Giáo án môn Tiếng Việt lớp 1 sách Cùng học để phát triển năng lực (Trọn bộ cả năm)

Giáo án môn Tiếng Việt lớp 1 bộ sách Cùng học để phát triển năng lực soạn đủ 35 tuần là tài liệu được biên soạn theo quy định dành cho các thầy cô tham khảo, lên kế hoạch giảng dạy cụ thể, chuẩn bị hiệu quả cho các Bài giảng lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020 - 2021 theo bộ sách mới Cùng học để phát triển năng lực.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết và dùng máy tính để tải về.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 1, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 1 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 1. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Giáo án môn Tiếng Việt lớp 1 bộ sách Cùng học để phát triển năng lực cả năm

TUẦN 1

Bài 1A a- b (Tiết 1 + 2)

I. MỤC TIÊU:

- Đọc đúng âm a, b đọc trơn các tiếng, từ ngữ của bài học. Hiểu nghĩa từ ngữ qua tranh

- Viết đúng a, b, bà

- Nói được các tiếng từ các vật chứa a, b

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Giáo viên: Tranh phóng to HĐ 1, HĐ 4

- Học sinh: VBT Tiếng Việt, tập một

- Vở tập viết 1, tập 1

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

HĐ của giáo viênHĐ của học sinh

1. Tổ chức HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

HĐ 1: Nghe – Nói

Quan sát tranh và tìm nhanh những con vật được vẽ trong tranh?

- Các con thấy trong tranh vẽ gì?

- Môi trường sống ở đâu?

Nhận xét – tuyên dương

2. Tổ chức HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ

HĐ 2: Đọc

a/ Đọc, tiếng, từ

- GV làm mẫu: Viết chữ bà lên bảng: Đánh vần- đọc trơn tiếng

- Giới thiệu chữ a,b in thường và in hoa trong sách

b/ Tạo tiếng mới:

- Làm mẫu đưa tiếng ba vào mô hình:

Âm đầu

Vần

Thanh

Tiếng

b

a

ba

b

a

?

Cả lớp: Nghe gv yêu cầu: đính thẻ chữ ba,bà,bã,bá.vào bảng phụ,

Nhận xét – tuyên dương

c. Đọc hiểu

- Nhìn tranh đọc từ ngữ phù hợp với mỗi hình.

- Hình 1 vẽ con gì?

- Hình 2 thấy gì?

- Luyện đọc cả lớp

3. Tổ chức HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

HĐ 3. Viết

Hướng dẫn cách viết chữ a, b cách nối ở chữ ba và cách đặt dấu huyền trên đầu âm a

Cách viết số 0

Nhận xét – tuyên dương những bài viết xấu – đẹp

4.Tổ chức HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

HĐ 4. Nghe – nói

- Hỏi – đáp: Nói tiếng chứa a, tiếng chứa b

- Nhóm đôi: Đây là cái gì?

Nhận xét – tuyên dương

5.Tổng kết

- Nhận xét tiết học

-Chuẩn bị bài: 1B: Bài c,o

-Về nhà đọc lại bài cho ba, mẹ nghe

+ Làm việc nhóm đôi:

- Bạn A : Bạn thấy trong tranh có con gì?

- Bạn B : Cá, ba ba,( các con vật dưới nước)

- Bạn A: Gà, bò, bê (các con vật trên bờ)

- 2HS kể trước lớp

-HS lắng nghe

- Cá nhân, cặp đánh vần và đọc trơn tiếng bà

- Cá nhân: ghép tiếng theo thứ tự các dòng, đọc trơn tiếng ghép được ba, bà, bã, bá.

- Nhóm: Cùng đọc trơn các tiếng ghép được 2-3 lần

- 4 hs nhận thẻ và đính vào bảng

- Con ba ba

- Ba bà

- Luyện đọc nhóm đôi: Đọc trơn ba ba và sửa lỗi.

- Đính đúng từ ngữ dưới tranh.

- Viết vở ô li

- Chia sẻ và sửa lỗi sai

- Đây là cái lá.

- Đây là quả cà

- Đây là quả bí

Bài 1B: C - O ( Tiết 1 + 2)

I. MỤC TIÊU:

- Đọc đúng âm c, o đọc trơn các tiếng, từ ngữ của bài học. Hiểu nghĩa từ ngữ qua tranh

- Viết đúng c, o, cò

- Nói được các tiếng từ các vật chứa c,o

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Giáo viên: Tranh phóng to HĐ 1, HĐ 4

- Học sinh: VBT Tiếng Việt, tập một

- Vở tập viết 1, tập 1

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

HĐ của giáo viênHĐ của học sinh

1. Tổ chức HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

HĐ 1: Nghe – Nói

Quan sát tranh của HĐ1 hỏi – đáp về tên các con vật và hoạt động của chúng được vẽ trong tranh.

Nhận xét – tuyên dương

GV viết tên bài lên bảng

2. Tổ chức HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ

HĐ 2: Đọc

a/ Đọc, tiếng, từ

- GV làm mẫu: Viết chữ lên bảng: Đánh vần- đọc trơn tiếng

- Giới thiệu chữ c,o in thường và in hoa trong sách

b/ Tạo tiếng mới:

-Làm mẫu đưa tiếng vào mô hình:

Âm đầuVầnThanhTiếng
ca\
ca

- Thi đính nhanh các thẻ chữ trên bảng phụ ca, cà, cá, cả, cã, cạ

- Tiếng bo tương tự

Nhận xét – tuyên dương

c. Đọc hiểu

- Con thấy gì ở hình 1?

- Trao đổi nhóm:

3. Tổ chức HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

HĐ 3. Viết

- Hướng dẫn cách viết chữ c, o cách nối ở chữ co và cách đặt dấu huyền trên đầu âm a

- Cách viết số 1

- Nhận xét – tuyên dương những bài viết xấu – đẹp

4. Tổ chức HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

HĐ 4. Đọc

- Đoán xem trong tranh người bà đi đâu về?

- Vì sao em biết điều đó?

GV đọc mẫu 2 câu và nghỉ hơi sau mỗi câu.

-Nhóm

-Cả lớp

Nhận xét – tuyên dương

5.Tổng kết

- Nhận xét tiết học

-Chuẩn bị bài :1C : Bài ô- ơ

-Về nhà đọc lại bài cho ba, mẹ nghe

+ Làm việc nhóm đôi: Hỏi - đáp

- Bạn A: Con vật nào đang bay trên bờ ruộng?

- Bạn B: Con cò

- Bạn A: Mỏ cò cặp con gì?

- Bạn B: Mỏ cò cặp con cá.

- 2HS kể trước lớp

- Đọc tên bài nối tiếp

-HS lắng nghe

- Cá nhân, cặp đánh vần và đọc trơn tiếng

- Nhóm : Tìm tiếng theo thứ tự các dòng, đọc trơn tiếng tìm được.

- Nhóm 1: Đính ca, cà, cá..

- Nhóm 2: Đính bò, bó, bỏ..

- Đại diện các nhóm luyện đọc các tiếng 2-3 lần.

- Đọc từ dưới hình 1: (cỏ)

- HS thảo luận và nhận xét biết hình 2 vẽ cây cọ, hình 3 vẽ con bò đọc từ dưới các hình (cọ, bò)

- Viết vở ô li

- C,o,co

- Chia sẻ và sửa lỗi sai

- Đi chợ về

- Nhìn thấy các thứ bà cầm ở tay

- Đọc trơn 2 câu theo gv ( 2-3 lần)

- Thi đọc truyền điện từng câu

- Nhóm cùng luyện đọc trơn 2 – 3 lần

- Cá nhân đọc và sửa lỗi

- Cả lớp từng nhóm đọc 2 câu

Bài 1C: Ô - Ơ ( Tiết 1 + 2)

I. MỤC TIÊU:

- Đọc đúng âm ô, ơ đọc trơn các tiếng, từ ngữ của bài học. Hiểu nghĩa từ ngữ qua tranh

- Viết đúng ô, ơ, cô, cờ

- Nói được các tiếng từ các vật chứa ô, ơ

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Giáo viên:Tranh phóng to HĐ 1, HĐ 2, HĐ 4

- Học sinh: VBT Tiếng Việt, Tập một

- Vở tập viết 1, tập 1

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

HĐ của giáo viênHĐ của học sinh

1. Tổ chức HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

HĐ 1: Nghe – Nói

Quan sát tranh của HĐ1: Bức tranh này vẽ cảnh gì?

Làm việc cá nhân và nhóm đôi:

Nhận xét – tuyên dương

GV chú ý tiếng cờ ,cô là những tiếng chứa âm mới của bài học hôm nay.

GV viết tên bài lên bảng: ô, ơ

2. Tổ chức HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ

HĐ 2: Đọc

a/ Đọc, tiếng, từ

- GV làm mẫu: Viết chữ cô, cờ lên bảng: Đánh vần- đọc trơn tiếng cô, cờ

- Giới thiệu chữ ô, ơ in thường và in hoa trong sách

c

ô

c

ơ

cờ

b/ Tạo tiếng mới:

- Làm mẫu đưa tiếng cố vào mô hình:

Âm đầuVầnThanhTiếng
cô/cố
cô֮

- Thi đính nhanh các thẻ chữ trên bảng phụ cố, cỗ,

Đọc trơn và sửa lỗi sai

Nhận xét – tuyên dương

c. Đọc hiểu

- Trao đổi nhóm: Tranh vẽ những gì?

- Giải nghĩa từ : cổ cò, cá cờ

- Trò chơi; Thi Ai nhanh hơn

3. Tổ chức HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

HĐ 3. Viết

- Hướng dẫn cách viết chữ ô, ơ cách nối ở chữ cô, cờ và cách đặt dấu huyền trên đầu âm a

- Cách viết số 2

-Nhận xét – tuyên dương những bài viết xấu – đẹp

4. Tổ chức HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

HĐ 4. Đọc

- Quan sát tranh: Người đàn ông đang xách con gì?

- GV đọc mẫu câu : Bố có ba ba.

- Thi đọc nối tiếp câu theo

Nhận xét – tuyên dương

5. Tổng kết

- Nhận xét tiết học

- Chuẩn bị bài :1D : Bài d - đ

- Về nhà đọc lại bài cho ba, mẹ nghe

Cá nhân:Bức tranh vẽ lễ chào cờ

Và quan sát lá cờ, thầy cô và hs…

Nhóm đôi: lên bảng chỉ vào từng chi tiết và hỏi nhau:

-Bạn A : Hai bạn đang làm gì?

-Bạn B : Đang kéo lá cờ lên cao

-Bạn A:Sân trường có những ai?

-Bạn B: Thầy, cô và hs các lớp.

- 2HS kể trước lớp

- Đọc tên bài nối tiếp

- HS lắng nghe

- Cá nhân, cặp đánh vần và đọc trơn tiếng cô, cờ

- Nhóm: Từ tiếng mẫu cố tạo được hs làm việc nhóm để tạo các tiếng khác trong bảng.

- Ghép tiếng theo thứ tự các dòng.

- Đọc trơn tiếng tìm được và đọc cho nhau nghe cố, cỗ, bờ bở

- Đọc các từ ngữ dưới hình.( cỗ, cổ cò, cá cờ)

- 2 đội lên bảng đính những thẻ từ vào đúng hình phù hợp, đội nào đính nhanh thì đội đó chiến thắng.

- Viết vở ô li

- Sửa lỗi sai

- Con ba ba

- Đọc trơn 2-3 lần câu

- Thi đọc

....Còn nữa

Giáo án điện tử lớp 1

SGK Tiếng Việt 1 được biên soạn theo theo quan điểm phát triển phẩm chất và năng lực cho HS. Các bài học trong sách bao gồm những văn bản theo chủ điểm nhằm hình thành và phát triển ở HS những phẩm chất tốt đẹp với các biểu hiện cụ thể như: tình yêu đối với thiên nhiên, gia đình, quê hương; ý thức đối với cội nguồn; lòng nhân ái; tình yêu cái đẹp, cái thiện, những cảm xúc lành mạnh, tinh thần ham học, yêu lao động; đức tính trung thực và tinh thần trách nhiệm..

Ngoài Giáo án môn Tiếng Việt lớp 1 bộ sách Cùng học để phát triển năng lực cả năm trên, các bạn có thể tham khảo các tài liệu khác của tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5 để củng cố và nắm chắc kiến thức, đào sâu các dạng bài, giúp các em tự tin bước vào các kỳ thi quan trọng. Các em học sinh lớp 1 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 1 hay đề thi học kì 2 lớp 1 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Tin Học lớp 1, Tiếng Việt lớp 1, Tiếng Anh lớp 1, Toán lớp 1 hơn.

Đánh giá bài viết
15 17.475
4 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Thành Dương
  Thành Dương cho tôi xin 1 bộ giáo án tiếng việt cùng học và phá triển năng lực lớp 1
  Thích Phản hồi 18/09/20
  • Thành Dương
   Thành Dương Ban nào có bộ giao an Toán lớp 1 két nối chi thức
   Thích Phản hồi 18/09/20
   • Thành Dương
    Thành Dương giao an môn Tập viet lớp 1 ở chỗ nào vậy bạn nào biêt chỉ minh voi
    Thích Phản hồi 19/09/20
    • Thành Dương
     Thành Dương Bạn nào có giáo an môn tập viết khong cho minh xin voi
     Thích Phản hồi 19/09/20
     Giáo án Cùng học để phát triển năng lực Xem thêm