Giáo án lớp 1 buổi 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Giáo án lớp 1 buổi 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
BÀI TẬP TOÁN BUỔI 2
BÀI 1 : CÁC SỐ 0, 1, 2, 3, 4, 5
TIẾT 1
I. MỤC TIÊU: Giúp HS
1. Phát triển các kiến thức.
- Nhận biết được các từ 0 đến 5.
- Đọc, đếm viết được các số từ 0 đến 5.
- Sắp xếp được c số từ 0 đến 5.
- Vận dụng vào thực tiễn.
2. Phát triển các năng lực chung phẩm chất.
- Thực hiện thao tác duy mức độ đơn giản.
II. CHUẨN BỊ:
- GV: Tranh, ảnh/ 4,5; bảng phụ, phiếu BT.
- HS: Bảng con, que tính, VBT, Bộ đồ dùng toán 1.
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Khởi động:* 2-3’)
- GV cùng cả lớp hát bài hát: Tập đếm.
- GV giảng giải, dẫn dắt vào bài học.
- Ghi bảng: Các số 0,1,2,3,4,5.
Luyện tập ( 30’)
Bài 1/4: Viết số. HTChậm
- GV nêu yêu cầu đề.
* Nhận biết các số: 1,2,3,4,5.
- GV yêu cầu HS lấy ra 1,2,3,4,5 que tính
rồi đếm số que tính lấy ra.
* Viết các số: 1,2,3,4,5.
- GV viết mẫu hướng dẫn HS viết lần
lượt các số.
- Cho HS viết vào bảng con.
- Y/C HS viết vào VBT.
- GV quan sát, nhận t, hỗ trợ các em.
Bài 2/4: Khoanh vào số thích hợp ( theo
mẫu). HTChậm
- GV nêu yêu cầu của bài.
- GV hỏi: Trong BT2 tất cả mấy bức
tranh?
- GV hỏi về nội dung các bức tranh:
+ Bức tranh 1 vẽ mấy quả cam?
- Vậy ta cần khoanh vào s mấy?
- GV cho HS làm phần còn lại.
- HS lắng nghe.
- HS thực hiện nhân lấy ra 1,2,3,4,5
que tính rồi đếm: 1,2,3,4,5.
- HS lắng nghe.
- HS thực hiện vào bảng con.
- HS viết vào VBT.
- HS lắng nghe.
- 5 bức tranh.
- 3 quả cam.
- số 3.
- Làm vào vở BT.
- HS nêu miệng
- HS nhận xét bạn
- HS lắng nghe.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
- GV mời HS lên bảng chia sẻ
- GV cùng HS nhận t.
Bài 3/5: Viết số thích hợp vào ô trống
( theo mẫu) HTC
- GV nêu yêu cầu của bài.
- GV hỏi về nội dung các bức tranh:
- Bức tranh 1: Trong chiếc cốc mấy
bàn chải?
- Vậy ta cần điền vào ô trống số mấy?
- GV cho HS làm theo nhóm đôi làm phần
còn lại.
- GV mời HS lên bảng chia sẻ
- GV cùng HS nhận t.
Bài 4/5: Nối con ớm với cánh hoa thích
hợp (theo mẫu).
- GV nêu yêu cầu của bài.
- GV yêu cầu HS đếm số ợng các chấm
tròn xuất hiện trên mỗi con bướm.
- GV hướng dẫn HS mối quan hệ giữa số
chấm tròn trên mỗi con bướm s trên
mỗi cánh hoa.
- Tùy theo mức độ tiếp thu của HS
GV thể yêu cấu HS làm luôn bài tập
hoặc cùng HS làm d trước.
- GV mời HS lên bảng chia sẻ
- GV cùng HS nhận t.
Vận dụng(3’)
4. Củng cố, dặn dò:
- Cho HS đọc, viết các số từ 0 đến 5 vào
bảng con.
- Nhắc nhở, dặn HS hoàn thành các bài
tập trong VBT.
- Nhận xét tiết học, tuyên dương.
- 2 bàn chải.
- số 2.
- Hai bạn cùng bàn hỏi đáp nhau về từng
hình.
+ H2: 4 bàn chải.
+ H3: 5 bàn chải.
+ H4:3 bàn chải.
+ H5:1 bàn chải.
+ H6: 0 bàn chải.
- HS nhắc lại y/c của bài.
- HS quan sát đếm.
- HS phát hiện quy luật: Số trên mỗi cánh
hoa chính số chấm tròn trên mỗi con
bướm .
- HS làm bài
- HS nêu miệng
- HS nhận xét bạn
BÀI 1 : CÁC SỐ 0, 1, 2, 3, 4, 5
TIẾT 2
I. MỤC TIÊU: Giúp HS
1. Phát triển các kiến thức.
- Nhận biết được các từ 0 đến 5.
- Đọc, đếm viết được các số từ 0 đến 5.
- màu vào hình dựa theo số cho sẵn.
- Vận dụng vào thực tiễn.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
2. Phát triển các năng lực chung phẩm chất.
- Thực hiện thao tác duy mức độ đơn giản.
II. CHUẨN BỊ:
- GV: Tranh, ảnh/ 6,7; bảng phụ, phiếu BT.
- HS: Bảng con, que tính, VBT, Bộ đồ dùng toán 1.
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Giáo viên
Học sinh
KHỞI ĐỘNG: 2’
- GV cùng cả lớp hát bài hát: Đếm sao.
- GV giảng giải, dẫn dắt vào bài học.
- Ghi bảng: Các số 0,1,2,3,4,5. (tiết 2)
LUYỆN TẬP:30’
Bài 1/6: Viết số thích hợp vào ô trống.
HTChậm
- GV nêu yêu cầu của bài.
- GV yêu cầu HS đếm số ợng các bông
hoa, quả trong mỗi hình nêu kết quả
- GV mời HS lên bảng chia sẻ.
- GV cùng HS nhận t
- GV quan sát, nhận t, hỗ trợ các em.
Bài 2/6: màu ngôi sao ( theo mẫu).
HTChậm
- GV nêu yêu cầu của bài.
- GV hỏi: Trong BT2 tất cả mấy hàng
ngôi sao? Mỗi hàng mấy ngôi sao?
- GV: Hàng số 1 người ta viết số 2 đầu
dòng, tức yêu cầu mình phải màu
vào 2 ngôi sao.Những số đứng đầu hàng
chính số ngôi sao chúng ta cần phải
màu.
- GV cho HS làm phần còn lại.
- GV mời HS lên bảng chia sẻ
- GV cùng HS nhận t.
Bài 3/7: màu đổ nh hoa 3 bông
hoa, màu vàng bình hoa 5 bông hoa.
HTC
- GV nêu yêu cầu của bài.
- Trong BT3 tất cả mấy bình hoa?
- GV cho HS làm theo nhóm đôi đếm số
bông hoa trong mỗi bình hoa.
- GV cho HS màu theo yêu cầu của đề.
- GV cùng HS nhận t.
- HS lắng nghe.
- HS thực hiện nhân đếm số lượng c
bông hoa, quả trong mỗi hình nêu kết
quả.
+ H1: 5 bông hoa.
+ H2: 4 quả.
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.
- 5 hàng ngôi sao. Mỗi hàng đều 5 ngôi
sao.
- HS lắng nghe.
- Làm vào vở BT.
- HS nêu miệng
- HS nhận xét bạn
- HS lắng nghe.
- 4 bình hoa
- số 2.
- Hai bạn cùng bàn hỏi đáp nhau về từng
hình.
+ H1: 4 bông hoa.
+ H2: 3 bông hoa.
+ H3: 5 bông hoa.
+ H4: 2 bông hoa.

Giáo án lớp 1 buổi 2

Giáo án lớp 1 bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống - Buổi 2 là tài liệu được biên soạn theo quy định dành cho các thầy cô tham khảo, lên kế hoạch giảng dạy cụ thể, chuẩn bị hiệu quả cho các Bài giảng lớp 1 môn Toán, Tiếng Việt, với nội dung được biên soạn kỹ lưỡng cùng cách trình bày khoa học.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết và dùng máy tính để tải về.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 1, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 1 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 1. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Giáo án sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Ngoài Giáo án lớp 1 bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống - Buổi 2 trên, các bạn có thể tham khảo các tài liệu khác của tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5 để củng cố và nắm chắc kiến thức, đào sâu các dạng bài, giúp các em tự tin bước vào các kỳ thi quan trọng. Các em học sinh lớp 1 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 1 hay đề thi học kì 2 lớp 1 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Tin Học lớp 1, Tiếng Việt lớp 1, Tiếng Anh lớp 1, Toán lớp 1 hơn.

Đánh giá bài viết
1 6.749
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Kết nối tri thức với cuộc sống Xem thêm