Giáo án Mĩ thuật lớp 2 sách Cánh Diều

Giáo án lớp 2 theo chương trình mới năm 2021 - 2022

Mẫu Giáo án môn Mĩ thuật lớp 2 sách Cánh Diều là tài liệu được biên soạn theo quy định dành cho các thầy cô tham khảo, lên kế hoạch giảng dạy cụ thể, chuẩn bị hiệu quả cho các Giáo án điện tử lớp 2 năm 2021 - 2022, với mẫu nội dung được biên soạn kỹ lưỡng cùng cách trình bày khoa học.

Ngày soạn:…/…/…

Ngày dạy:…/…/…

BÀI 2: MÀU ĐẬM MÀU NHẠT

I. MỤC TIÊU

1. Mức độ/ yêu cầu cần đạt

  • Nêu được màu đậm, màu nhạt
  • Tạo được sản phẩm có màu đậm, màu nhạt và chia sẻ cảm nhận về sản phẩm

2. Kĩ năng và năng lực

  • Tạo được những sắc độ đậm nhạt trong bài vẽ trang trí tranh
  • Hiểu được sự phong phú của màu sắc trong cách thể hiện tô màu, tạo hứng thú và niềm yêu thích môn học

3. Phẩm chất

  • Yêu thích sử dụng nét vẽ đậm nhạt trong thực hành
  • Có ý thức trao đổi, chia sẻ được cảm nhận về sản phẩm

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Đối với giáo viên:

  • Sưu tầm một số tranh ảnh, bài vẽ trang trí có các độ đậm, đậm vừa, nhạt

2. Đối với học sinh: vở vẽ, sgk, bút chì màu

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.

b. Nội dung: GV trình bày vấn đề, HS trả lời câu hỏi

c. Sản phẩm học tập: HS lắng nghe và tiếp thu kiến thức

d. Tổ chức thực hiện:

- GV trình bày vấn đề: Xung quanh chúng ta coa màu đậm, màu nhạt khác nhau. Ở bài học này, chúng mình cùng tìm hiểu và sáng tạo với màu đậm, màu nhạt theo y thích

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 1: Những điều mới mẻ

a. Mục tiêu: Hs nhận diện, phân biệt màu đậm màu nhạt

b. Nội dung: HS quan sát, nhận xét và đưa ra ý kiến nhận thức ban đầu về nội dung liên quan đến chủ đề từ ảnh, tranh minh hoạ trong sách hoặc tranh, ảnh do GV chuẩn bị, trong đó chú trọng đến yếu tố màu đậm, màu nhạt

c. Sản phẩm học tập: HS có nhận thức về hình thức biểu hiện của màu đậm, màu nhạt

d. Tổ chức thực hiện:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS

DỰ KIẾN SẢN PHẨM

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu HS (nhóm cá nhân) quan sát hình trong SGK Mĩ thuật 2, trang 10 ( GV có thể chuẩn bị thêm các hình ảnh khác).

- GV đặt câu hỏi giúp HS nhận biết các hình thức biểu hiện màu đậm, màu nhạt

? Em hãy quan sát và cho biết màu đậm, màu nhạt trong mỗi hình ảnh

? Em hãy quan sát và cho biết màu đậm, màu nhạt trong mỗi bức tranh

- Tuỳ vào câu trả lời của HS, GV nhận xét và củng cố

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

+ HS tiếp nhận nhiệm vụ, trao đổi, thảo luận.

+ GV quan sát HS hoạt động, hỗ trợ khi HS cần

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

+ GV gọi HS đứng tại chỗ trả lời câu hỏi.

+ GV gọi HS khác nhận xét, đánh giá.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới

- HS có nhận thức về hình thức biểu hiện của màu đậm, màu nhạt

- Hình ảnh:

+ Màu đậm: màu của nước biển, màu xanh của quả bóng, màu đen/đỏ của quả nho

+ Màu nhạt: màu vàng của cát, màu xanh của chùm nho, màu trắng của quả bóng

- Bức tranh:

+ Màu đậm: mùa đen (bánh xe), màu tím, màu vàng, màu đỏ (lá cờ)

+ Màu nhạt: màu xanh da trời, màu xanh lá cây (bức tranh 2)

Hoạt động 2: Thực hành sáng tạo

a. Mục tiêu: Khả năng sáng tạo và kết hợp của hs để tạo ra 1 sản phẩm

b. Nội dung: HS sáng tạo sản phẩm bằng cách dùng màu đậm màu nhạt

c. Sản phẩm học tập: HS làm nổi bật yếu tố màu đậm màu nhạt bằng hình thức yêu thích

d. Tổ chức thực hiện:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS

DỰ KIẾN SẢN PHẨM

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV hướng dẫn HS quan sát phần tham khảo cách tạo nét trong SGK Mĩ thuật 2 trang 11-12

- GV yêu cầu HS thực hành: Sử dụng giấy màu đậm màu nhạt để tạo một sản phẩm yêu thích.

- GV có thể cho HS chuẩn bị: bút màu, giấy màu, kéo để thực hiện sản phẩm.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

+ HS tiếp nhận nhiệm vụ, trao đổi, thảo luận.

+ GV quan sát HS hoạt động, hỗ trợ khi HS cần

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

+ GV gọi HS đứng tại chỗ trả lời câu hỏi.

+ GV gọi HS khác nhận xét, đánh giá.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới

SP của hs theo nhóm

Hoạt động 3: Cảm nhận, chia sẻ

a. Mục tiêu: Thuyết trình được về sản phẩm của nhóm

b. Nội dung: HS trình bày được tên, chi tiết, hình ảnh trong tác phẩm

c. Sản phẩm học tập: SP của hs

d. Tổ chức thực hiện:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS

DỰ KIẾN SẢN PHẨM

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu các nhóm lên trưng bày sản phẩm

- HS cảm nhận, chia sẻ sản phẩm của nhóm

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

+ HS tiếp nhận nhiệm vụ, trao đổi, thảo luận.

+ GV quan sát HS hoạt động, hỗ trợ khi HS cần

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

+ GV gọi HS đứng tại chỗ trả lời câu hỏi.

+ GV gọi HS khác nhận xét, đánh giá.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới

- HS trình bày được:

+ Tên sản phẩm

+ Trong bức tranh, những chi tiết, hình ảnh nào có màu đậm, màu nhạt

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học thông qua bài tập

b. Nội dung: Nghe giáo viên hướng dẫn, học sinh thảo luận, trao đổi.

c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của học sinh

d. Tổ chức thực hiện:

- GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi: HS vẽ 2 bông hoa thể hiện độ đậm nhạt khác nhau

- HS tiếp nhận nhiệm vụ, đưa ra câu trả lời:

+ Sản phẩm của HS

+ HS xác định bông hoa màu đậm, bông hoa màu nhạt trước lớp

- GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.

GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm cá nhân, chia sẻ cảm nhận, nhận xét câu trả lời của hs

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

a. Mục tiêu: HS thực hành việc vận dụng các yếu tố màu đậm nhạt để tô một đồ vật

b. Nội dung: GV chia lớp thành 4 nhóm, phát 4 bức tranh, yêu cầu hs tô màu tùy y trong đó có sử dụng màu đậm màu nhạt

c. Sản phẩm học tập: Hoàn thiện bức tranh

d. Tổ chức thực hiện:

- GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi: GV chia lớp thành 4 nhóm, phát 4 bức tranh, yêu cầu hs tô màu tùy y trong đó có sử dụng màu đậm màu nhạt

- HS tiếp nhận nhiệm vụ, đưa ra câu trả lời: SP của HS

- GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức

+ GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm theo nhóm, chia sẻ cảm nhận và giới thiệu sản phẩm theo một số gợi ‎:

+ Bạn đã tạo được sản phẩm gì?

+ Màu đậm màu nhạt được thể hiện ở đâu trên sản phẩm?

+ Em thích sản phẩm nào nhất? Vì sao?

- GV cùng HS nhận xét, đánh giá sản phẩm chủ yếu trên tinh thần động viên, khích lệ HS

IV. KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ

Hình thức đánh giá

Phương pháp đánh giá

Công cụ đánh giá

Ghi chú

Sự tích cực, chủ động của HS trong quá trình tham gia các hoạt động học tập

Vấn đáp, kiểm tra miệng

Phiếu quan sát trong giờ học

 

Sự hứng thú, tự tin khi tham gia bài học

Kiểm tra viết

Thang đo, bảng kiểm

 

Thông qua nhiệm vụ học tập, rèn luyện nhóm, hoạt động tập thể,…

Kiểm tra thực hành

Hồ sơ học tập, phiếu học tập, các loại câu hỏi vấn đáp

 

Mời các bạn tải file về để xem đầy đủ

Ngoài Giáo án môn Mĩ thuật lớp 2 sách Cánh Diều trên. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bé học Toán lớp 2 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất. Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm tài liệu môn Tiếng Việt 2giải toán lớp 2 hay Tiếng Anh lớp 2, Giải Tự nhiên và xã hội 2, Bài tập cuối tuần lớp 2,.... để học tốt hơn các chương trình của lớp 2.

Đánh giá bài viết
1 219
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án điện tử lớp 2 Xem thêm