Phân phối chương trình môn Đạo đức lớp 4

Phân phối chương trình môn Đạo đức lớp 4

Phân phối chương trình môn Đạo đức lớp 4 với đầy đủ các nội dung của từng tiết học cho 35 tuần trong 2 kì giúp các thầy cô giáo thuận tiện cho việc soạn và giảng dạy. Đồng thời các em học sinh nắm được chương trình học để chuẩn bị cho các bài học trên lớp đạt kết quả cao. Mời các em học sinh cùng các thầy cô tham khảo chi tiết.

Nội dung chương trình học môn Đạo đức lớp 4

Tuần

Tiết số

Tên bài

Nội dung điều chỉnh

HC KÌ I: 18 Tun = 18 tiết

1

01

Trung thực trong học tập (tiết 1)

- Không yêu cầu học sinh lựa chọn phương án phân vân trong các tình huống bày tỏ thái độ của mình về các ý kiến: Tán thành, phân vân hay không tán thành mà chỉ có hai phương án: Tán thành và không tán thành.

2

02

Trung thực trong học tập (tiết 2)

3

03

Vượt khó trong học tập (tiết 1)

4

04

Vượt khó trong học tập (tiết 2)

5

05

Bày tỏ ý kiến (tiết 1)

- Không yêu cầu học sinh lựa chọn phương án phân vân trong các tình huống bày tỏ thái độ của mình về các ý kiến: Tán thành, phân vân hay không tán thành mà chỉ có hai phương án: Tán thành và không tán thành.

6

06

Bày tỏ ý kiến (tiết 2)

7

07

Tiết kiệm tiền của (tiết 1)

- Không yêu cầu học sinh lựa chọn phương án phân vân trong các tình huống bày tỏ thái độ của mình về các ý kiến: Tán thành, phân vân hay không tán thành mà chỉ có hai phương án: Tán thành và không tán thành.

- Không yêu cầu học sinh tập hợp và giới thiệu những tư liệu khó sưu tầm về một người biết tiết kiệm tiền của; có thể cho học sinh kể những việc làm của mình hoặc của các bạn về tiết kiệm tiền của.

8

08

Tiết kiệm tiền của (tiết 2)

9

09

Tiết kiệm thời giờ (tiết 1)

- Không yêu cầu học sinh lựa chọn phương án phân vân trong các tình huống bày tỏ thái độ của mình về các ý kiến: Tán thành, phân vân hay không tán thành mà chỉ có hai phương án: Tán thành và không tán thành.

10

10

Tiết kiệm thời giờ (Tiết 2)

11

11

Thực hành kĩ năng giữa học kì 1

12

12

Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ (tiết 1)

13

13

Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ (tiết 2)

14

14

Biết ơn thầy giáo, cô giáo (tiết 1)

15

15

Biết ơn thầy giáo, cô giáo (tiết 2)

16

16

Yêu lao động (tiết 1)

- Không yêu cầu học sinh tập hợp và giới thiệu những tư liệu khó sưu tầm về tấm gương lao động của các Anh hùng lao động; có thể cho học sinh kể về sự chăm chỉ lao động của mình hoặc của các bạn trong lớp, trong trường.

17

17

Yêu lao động (tiết 2)

18

18

Thực hành kĩ năng cuối học kì 1

HC KÌ II: 17 Tun = 17 tiết

19

19

Kính trọng, biết ơn người lao động (tiết 1)

20

20

Kính trọng, biết ơn người lao động (tiết 2)

21

21

Lịch sự với mọi người (tiết 1)

22

22

Lịch sự với mọi người (tiết 2)

23

23

Giữ gìn các công trình công cộng (tiết 1)

- Không yêu cầu học sinh tập hợp và giới thiệu những tư liệu khó sưu tầm về tấm gương giữ gìn, bảo vệ các công trình công cộng; có thể yêu cầu học sinh kể về những việc làm của mình, của các bạn trong lớp, trong trường hoặc của nhân dân địa phương trong việc bảo vệ các công trình công cộng.

24

24

Giữ gìn các công trình công cộng (tiết 2)

25

25

Thực hành kĩ năng giữa học kì 2

26

26

Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo (tiết 1)

27

27

Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo (tiết 2)

28

28

Tôn trọng luật giao thông (tiết 1)

29

29

Tôn trọng luật giao thông (tiết 2)

30

30

Bảo vệ môi trường (tiết 1)

- Không yêu cầu học sinh lựa chọn phương án phân vân trong các tình huống bày tỏ thái độ của mình về các ý kiến: Tán thành, phân vân hay không tán thành mà chỉ có hai phương án: Tán thành và không tán thành.

31

31

Bảo vệ môi trường (tiết 2)

32

32

Giáo dục quyền và bổn phận trẻ em.

33

33

Giáo dục quyền và bổn phận trẻ em (tt).

34

34

Giáo dục môi trường.

35

35

Thực hành kĩ năng cuối học kì 2 và cuối năm

Đánh giá bài viết
10 20.029
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án điện tử Đạo đức 4 Xem thêm