Giáo án Toán lớp 3 bài 173: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 3

Giáo án Toán lớp 3 bài 173: Luyện tập chung bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 3 bài 170: Ôn tập về giải toán

Giáo án Toán lớp 3 bài 171: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 3 bài 172: Luyện tập chung

I/ Mục tiêu

  • Biết tìm số liền sau của một số; biết so sánh các số; biết sắp xếp một nhóm 4 số; biết cộng, trừ, nhân, chia với các số có đến 5 chữ số.
  • Biết các tháng nào có 31 ngày.
  • Biết giải bài toán có nội dung hình học bằng hai phép tính.
  • Bài tập: Bài 1, Bài 2, Bài 3, Bài 4 (a), Bài 5 (tính một cách)

II. Đồ dùng dạy học:

* GV: Bảng phụ, phấn màu.

* HS: vở, bảng con.

III. Các hoạt động dạy - học:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Bài cũ:

- Gv gọi 2 Hs làm bài 2 bài 3.

- Nhận xét bài cũ.

2. Bài mới: Giới thiiệu bài

Bài 1: - Gv mời 1 Hs đọc yêu cầu đề bài:

- Gv yêu cầu Hs tự làm. Cả lớp làm vào vở.

- Gv yêu cầu Hs nhận xét bài làm của bạn trên bảng.

- Gv nhận xét, chốt lại.

Bài 2: Gv mời 1 Hs đọc yêu cầu đề bài:

- Gv yêu cầu Hs đặt tính rồi làm bài vào vở.

- Gv mời 4 Hs lên bảng. Cả lớp làm bài vào vở.

- Gv nhận xét, chốt lại:

Bài 3: Gv mời 1 Hs yêu cầu đề bài.

- Gv yêu cầu Hs nhắc lại cách tím thừa số chưa biết, số bị chia.

- Gv yêu cầu Hs cả lớp làm bài vào vở.

- Gv mời 2 Hs lên bảng làm bài.

- Gv nhận xét, chốt lại:

Bài 4a Gv mời 1 Hs yêu cầu đề bài.

- Gv yêu cầu Hs xem sổ lịch tay và làm bài vào vở.

- Gv mời 1 Hs lên bảng làm bài.

- Gv nhận xét, chốt lại:

Những tháng có 30 ngày là: tháng Tư, tháng Sáu, tháng Chín, tháng Mười Một.

Bài 5: - Gv mời 1 Hs yêu cầu đề bài.

- Gv yêu cầu Hs quan sát hình vẽ.

- Gv mời 1 Hs nhắc lại cách tính diện tích hình chữ nhật, hình vuông.

- Gv yêu cầu Hs cả lớp làm bài vào vở.

- Gv mời 1 Hs lên bảng sửa.

- Gv nhận xét, chốt lại

3. Củng cố- dặn dò.

- Về tập làm lại bài.

Làm bài 1, 2.

Chuẩn bị bài: Kiểm tra.

-Hs đọc yêu cầu đề bài.

-HS cả lớp làm bài vào vở.

-Hai Hs lên bảng sửa bài.

-Hs nhận xét.

-Hs đọc yêu cầu đề bài.

-HS cả lớp làm bài vào vở.

-Bốn Hs lên bảng làm.

-Hs nhận xét bài của bạn.

-Hs chữa bài đúng vào vở.

-Hs đọc yêu cầu đề bài.

-Hs cả lớp làm bài vào vở.

-Một Hs lên bảng sửa bài.

-Hs nhận xét bài của bạn.

a) X x 4 = 912 b) X : 3 = 248

X = 912 : 4 X = 248 x 3

X = 128 X = 744.

-Hs đọc yêu cầu đề bài.

-Hs cả lớp làm bài vào vở.

-Một Hs lên bảng sửa bài.

-Hs nhận xét bài của bạn.

-Hs sửa bài đúngg vào vở.

-Hs đọc yêu cầu đề bài.

-Hs quan sát hình vẽ.

-Hs nêu.

-Hs cả lớp làm bài vào vở.

-Hs lên bảng sửa bài.

-Hs nhận xét bài của bạn.

Hs sửa bài đúng vào vở.

Đánh giá bài viết
3 181
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán 3

Xem thêm