Giáo án PowerPoint lớp 2 sách Chân trời sáng tạo các môn

Bài giảng điện tử lớp 2 sách Chân trời

Giáo án PowerPoint lớp 2 sách Chân trời sáng tạo là tài liệu hữu ích mà VnDoc muốn gửi đến thầy cô. Giáo án điện tử lớp 2 này bao gồm các môn Toán, Tiếng Việt, Đạo Đức, Tự nhiên và Xã hội lớp 2, Hoạt động trải nghiệm lớp 2... Các môn đều được biên soạn theo file PowerPoint được thiết kế vô cùng đẹp mắt, dễ hiểu.

Bài giảng điện tử các môn còn lại sách Chân trời VnDoc đang tiếp tục cập nhật!

Giáo án PowerPoint lớp 2 sách Chân trời sáng tạo do thầy cô giáo biên soạn. Có các môn như: Giáo án PowerPoint môn Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo, môn Tiếng Việt lớp 2 Chân trời, Tự nhiên và xã hội 2 Chân trời sáng tạo, Đạo Đức 2 Chân trời sáng tạo,... giúp hỗ trợ công tác soạn bài giảng tốt hơn.

Giáo án điện tử lớp 2 tương thích với PowerPoint 2003, PowerPoint 2007, PowerPoint 2010, PowerPoint 2013, PowerPoint 2016, PowerPoint 2019. Tất cả các bài giảng điện tử lớp 2 đều là tài liệu tải miễn phí hoàn toàn, hiện nay giáo án điện tử lớp 2 (bài giảng điện tử lớp 2) sách Chân trời vẫn chưa đủ, VnDoc sẽ cập nhật nhanh chóng để gửi đến các bạn các môn còn lại. Ngoài bộ giáo án điện tử lớp 2, thầy cô còn có thể tham khảo giáo án điện tử lớp 1 (sách mới), lớp 3, lớp 4, lớp 5.

Đánh giá bài viết
7 24.131
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài giảng điện tử lớp 2 Xem thêm