 82: eo êu

2

Bài 83: iu ưu

2

Bài 84: oi ôi ơi

2

Bài 85: Ôn tập

2

Luyện viết

1

Kể chuyện: Quả cam ngọt ngào (Xem – Kể)

1

TUẦN 18

Bài 86: ui ưi

2

Bài 87: uôi ươi

2

Bài 88: Ôn tập

2

Bài 89: Ôn tập

2

Bài 90: Ôn tập

2

Kiểm tra

2

TUẦN 19

Bài 91: iêu yêu ươu

2

Bài 92: oa oe

2

Bài 93: uê uy uya

2

Bài 94: oan oat

2

Bài 95: Ôn tập

2

Luyện viết

1

Kể chuyện: Việc tốt của Nam (Xem – Kể)

1

TUẦN 20

Bài 96: oăn oăt

2

Bài 97: oen oet

2

Bài 98: uân uât

2

Bài 100: Ôn tập

2

Luyện viết

1

Kể chuyện: Chiếc bánh rán ngốc nghếch (Nghe – Kể)

1

TUẦN 21

Bài 101: uyên uyêt

2

Bài 102: oam oăm oap

2

Bài 103: oang oac

2

Bài 104: oăng oăc

2

Bài 105: Ôn tập

2

Luyện viết

1

Kể chuyện: Quạ và công (Nghe – Kể)

1

TUẦN 22

Bài 106: oanh oach

2

Bài 107: uynh uych

2

Bài 108: oai oay uây

2

Bài 109: oong ooc uơ uênh uêch uâng uyp

2

Bài 110: Ôn tập

2

Luyện viết

1

Kể chuyện: Ba người bạn tốt (Xem – Kể)

1

4

Luyện tập tổng hợp (13 tuần)

TUẦN 23: EM ĐÃ LỚN

Tập đọc 1: Bé vào lớp Một

2

Chính tả

1

Tập đọc 2: Bé Mai

2

Luyện viết

1

Tập đọc 3: Năm người bạn

2

Chính tả

1

Đọc mở rộng: Giúp mẹ thật vui

2

Kể chuyện: Kiến Con đi xe buýt (Nghe – Kể)

1

TUẦN 24: EM ĐÃ LỚN

Tập đọc 1: Ai có tài?

2

Chính tả

1

Tập đọc 2: Cánh cam lạc mẹ

2

Luyện viết

1

Tập đọc 3: Răng xinh đi đâu?

2

Chính tả

1

Đọc mở rộng: Đồng dao

2

Kể chuyện: Heo con nói dối (Nghe – Kể)

1

TUẦN 25: EM ĐÃ LỚN

Tập đọc 1: Mặt trăng tìm bạn

2

Chính tả

1

Tập đọc 2: Ngày hôm qua

2

Luyện viết

1

Tập đọc 3: Sử dụng nhà vệ sinh

2

Chính tả

1

Đọc mở rộng: Em mơ gặp Bác Hồ

2

Kể chuyện: Mặt trăng tìm bạn (Đọc – Kể)

1

TUẦN 26: GIA ĐÌNH YÊU THƯƠNG

Tập đọc 1: Bàn tay mẹ

2

Chính tả

1

Tập đọc 2: Làm anh

2

Luyện viết

1

Tập đọc 3: Tiết kiệm nước

2

Chính tả

1

Đọc mở rộng:

1. Mèo tam thể

2. Chuột muốn to bằng voi

2

Kể chuyện: Bông hoa cúc trắng (Nghe – Kể)

1

TUẦN 27: GIA ĐÌNH YÊU THƯƠNG

Tập đọc 1: Món quà sinh nhật tuyệt vời

2

Chính tả

1

Ôn tập: Tôi có em rồi!

2

Luyện viết

1

Đọc mở rộng: Chàng Ngốc và con ngỗng vàng

2

Chính tả

1

Kiểm tra

2

Kể chuyện: Há miệng chờ sung (Nghe – Kể)

1

TUẦN 28: GIA ĐÌNH YÊU THƯƠNG

Tập đọc 1: Cô chủ không biết quý tình bạn

2

Chính tả

1

Tập đọc 2: Ngôi nhà

2

Luyện viết

1

Tập đọc 3: Tháp dinh dưỡng

2

Chính tả

1

Đọc mở rộng: Câu đố về đồ dùng gia đình

2

Kể chuyện: Cô chủ không biết quý tình bạn (Đọc – Kể)

1

TUẦN 29: TRƯỜNG HỌC CỦA EM

Tập đọc 1: Cuốn lịch của dê con

2

Chính tả

1

Tập đọc 2: Khi trang sách mở ra

2

Luyện viết

1

Tập đọc 3: Nói thế nào?

2

Chính tả

1

Đọc mở rộng: Đổi giày

2

Kể chuyện: Rùa và Thỏ (Nghe – Kể)

1

TUẦN 30: TRƯỜNG HỌC CỦA EM

Tập đọc 1: Mèo con đi học

2

Chính tả

1

Tập đọc 2: Những người bạn tốt

2

Luyện viết

1

Tập đọc 3: Lời chào

2

Chính tả

1

Đọc mở rộng: Lương Thế Vinh lấy bưởi

2

Kể chuyện: Sự tích hoa mào gà (Nghe – Kể)

1

TUẦN 31: TRƯỜNG HỌC CỦA EM

Tập đọc 1: Ai ngoan sẽ được thưởng

2

Chính tả

1

Tập đọc 2: Chuyện ở lớp

2

Luyện viết

1

Tập đọc 3: Nội quy lớp học

2

Chính tả

1

Đọc mở rộng: Những cách di chuyển kì lạ

2

Kể chuyện: Ai ngoan sẽ được thưởng (Đọc – Kể)

1

TUẦN 32: THIÊN NHIÊN QUANH EM

Tập đọc 1: Mặt trời thức dậy

2

Chính tả

1

Tập đọc 2: Trong giấc mơ buổi sáng

2

Luyện viết

1

Tập đọc 3: Mồ hôi của mèo

2

Chính tả

1

Đọc mở rộng: Sáng kiến của nhím con

2

Kể chuyện: Phốc ngốc nghếch (Nghe – Kể)

1

TUẦN 33: THIÊN NHIÊN QUANH EM

Tập đọc 1: Ca sĩ đẹp nhất rừng xanh

2

Chính tả

1

Tập đọc 2: Mời vào

2

Luyện viết

1

Tập đọc 3: Chiếc gương kì diệu

2

Chính tả

1

Đọc mở rộng:

1. Nước biển uống được không?

2. Vẽ màu của biển

2

Kể chuyện: Ca sĩ đẹp nhất rừng xanh (Đọc – Kể)

1

TUẦN 34: THIÊN NHIÊN QUANH EM

Tập đọc 1: Quà tặng

2

Chính tả

1

Tập đọc 2: Thuyền lá

2

Luyện viết

1

Tập đọc 3: Tấm biển trong vườn

2

Chính tả

1

Đọc mở rộng:

1. Trứng nổi hay chìm?

2. Quả trứng của ai?

2

Kể chuyện: Cô bé quàng khăn đỏ (Nghe – kể)

1

TUẦN 35: ÔN TẬP CUỐI NĂM

Tập đọc 1: Phòng bệnh

2

Chính tả

1

Tập đọc 2: Gửi lời chào lớp Một

2

Ôn tập: Cánh diều và thuyền giấy

2

Đọc mở rộng: Cảnh đẹp quê hương

2

Chính tả

1

Kiểm tra

2

Tham khảo thêm:

Ngoài Phân phối chương trình Tiếng Việt lớp 1 sách Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 1 nâng caobài tập môn Toán lớp 1 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
2 3.078
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục Xem thêm