Phân phối chương trình môn Mĩ thuật lớp 1 sách Cánh Diều

Kế hoạch dạy học môn Mĩ thuật lớp 1

Phân phối chương trình Mĩ thuật lớp 1 bộ sách Cánh Diều là tài liệu tham khảo môn Mĩ thuật 1, để các thầy cô chủ động phân phối nội dung, thời lượng dạy học, đảm bảo học sinh đạt được các yêu cầu cơ bản về kiến thức, kĩ năng một cách chính xác nhất theo bộ sách Cánh Diều năm học mới.

Thầy cô tham khảo, thực hiện hoặc có thể điều chỉnh

LỚP 1

Bài

Nội dung chính

Bài 1 (2 tiết) Môn mĩ thuật

của em

Tiết 1

- Tìm hiểu về học mĩ thuật

Tiết 2

- Nhắc lại nội dung tiết 1

- Thực hành: Chọn hình nội dung, thức thực hành theo ý thích.

Bài 2 (2 tiết) Màu sắc quanh em

Tiết 1

- Nhận biết, đọc tên một số màu sắc quen thuộc có trong tự nhiên, đời sống và trong sản phẩm, tác phẩm mĩ thuật

- Thực hành: Cách sử dụng màu và bảo quản; bước đầu sử dụng màu để vẽ hình ảnh theo ý thích và đọc tên màu sắc trong thực hành, chia

sẻ cảm nhận.

Tiết 2

- Nhắc lại nội dung tiết 1

- Thực hành: tạo sản phẩm (cá nhân/nhóm) bằng hình thức và màu sắc theo ý thích.

Bài 3 (2 tiết) Chơi với chấm

Tiết 1

- Nhận biết chấm thông qua hình ảnh trong tự nhiên, trong đời sống và trong sản phẩm tác phẩm mĩ thuật.

- Thực hành: Tạo chấm, sử dụng chấm tạo nét hoặc hình theo ý thích.

Tiết 2

- Nhắc lại nội dung tiết 1.

- Thực hành: vận dụng cách tạo chấm để sáng tạo sản phẩm (cá nhân/nhóm)

Bài 4 (2 tiết) Nét thẳng, nét cong

Tiết 1

- Tìm hiểu kiểu nét thẳng, nét cong

- Thực hành: Tạo nét thẳng, nét cong; vận dụng nét thẳng, nét cong để tạo hình ảnh theo ý thích

Tiết 2

- Nhắc lại nội dung tiết 1

- Thực hành: Tạo sản phẩm theo ý thích bằng nét thẳng và nét cong

Bài 5 (2 tiết) Nét gấp khúc, nét xoắn ốc

Tiết 1

- Tìm hiểu kiểu nét gấp khúc, xoắn ốc

- Thực hành: Tạo nét gấp khúc, xoắn ốc

Tiết 2

- Nhắc lại nội dung tiết 1

- Thực hành: tạo sản phẩm theo ý thích bằng các nét gấp khúc, xoắn ốc hoặc kết hợp các nét thẳng, nét cong, gấp khúc nét xoắn ốc

Bài 6 (2 tiết) Bàn tay kì diệu

Tiết 1

- Tìm hiểu đặc điểm một số con vật được tạo từ thế dáng bàn tay.

- Thực hành: Tạo hình con vật theo ý thích từ thế dáng bàn tay; có thể trang trí chấm, nét, màu sắc.

Tiết 2

- Nhắc lại nội dung tiết 1

Bài

Nội dung chính

- Thực hành: Tạo sản phẩm có hình các con vật tạo từ thế dáng bàn tay

và trang trí chấm, nét theo ý thích.

Bài 7 (2 tiết) Trang trí bằng chấm, nét

Tiết 1

- Nhận biết một số vật liệu có thể sử dụng để tạo hình và trang trí bằng chấm, nét, màu sắc

- Thực hành: Tạo sản phẩm từ vật liệu sẵn có và trang trí chấm, nét,

màu sắc theo ý thích

Tiết 2

- Nhắc lại nội dung tiết 1

- Thực hành: Sử dụng sản phẩm tiết 1 và hoàn thành sản phẩm nhóm

Bài 8 (2 tiết) Thiên nhiên quanh em

Tiết 1

- Tìm hiểu vẻ đẹp của màu sắc và hình ảnh thiên nhiên ở xung quanh

- Thực hành: Vẽ bức tranh thiên nhiên bằng nét (bút chì hoặc bút màu).

Tiết 2

- Tìm hiểu màu sắc trong tranh vẽ chủ đề thiên nhiên

- Thực hành: Vẽ màu vào bức tranh đã vẽ nét ở tiết 1. (Hoặc tạọ sản phẩm nhóm bằng cách vẽ, cắt, dán, nặn).

Bài 9 (2 tiết) Cùng nhau ôn tập học kì 1

Tiết 1

- Giới thiệu những điều đã học trong học kì 1

- Trưng bày sản phẩm yêu thích và giới thiệu, chia sẻ cảm nhận.

Tiết 2

Thực hành: Vận dụng những điều đã học để sáng tạo sản phẩm (cá

nhân/nhóm).

Bài 10 (2 tiết) Ngôi nhà thân quen

Tiết 1

- Nhận biết hình cơ bản

- Thực hành: Tạo các hình cơ bản; tập sử dụng hình cơ bản để tạo sản phẩm.

Tiết 2

- Nhắc lại nội dung tiết 1

- Thực hành: Sáng tạo sản phẩm có các hình ảnh có dạng hình cơ bản

Bài 11 (2 tiết) Tạo hình với lá cây

Tiết 1

- Nhận biết hình dạng, màu sắc, đường nét của một số lá cây có dạng hình cơ bản

- Thực hành: Mô phỏng hình lá cây bằng nét và chia sẻ ý tưởng tạo

hình ảnh từ hình lá cây.

Tiết 2

- Nhắc lại nội dung tiết 1

- Thực hành: vẽ tiếp các chi tiết vào hình ở tiết 1 để tạo hình ảnh yêu thích (hoặc xé dán hình lá cây và sắp xếp tạo sản phẩm cá nhân/nhóm).

Bài 12 (2 tiết) Tạo khối cùng đất nặn

Tiết 1

- Nhận biết khối cơ bản

- Thực hành: Tạo các khối cơ bản; tập sử dụng khối cơ bản để tạo sản phẩm theo ý thích.

Tiết 2

- Nhắc lại nội dung tiết 1

- Thực hành: Sáng tạo sản phẩm có hình ảnh có dạng khối cơ bản.

Bài 13 (2 tiết)

Tiết 1

- Nhận biết một số vật liệu dạng khối cơ bản

Bài

Nội dung chính

Sáng tạo cùng vật liệu tái chế

- Thực hành: Tạo hình sản phẩm từ vật liệu dạng khối

Tiết 2

- Nhắc lại nội dung tiết 1

- Thực hành: Hoàn thành sản phẩm tiết 1 (hoặc tạo sản phẩm khác từ vật liệu dạng khối)

Bài 14 (2 tiết) Đồ dùng học tập thân quen

Tiết 1

- Nhận biết đặc điểm: hình dạng, đường nét, màu sắc của một số đồ dùng học tập quen thuộc

- Thực hành: Sử dụng nét mô phỏng hình dạng đồ dùng học tập yêu

thích và trang trí chấm, nét, màu sắc

Tiết 2

- Nhắc lại nội dung tiết 1

- Thực hành: Hoàn thành tiếp sản phẩm tiết 1 và cắt, sắp xếp tạo sản phẩm nhóm (hoặc sáng tạo thêm sản phẩm khác).

Bài 15 (2 tiết) Em vẽ chân dung bạn

Tiết 1

- Nhận biết hình dạng một số khuôn mặt và đặc điểm tranh chân dung

- Thực hành: Vẽ chân dung bạn theo ý thích (vẽ nét)

Tiết 2

- Nhắc lại nội dung tiết 1

- Thực hành: Tiếp tục hoàn thành bức tranh đã vẽ nét ở tiết 1 (hoặc vẽ/xé dán thêm bức tranh khác).

Bài 16 (3 tiết) Ngôi trường em yêu

Tiết 1

- Nhận biết đặc điểm hình dạng một số ngôi trường (vùng miền)

- Thực hành: Sử dụng vật liệu dạng khối để tạo dãy lớp học/phòng học (hoặc tạo sản phẩm nhóm từ vật liệu dạng khối là vỏ thùng gấy bìa carton)

Tiết 2

- Nhắc lại nội dung tiết 1

- Thực hành: Vẽ thêm nét, hình trên mô hình dãy lớp học/phòng học đã tạo ở tiết 1 và hoàn thành sản phẩm (hoặc tiếp tục hoàn thành sản phẩm đã tạo được ở tiết 1 và bổ sung thêm chi tiết trang trí).

Tiết 3

- Nhắc lại nội dung tiết 2

- Thực hành: Sắp xếp các sản phẩm tạo mô hình trường học và bổ sung thêm chi tiết. (hoặc tiếp tục bổ sung thêm hình ảnh, chi tiết tạo cảnh quan cho mô hình ngôi trường).

Bài 17 (2 tiết) Cùng nhau ôn tập học kì 2

Tiết 1

- Giới thiệu những điều đã học trong học kì 2 và năm lớp 2

- Trưng bày sản phẩm yêu thích và giới thiệu, chia sẻ

Tiết 2

Thực hành: Lựa chọn, vận dụng nội dung đã học để sáng tạo sản phẩm

(cá nhân/nhóm)

.................................

Sách giáo khoa Mĩ thuật 1 hướng các em đến các hoạt động nhận biết, thực hành, sáng tạo, trao đổi và chia sẻ cảm nhận. Với các chủ đề gần gũi, quen thuộc và phù hợp với tâm lí lứa tuổi. Nội dung các bài học trong sách mang đến sự khởi đầu về hành trình khám phá và sáng tạo mĩ thuật cho học sinh, hướng các em đến các hoạt động nhận biết, thực hành, sáng tạo, trao đổi và chia sẻ cảm nhận thẩm mĩ; giúp cho học sinh tìm hiểu, trải nghiệm kiến thức, kĩ năng mĩ thuật dựa trên các chủ đề gần gũi, quen thuộc và phù hợp với tâm lí lứa tuổi. VnDoc còn có Giáo án Mỹ thuật lớp 1 sách Cánh Diều là bài giảng cả năm học theo chương trình mới để các thầy cô tham khảo phục vụ cho công tác soạn giáo án.

Ngoài Phân phối chương trình môn Mĩ thuật lớp 1 sách Cánh Diều trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 1 nâng caobài tập môn Toán lớp 1 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 1, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 1 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 1. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
2 3.886
Sắp xếp theo
    Môn khác lớp 1 Xem thêm