Kế hoạch điều chỉnh lớp 1 Tự nhiên xã hội sách Cánh Diều theo Công văn 3969

Kế hoạch giảm tải môn Tự nhiên xã hội lớp 1 sách Cánh Diều

Kế hoạch điều chỉnh lớp 1 môn Tự nhiên xã hội sách Cánh Diều theo Công văn 3969 dưới đây là kế hoạch được thiết kế dựa theo phụ lục 1 Công văn 3969. Thầy cô cùng tham khảo, xây dựng kế hoạch giáo dục kịp thời và đúng yêu cầu.

Lưu ý: Mẫu kế hoạch sau đây điều chỉnh giảm tải chương trình học năm học mới, các thầy cô cùng theo dõi và tham khảo. Tùy từng địa phương, cơ sở dạy học có những điều chỉnh phù hợp.

KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN TỰ NHIÊN XÃ HỘI

Mỗi tuần 2 tiết

Cả năm (35 tuần): 70 tiết/ năm

Tuần

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh,

bổ sung (nếu có)

(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo, xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức ...)

Ghi chú

(Thực hiện theo công văn 3969, …)

Chủ đề/

Mạch nội dung

Tên bài học

Tiết

1

Chủ đề 1. Gia đình

Bài 1: Gia đình em

3

Dạy tích hợp liên môn với môn Đạo đức Bài 7,8,9.

Phối hợp với gia đình rèn luyện thói quen chia sẻ, yêu thương, quan tâm giữa các thành viên trong gia đình

Tiết 1: Từ Mở đầu đến Hoạt động 2.

1

Tiết 2: Từ Hoạt động 3 đến Hoạt động 4.

1

2

Tiết 3: Từ Hoạt động 5 đến hết bài.

1

Bài 2: Ngôi nhà của em

3

Dạy tích hợp liên môn với môn Đạo đức Bài 8,9.

Phối hợp với gia đình rèn luyện thói quen giúp đỡ gđ các công việc vừa sức

Tiết 1: Từ Mở đầu đến Hoạt động 2.

1

3

Tiết 2: Từ Hoạt động 3 đến Hoạt động 5.

1

Tiết 3: Từ Hoạt động 6 đến hết bài.

1

4

Bài 3: An toàn khi ở nhà

2

Tiết 1: Từ Mở đầu đến Hoạt động 2.

1

Tiết 2: Từ Hoạt động 3 đến hết bài.

1

5

Ôn tập và đánh giá chủ đề Gia đình

2

Chuyển đánh giá cuối học kì 1

Phối hợp với gia đình để vận dụng kiến thức vào thực hành bài học ở nhà

Tiết 1: Từ Hoạt động 1 đến Hoạt động 2.

1

Tiết 2: Từ Hoạt động 3 đến hết bài.

1

6

Chủ đề 2. Trường học

Bài 4: Lớp học của em

3

Tích hợp liên môn với môn với môn Đạo đức – Bài 1 Em với nội quy trường lớp

Tiết 1: Từ Mở đầu đến Hoạt động 2.

1

Tiết 2: Từ Hoạt động 3 đến Hoạt động 4.

1

7

Tiết 3: Từ Hoạt động 5 đến hết bài.

1

Bài 5: Trường học của em

3

Tiết 1: Từ Mở đầu đến Hoạt động 2.

1

8

Tiết 2: Từ Hoạt động 3 đến Hoạt động 4.

1

Tiết 3: Từ Hoạt động 5 đến hết bài.

1

9

Ôn tập và đánh giá chủ đề Trường học

2

Chuyển đánh giá cuối học kì 1

Tiết 1: Hoạt động 1.

1

Tiết 2: Hoạt động 2.

1

10

Chủ đề 3. Cộng đồng địa phương

Bài 6: Nơi em sống

3

Phối hợp với t/c địa phương, đoàn đội để hs có buổi trải nghiệm các hoạt động cộng đồng.

Tiết 1: Từ Mở đầu đến Hoạt động 2.

1

Tiết 2: Từ Hoạt động 3 đến Hoạt động 4.

1

11

Chủ đề 3. Cộng đồng địa phương

Tiết 3: Từ Hoạt động 5 đến hết bài.

2

Bài 7: Thực hành: Quan sát cuộc sống xung quanh trường

3

Không sử dụng phiếu quan sát mà sử dụng phương pháp hỏi đáp.

Tiết 1: Từ Mở đầu đến Hoạt động 1.

1

12

Tiết 2: Hoạt động 2.

1

Tiết 3: Từ Hoạt động 3 đến hết.

1

13

Bài 8: Tết Nguyên đán

2

Chuyển học vào tuần 19 hoặc 20 thì phù hợp với không khí ngày tết.

Tiết 1: Từ Mở đầu đến Hoạt động 2.

1

Tiết 2: Từ Hoạt động 3 đến hết.

1

12

Bài 9: An toàn trên đường

3

Phối hợp với PH để giáo dục học sinh khi đưa đón con đi học.

Tiết 1: Từ Mở đầu đến Hoạt động 2.

1

Tiết 2: Từ Hoạt động 3 đến Hoạt động 4.

1

13

Tiết 3: Từ Hoạt động 5 đến hết bài.

1

Ôn tập và đánh giá chủ đề Cộng đồng địa phương

2

Chuyển đánh giá cuối học kì 1

Tiết 1: Từ Hoạt động 1 đến Hoạt động 3.

1

14

Tiết 2: Từ Hoạt động 4 đến hết bài.

1

Chủ đề 4. Thực vật và động vật

Bài 10: Cây xanh quanh em

3

Tiết 1: Từ đầu đến Hoạt động 2.

1

17

Chủ đề 4. Thực vật và động vật

Tiết 2: Từ Hoạt động 3 đến Hoạt động 4.

1

Tiết 3: Từ Hoạt động 5 đến hết bài.

1

18

Bài 11: Các con vật quanh em

Tiết 1: Từ đầu đến Hoạt động 2.

3

1

Tiết 2: Từ Hoạt động 3 đến Hoạt động 4.

1

19

Tiết 3: Từ Hoạt động 5 đến hết bài.

1

Bài 12: Chăm sóc bảo vệ cây trồng và vật nuôi

3

Phối hợp với PH hướng dẫn con chăm sóc và bảo vệ cây trồng và vật nuôi có trong gia đình.

Tiết 1: Từ đầu đến Hoạt động 2.

1

20

Tiết 2: Từ Hoạt động 3 đến Hoạt động 4.

1

Tiết 3: Từ Hoạt động 5 đến hết bài.

1

21

Bài 13: Thực hành: Quan sát cây xanh và các con vật

3

Phối hợp với gia đình cho học sinh thực hành tại nhà

Tiết 1: Từ đầu đến Hoạt động 1.

1

Tiết 2: Từ Hoạt động 2.

1

22

Tiết 3: Từ Hoạt động 3 đến hết bài.

1

Ôn tập và đánh giá chủ đề Thực vật và động vật

2

Tiết 1: Từ đầu đến Hoạt động 3.

1

23

Tiết 2: Từ Hoạt động 4 đến hết bài.

1

Chủ đề 5. Con người và sức khoẻ

Bài 14: Cơ thể em

3

Tiết 1: Từ Mở đầu đến Hoạt động 2.

1

24

Tiết 2: Từ Hoạt động 3 đến Hoạt động 4.

1

Tiết 3: Từ Hoạt động 5 đến hết bài.

1

25

Bài 15: Các giác quan

4

Tiết 1 và 2: Từ Mở đầu đến Hoạt động 4.

2

26

Tiết 3 và 4: Từ Hoạt động 5 đến hết bài.

2

27

Bài 16: Ăn uống hằng ngày

2

Phối hợp với gia đình cho học sinh thực hành vận dụng thường xuyên tại nhà

Tiết 1: Từ Mở đầu đến Hoạt động 2.

1

Tiết 2: Từ Hoạt động 3 đến hết bài.

1

28

Bài 17: Vận động và nghỉ ngơi

2

Tiết 1: Từ Mở đầu đến Hoạt động 2.

1

Tiết 2: Từ Hoạt động 3 đến hết bài

1

29

Bài 18: Thực hành: Rửa tay, chải răng, rửa mặt

3

Tiết 1: Rửa tay.

1

Tiết 2: Chải răng.

1

30

Tiết 3. Rửa mặt.

1

Bài 19: Giữ an toàn cho cơ thể

2

Phối hợp với Y tế học đường tuyên truyền

Tiết 1: Từ Mở đầu đến Hoạt động 2.

1


31

Tiết 2: Từ Hoạt động 3 đến hết bài.

1

Ôn tập và đánh giá chủ đề Con người và sức khoẻ

2

Chuyển 1 tiết ôn tập và đánhgiá cuối kì II

Tiết 1: Từ Hoạt động 1 đến Hoạt động 2.

1

32

Tiết 2: Từ Hoạt động 3 đến hết bài.

1

Chủ đề 6. Trái Đất và bầu trời

Bài 20: Bầu trời ban ngày, ban đêm

2

Tiết 1: Từ Hoạt động 1 đến Hoạt động 4.

1

33

Tiết 2: Từ Hoạt động 5 đến hết bài.

1

Bài 21: Thời tiết

3

Tiết 1: Từ Khởi động đến Hoạt động 3 (hoặc 2).

1

34

Tiết 2: Từ Hoạt động 4 (hoặc 3) đến Hoạt động 5.

1

Tiết 3: Từ Hoạt động 6 đến hết bài.

1

35

Ôn tập và đánh giá chủ đề Trái Đất và bầu trời

2

Tiết 1: Từ Hoạt động 1 đến Hoạt động 2.

1

Tiết 2: Từ Hoạt động 3 đến hết bài.

1

Kế hoạch dạy học lớp 1 năm 2021-2022 là kế hoạch điều chỉnh những nội dung trùng lặp trong môn học và giữa các môn học; tích hợp một số nội dung trong môn học và giữa các môn học thành các chủ đề học tập để tiết kiệm thời gian nhưng vẫn đảm bảo quy định của chương trình học. Hy vọng đây sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho quý thầy cô tham khảo và hoàn thiện bài giảng trên lớp.

Ngoài Kế hoạch điều chỉnh lớp 1 môn Tự nhiên xã hội sách Cánh Diều theo Công văn 3969 trên, các em học sinh lớp 1 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 1 hay đề thi học kì 2 lớp 1 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này giúp các thầy cô dạy tốt môn Tiếng Việt lớp 1, Tiếng Anh lớp 1, Toán lớp 1 hơn.

Đánh giá bài viết
1 1.483
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lớp 1 Xem thêm