Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giáo án Toán lớp 3 bài 154: Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số

Giáo án Toán lớp 3

Giáo án Toán lớp 3 bài 154: Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 3 bài 152: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 3 bài 153: Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số

Giáo án Toán lớp 3 bài 155: Luyện tập

I/ Mục tiêu

  • Biết cách thực hiện phép chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (trường hợp chia có dư).

II/ Chuẩn bị

  • Giáo viên: Giáo án.
  • Học sinh: Chuẩn bị bài.

III/ Các hoạt động dạy- học:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1) Ổn định.

-Hát

2)Kiểm tra bài cũ:

-Kiểm tra bài tập tiết trước

-Nhận xét, ghi điểm

- 2 HS lên bảng làm bài.

3) Bài mới:

a)Giới thiệu bài: Ghi tựa bài

-2 HS nhắc lại

b) HD thực hiện phép chia 12485 : 3

- Ghi bảng 12485 : 3 = ?

- Nhận xét, ghi điểm.

-Đọc phép tính.

- 1HS lên bảng làm, cả lớp làm vào bảng con.

12485

3

04

4161

08

05

2

-Viết sang hàng ngang

12485 : 3 = 4161(dư 2)

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán 3

    Xem thêm