Giáo án Toán lớp 3 bài 160: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 3

Giáo án Toán lớp 3 bài 160: Luyện tập chung bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 3 bài 158: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 3 bài 159: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 3 bài 161: Ôn tập các số đến 100 000

I/ Mục tiêu

  • Biết tính giá trị của biểu thức số.
  • Biết giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị.
  • Bài tập cần làm: 1; 3; 4.

II/ CHUẨN BỊ

  • Bảng phụ ghi BT 3; 4.

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1- Ổn định:

2- Bài mới:

a) Giới thiệu bài: Tiết toán hôm nay chúng ta rèn kĩ năng tính giá trị biểu thức số – giải toán có liên quan rút về đơn vị.

b) Hướng dẫn luyện tập

Bài 1:

Làm vào vở

Nhận xét- sửa chữa.

Bài 3:

- Gọi HS đọc đề.

- Hướng dẫn phân tích đề và giải.

Nhận xét – cho điểm

Bài 4:

- Gọi HS nhắc lại qui tắc tính chu vi hình vuông; cách tìm cạnh hình vuông; qui tắc tính diện tích hình vuông.

- Yêu cầu hs nêu kết quả

3. Củng cố, dặn dò:

- GV tổng kết tiết học.

- Dặn HS chuẩn bị bài học sau.

Nhắc lại cách tính giá trị biểu thức:

a) (13829 + 20718) 2 = 34547 2

= 69094

b) (20354 – 9638) 4 = 10716 4

= 42864

c) 14523 – 24964 : 4 = 14523 – 6241

= 8282

d) 97012 – 21506 4 = 97012 – 86024

= 10988

- HS đọc đề.

- HS giải vào vở.

3 người nhận: 75000 đồng

2 người nhận: ? đồng

Giải

Số tiền thưởng mỗi người nhận được là:

75000 : 3 = 25000 (đồng)

Số tiền thưởng 2 người nhận được là:

25000 2 = 50000 (đồng)

Đáp số: 50000 đồng

- HS nhắc lại qui tắc tính chu vi hình vuông, cạnh hình vuông, diện tích hình vuông.

Hs nêu

Đánh giá bài viết
1 320
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán 3

    Xem thêm