Giáo án Toán lớp 3 bài 53: Bảng nhân 8

Giáo án Toán lớp 3

Giáo án Toán lớp 3 bài 53: Bảng nhân 8 bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 3 bài 51: Giải bài toán bằng hai phép tính

Giáo án Toán lớp 3 bài 52: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 3 bài 54: Luyện tập

I. Mục tiêu

1. Kiến thức: Bước đầu bảng nhân 8 và vận dụng phép nhân 8 trong giải toán.

2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng hiểu Biết ý nghĩa của phép nhân

3. Thái độ: Giáo dục các em tự lập khi làm bài. Yêu thích và ham học toán.

II . Đồ dùng

  • GV: Các tấm bìa mỗi tấm có 8 chấm tròn
  • HS: SGK, Vở Bài tập

III . Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Nội dung

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của HS

A.KTBC

B.Bài mới

1.GTB

2.HD lập bảng nhân 8.

- Biết cách lập bảng nhân 8 v thuộc bảng nhân 8.

3.Thực hành

Bài 1

-Biết tính nhẩm

Bài 2

-Tìm được 8 can dầu có bao nhiêu lít.

Bài 3

-Biết số liền sau bằng chính số đó cộng thêm 8

4.Củng cố dặn dò

- Gọi 3 em lên bảng làm bài

+ Gấp 12 lên 6 lần, rồi bớt đi 25

+ Giảm 56 đi 7 lần, rồi bớt đi 5

+ Giảm 42 đi 6 lần, rồi thêm 37

-GV nhận xét tuyên dương

*Giờ học hôm nay chúng ta được học bảng nhân 8

+ GV gắn 1 tấm bìa có 8 chấm tròn trên bảng

H 8 chấm tròn lấy 1 lần bằng mấy chấm tròn? (bằng 8 chấm tròn)

GV nêu : 8 được lấy 1 lần thì viết

8 x 1 = 8

+ Trường hợp 8 x 2

GV gắn 2 tấm bìa mổi tấm có 8 chấm tròn

H 8 được lấy 2 lần, viết thành phép nhân như thế nào? (8 x 2)

GV nêu cách tìm 8 x 2 bằng cách đưa về tính tổng hai số, mỗi số hạng l 8

8 x 2 = 8 + 8 = 16

Vậy 8 x 2 = 16

* Y/C lập các cong thức còn lại

+ Y/C chia nhóm lập bảng nhân 8

+ Nhận xét tuyên dương các em

+ Y/C đọc thuộc bảng nhân

-Cho HS đọc bảng nhân

- GV nhận xét tuyên dương

+ Y/C các em nêu y/c bài

+ HD làm tính nhẫm

+ Y/C nêu kết quả của các phép tính bằng cách dựa vào bảng nhân

-Cho HS tự làm rồi đọc kết quả

-GV nhận xét tuyên dương

-Y/C đọc đề bài,

-Bài toán cho Biết gì? (1 can 8 l dầu)

-Bài toán hỏi gì? (8 can? l dầu

+ GV chấm, sửa bài, nhận xét

+ HS đọc Y/C của đề bài

+ HD đếm thêm 8, rồi điền số thích hợp vào ô trống

-HS tự làm bài

-GV nhận xét sửa bài

-Hỏi HS giờ học hôm nay chúng ta học nội dung gì?

- Gọi 2 em đọc lại bảng nhân 8,

-Về nh học thuộc bảng nhân 8 để áp dụng làm bài tập

- GV nhận xét trong giờ học

- Chuẩn bị bài sau:luyện tập

-HS lên bảng chữa bài

-HS khác nhận xét

-HS lắng nghe

+ HS quan sát trả lời

+ HS nghe

+ HS đọc

+ HS quan sát

+ HS trả lời

+ HS lắng nghe

+ HS đọc 8 x 2 = 16

+ Chia 2 dãy bán, mỗi dãy lập 4 cong thức còn lại

+ HS lần lượt đọc các cong thức vừa lập, Nêu cách lập lớp bổ sung

+ Từng em nối tiếp nhau đọc lớp đọc thầm

+ 1 em Y/c bài

+ HS làm nhẩm ghi kết quả ra nhp

+ Nối tiếp nhau nêu kết qua bạn bổ sung, nhận xét

-HS đọc y/c bài

+ 1 em lên bảng, lớp tóm tắt nhp

Tóm tắt

1 can : 8 l dầu

8 can :? l dầu

Bài giải

Số lít dầu trong 8 can có là

8 x 8 = 64 (l)

Đáp số = 64 lít dầu

-HS nhận xét bài bạn

+HS đọc y/c bài

+ 1 em lên bảng, lớp giải vào vở

+ HS thực hành làm

8

16

24

32

40

48

56

+ HS nhận xét bài bạn

-HS nêu

-HS đọc bảng nhân

Đánh giá bài viết
1 2.526
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán 3

    Xem thêm