Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giáo án Toán lớp 3 bài 152: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 3

Giáo án Toán lớp 3 bài 152: Luyện tập bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 3 bài 150: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 3 bài 151: Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số

Giáo án Toán lớp 3 bài 153: Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số

I/ Mục tiêu

  1. Kiến thức: Biết nhân số có năm chữ số cho số có một chữ số.
  2. Kỹ năng: Biết tính nhẩm, tính giá trị của biểu thức
  3. Thái độ: Ham học hỏi và tìm hiểu các vấn đề liên quan đến bài học.

II/Đồ dùng dạy- học:

  • GV: KHGD, SGK
  • HS: SGK,VBT, bảng con

III/ Hoạt động dạy – học:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Ổn định

- Hát

2.KTBC:

-Nhận xét, ghi điểm.

3.Bài mới:

- 2 HS lên bảng làm baì 1. Cả lớp theo dõi, nhận xét.

a.GTB: Ghi tựa bài

-HS nhắc lại

b. Thực hành:

*Bài 1:

- Cho HS đọc y/c

- Hướng dẫn HS làm bài

- Nhận xét, ghi điểm

Đọc yêu cầu.

4HS lên bảng làm bài. Cả lớp làm trên bảng con.

21718

x 4

86872

12198

x 4

48792

18061

x 5

90305

10670

x 6

64020

*Bài 2:

- Cho HS đọc y/c

- Hướng dẫn HS làm bài

- Nhận xét, ghi điểm.

Đọc đề.

1HS lên bảng làm, cả lớp làm vào vở.

Bài giải

Số dầu đã chuyển ra khỏi kho là:

10715 Í 3 = 32145(l)

Số dầu còn lại trong kho là:

63150 – 32145 = 31005(l)

Đáp số: 31005l dầu

* Bài 3:

- Cho HS đọc y/c

- Hướng dẫn HS làm bài

-Nhận xét, ghi điểm

Đọc yêu cầu.

Làm vào phiếu học tập. Sau đó tiếp nối nhau nêu kết quả.

a) 69066

45722

b) 96897

8599

* Bài 4:

- Cho HS đọc y/c

- Hướng dẫn HS làm bài

- Nhận xét, ghi điểm

Đọc yêu cầu.

-Đứng tại chỗ nhẩm. Cả lớp theo dõi, bổ sung.

a)3000x2=6000 b)11000x2=22000

2000x3=6000 12000x2=24000

4000x2=8000 13000x2=26000

5000x2=10 000 15000x2=30 000

4. Củng cố, dặn dò:

-Hệ thống lại bài.

-Về xem lại bài và chuẩn bị bài sau:“Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số”

-Nhận xét tiết học

-Nghe

- HS nhận xét giờ học.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán 3

    Xem thêm