Sách Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục

Chuyên mục giáo án Sách Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục bao gồm các bài giáo án được biên soạn theo bộ sách này nhằm giúp các thầy cô có thêm tư liệu tham khảo khi soạn giáo án lớp 1