Giáo án Toán lớp 3 bài 121: Thực hành xem đồng hồ

Giáo án Toán lớp 3

Giáo án Toán lớp 3 bài 121: Thực hành xem đồng hồ bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 3 bài 119: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 3 bài 120: Thực hành xem đồng hồ

Giáo án Toán lớp 3 bài 122: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị

I/ Mục tiêu

  • Nhận biết được thời gian (thời điểm, khoảng thời gian).
  • Biết xem đồng hồ chính xác đến từng phút (cả trường hợp mặt đồng ghi số La Mã).
  • Biết về thời điểm làm các công việc hàng ngày của học sinh.
  • BT cần làm: 1, 2, 3
  • HSYK biết xem đồng hồ ở mức độ tương đối chính xác.

II. Chuẩn bị:

Một số mặt đồng hồ. Đồng hồ điện tử.

III.Hoạt động dạy - học:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1.Bài cũ:

- Quay mặt đồng hồ, gọi 2 em TLCH:

+ Đồng hồ chỉ mấy giờ?

- Nhận xét ghi điểm.

2.Bài mới:

* Giới thiệu bài:

* Dạy bài mới: Hướng dẫn HS luyện tập

Bài 1:

- Gọi học sinh nêu yêu cầu bài tập 1.

- Yêu cầu HS quan sát từng tranh, hiểu các hoạt động và thời điểm diễn ra hoạt động đó rồi trả lời các câu hỏi.

- Gọi HS nêu kết quả.

- Giáo viên nhận xét đánh giá.

Bài 2:

- Gọi học sinh nêu yêu cầu bài tập 2.

- Yêu cầu HS tự làm bài.

- Mời học sinh nêu kết quả.

- Giáo viên nhận xét đánh giá.

Bài 3:

- Yêu cầu HS đọc yêu cầu bài.

- Yêu cầu cả lớp thực hiện vào vở.

- Chấm vở một số em, nhận xét chữa bài.

3. Củng cố - dặn dò:

- GV quay giờ trên mô hình đồng hồ và gọi HS đọc.

- Về nhà tập xem đồng hồ.

- 2 em quan sát và TLCH.

- Lớp theo dõi nhận xét bài bạn.

- Lớp theo dõi giáo viên giới thiệu.

- Một em đọc đề bài 1.

- Cả lớp tự làm bài.

- 3 em nêu miệng kết quả cả lớp bổ sung:

+ An tập thể dục lúc 6 giờ 10 phút

+ Đến trường lúc 7 giờ 12 phút

+ Học bài lúc 10 giờ 24 phút

+ Ăn cơm chiều lúc 6 giờ kém 15 phút

+ Đi ngủ lúc 10 giờ kém 5 phút

- Một em đọc yêu cầu BT.

- Cả lớp tự làm bài.

- 3 em nêu miệng kết quả cả lớp bổ sung:

+ Các cặp đồng hồ chỉ cùng thời gian là:

H - B; I - A; K - C ; L - G ; M - D; N - E.

- Một em đọc yêu cầu BT.

- Cả lớp thực hiện vào vở.

- Hai em chữa bài, lớp nhận xét bổ sung:

a) Hà đánh răng và rử mặt hết: 10 phút,

b) Từ 7 giờ kém 5 đến 7 giờ là 5 phút.

c) Từ 8 giờ đến 8 giờ rưỡi là 30 phút.

- 2HS nêu số giờ.

Đánh giá bài viết
1 365
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán 3

    Xem thêm