Giáo án Kể chuyện 1 | Kể chuyện lớp 1 | Soạn giáo án Kể chuyện lớp 1

Giáo án Kể chuyện lớp 1 bao gồm 12 bài soạn giáo án điện tử bao gồm các bài soạn giáo án kể chuyện lớp 1 bài Rùa và Thỏ, Cô bé trùm khăn đỏ, Trí khôn,.... đến các bài Hai tiếng kì lạ, Sự tích dưa hấu đầy đủ và chi tiết các phần Mục tiêu, Chuẩn bị và Các hoạt động dạy học chuẩn bị tốt cho Giáo án lớp 1 soạn bài trước khi lên lớp.