Giáo án Toán lớp 3 bài 67: Bảng chia 9

Giáo án Toán lớp 3

Giáo án Toán lớp 3 bài 67: Bảng chia 9 bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 3 bài 65: Gam

Giáo án Toán lớp 3 bài 66: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 3 bài 68: Luyện tập

I. Mục tiêu

Bước đầu thuộc bảng chia 9 và vận dụng trong giải toán (có một phép chia 9)

* Bài tập cần làm: 1 (cột 1, 2, 3); 2 (cột 1, 2, 3); 3, 4.

II. Đồ dùng dạy học

GV: các tấm nhựa có 9 chấm tròn, bảng nỉ.

III. Các hoạt động dạy học

HOẠT ĐỘNG DẠY

HOẠT ĐỘNG HỌC

1. Bài cũ

- Gọi hs đọc thuộc bảng nhân 9 và trả lời câu hỏi về bất kì nào của GV về bảng nhân 9.

- Nhận xét, tuyên dương.

2. Bài mới

* Giới thiệu bài:

Hoạt động 1: Giới thiệu phép chia cho 9 từ bảng nhân 9

* Nêu phép nhân 9.

- Có 3 tấm nhựa, mỗi tấm có 9 chấm tròn.

* Nêu phép chia cho 9.

- Có 27 chấm tròn trên các tấm nhựa, mỗi tấm có 9 chấm tròn. Hỏi có mấy tấm bìa?

- Từ phép nhân 9 ta lập được phép chia 9. Từ 9 x 3 = 27 ta có 27 : 9 = 3

* Lập bảng chia

- GV thao tác bằng các tấm bìa (ĐDDH) y/c hs chuyển từ phép nhân sang phép chia 9:

- y/c các em tự lập vào vở, sau đó vài em nêu

- Tổ chức cho hs học thuộc bảng chia 9.

- Y/C các em tự học lòng theo cặp, nhóm, cá nhân

Hoạt động 2: Thực hành

Bài 1 : Tính nhẩm

- Yêu cầu hs dựa vào bảng chia tính nhẩm và làm vào vở.

- Gọi 4 hs nêu kết quả trước lớp, mỗi em nêu một cột.

- Nhận xé , tuyên dương.

Bài 2 : Tính nhẩm

- Yêu cầu cả lớp thực hiện phép nhân rồi suy ra phép chia tương ứng.

- Gọi 4 hs nêu kết quả, mỗi em nêu một cột.

- Nhận xét, tuyên dương.

Bài 3: Giải toán

- Gọi hs đọc đề bài.

- Gọi hs lên bảng làm bài.

- Nhận xét, tuyên dương, ghi điểm.

Bài 4 : Gọi hs đọc đề bài.

- Gọi hs lên bảng làm bài.

- Y/C hs nhận xét điểm giống và khác nhau của bài 3 và bài 4.

- Nhận xét, tuyên dương, ghi điểm.

IV. Củng cố, dặn dò

- Gọi vài hs đọc bảng nhân 9.

- Nhận xét tiết học.

- Dặn hs về nhà học thuộc bảng nhân 9 và chuẩn bị cho bài sau.

- 3, 4 hs đọc trước lớp và trả lời câu hỏi, cả lớp theo dõi nhận xét.

- Lắng nghe

- Quan sát, lắng nghe: 9 x 3 = 27

- 27 : 9 = 3

- 3 dãy bàn lần lượt nhắc lại: 9 nhân 3 bằng 27 ; 27 chia 9 bằng 3.

- Cả lớp theo dõi GV để lập bảng chia;

9 x 1 = 9 thì 9 : 9 = 1

9 x 2 = 18 thì 18: 9 = 2

9 x 3 = 27 thì 27 : 9 = 3

... ...

- Cả lớp làm bài vào vở.

- 4 hs lần lượt nêu kết quả, hs khác theo dõi nhận xét.

- HS tiến hành học thuộc lòng

Bài 1

- Cả lớp thực hiện làm bài vào vở.

- 4 hs khác nêu kết quả, hs khác nhận xét.

18 : 9 = 2 27 : 9 = 3 54 : 9 = 6

45 : 9 = 5 72 : 9 = 8 36 : 9 = 4

9 : 9 = 1 90 : 9 = 10 81 : 9 = 9

- HS nhận xét chữa bài tập

Bài 2

- HS làm bài vào vở, sau đó nêu miệng phép tính và kết quả.

9 x 5 = 45 9 x 6 = 54 9 x 7 = 63

45 : 9 = 5 54 : 9 = 6 63 : 9 = 7

45 : 5 = 9 54 : 9 = 6 63 : 7 = 9

- HS nhận xét bài tập

Bài 3

- 1 hs đọc trước lớp, cả lớp đọc thầm SGK.

- 1 hs lên bảng làm bài, cả lớp làm vào vở.

Bài giải

Số kg gạo trong mỗi túi là:

: 9 = 5 (kg)

Đáp số: 5kg gạo.

- HS nhận xét chữa bài

Bài 4: 1 hs đọc đề bài trước lớp, cả lớp đọc thầm.

- 1 hs lên bảng làm bài, cả lớp làm vào vở.

Bài giải

Số túi gạo có tất cả là:

45 : 9 = 5 (túi)

Đáp số: 5 túi gạo.

- HS nhận xét điểm giống và khác nhau

- HS nhận xét chữa bài

- 3 ,4 hs đọc thuộc bảng nhân 9 trước lớp.

- Lắng nghe, về nhà thực hiện.

Đánh giá bài viết
2 1.534
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán 3

Xem thêm