Giáo án Toán lớp 3 bài 77: Làm quen với biểu thức

Giáo án Toán lớp 3

Giáo án Toán lớp 3 bài 77: Làm quen với biểu thức bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 3 bài 75: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 3 bài 76: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 3 bài 78: Tính giá trị của biểu thức

I. Mục tiêu

Giúp HS:

  • Làm quen với biểu thức và giá trị của biểu thức.
  • HS biết tính giá trị của các biểu thức đơn giản.
  • Bài tập cần làm: 1, 2.

II.Các hoạt động dạy học

HOẠT ĐỘNG DẠY

HOẠT ĐỘNG HỌC

1. BÀI CŨ

- Gọi hs lên bảng thực hiện 4 thêm 4 đơn vị, gấp 4 lần, bớt 4 đơn vị, giảm 4 lần, cả lớp làm vào bảng con.

- Nhận xét, tuyên dương.

2. BÀI MỚI

* Giới thiệu bài: Bài học hôm nay các em sẽ làm quen với biểu thức và tính giá trị của biểu thức.

Hoạt động 1: Ví dụ về biểu thức và giá trị của biểu thức (như SGK)

- GV giới thiệu ví dụ về biểu thức như SGK

- Hướng dẫn HS giá trị của biểu thức.

- Sau đó gv kết luận: Biểu thức là một dãy các số, dấu phép tính viết xen kẽ với nhau.

Hoạt động 2: Hướng dẫn thực hành

Bài 1:

- GV phân tích mẫu.

- Yêu cầu cả lớp thực hiện tính như mẫu vào vở.

- Gọi 4 hs lên bảng làm bài.

- Nhận xét, chữa bài, ghi điểm.

Bài 2:

- Yêu cầu cả lớp thực hiện tính giá trị từng biểu thức và nêu giá trị của biểu thức.

- Gọi 3 hs lên bảng tính giá trị của biểu thức bài a, b, c

- Nhận xét, chữa bài.

Gọi 3 hs khác lên làm bài d, e, g.

- Nhận xét, chữa bài.

IV.Củng cố, dặn dò

- Gọi hs nêu VD về biểu thức và giá trị của biểu thức đó.

- Nhận xét tiết học.

- Dặn hs về nhà xem lại bài và chuẩn bị cho bài sau.

- 2 hs lên bảng thực hiện, cả lớp làm vào bảng con.

- Nhận xét bài của bạn trên bảng.

- Lắng nghe

- Quan sát, lắng nghe GV hướng dẫn.

- Lắng nghe, một em nhắc lại

- Quan sát, lắng nghe GV phân tích mẫu.

-Cả lớp thực hiện phép tính vào vở.

- 4 hs lên bảng làm bài.

a) 125 + 18 = 143: giá trị của biểu thức 125 + 18 là 143.

b) 161 – 150 = 11: giá trị của biểu thức 161 – 150 là 11.

c) 21 x 4 = 84: giá trị của biểu thức 21 x 4 là 84.

d) 48 : 2 = 24: giá trị của biểu thức 48 : 2 là 24.

- Cả lớp thực hiện phép tính và ghi tương tự bài tập 1.

3 hs lên bảng thực hiện

+ Giá trị của biểu thức 52 + 23 là 75

+ Giá trị của biểu thức 84 – 32 là 52

+ Giá trị của biểu thức 169 – 20 + 1 là 150

- 3 hs khác lên bảng làm bài.

+ Giá trị của biểu thức 86 : 2 là 43.

+ Giá trị của biểu thức 120 x 3 là 360

+giá trị của biểu thức 45 + 5 + 3 là 53.

- HS nhận xét chữa bài tập

- 2, 3 hs nêu trước lớp, cả lớp nhận xét bổ sung.

- Lắng nghe về nhà thực hiện.

Đánh giá bài viết
1 1.067
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán 3

Xem thêm