Giáo án Toán lớp 3 bài 118: Làm quen với chữ số La Mã

Giáo án Toán lớp 3

Giáo án Toán lớp 3 bài 118: Làm quen với chữ số La Mã bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 3 bài 116: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 3 bài 117: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 3 bài 119: Luyện tập

I/ Mục tiêu

  • Bước đầu làm quen với chữ số La Mã.
  • Nhận biết các số viết từ I đến XII (để xem được đồng hồ); số XX, XXI (đọc và viết "thế kỉ XX, thế kỉ XXI").
  • BT cần làm: 1, 2, 3a và bài 4.

II. Chuẩn bị: Mặt đồng hồ có ghi các chữ số La Mã.

III. Hoạt động dạy - học:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1.Bài cũ :

- Gọi hai em lên bảng làm lại BT2; một em làm BT3 (trang 120).

- Nhận xét ghi điểm.

2.Bài mới:

* Giới thiệu bài:

* Dạy bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu một số chữ số La Mã và một vài số La Mã thường gặp.

- Giới thiệu mặt đồng hồ có các số viết bằng chữ số La Mã.

- Gọi học sinh đứng tại chỗ cho biết đồng hồ chỉ mấy giờ.

- Giới thiệu từng chữ số thường dùng I, V, X như sách giáo khoa.

* Giới thiệu cách đọc số La Mã từ I - XII.

- Giáo viên ghi bảng I (một) đến XII (mười hai)

- Hướng dẫn học sinh đọc và nhận biết các số.

- Yêu cầu đọc và ghi nhớ.

Hoạt động 2: Luyện tập

Bài 1:

- Gọi học sinh nêu yêu cầu của bài.

- Ghi bảng lần lượt từng số La Mã, gọi HS đọc.

- Nhận xét đánh giá.

Bài 2:

- Gọi học sinh nêu yêu cầu bài tập.

- Yêu cầu HS tập xem đồng hồ bằng chữ số La Mã.

- Gọi một số em nêu giờ sau khi đã xem.

- Giáo viên nhận xét đánh giá

Bài 3a: - Yêu cầu học sinh nêu đề bài.

- Yêu cầu cả lớp thực hiện vào vở.

- Mời hai em lên bảng viết các số từ I đến XII.

- Giáo viên nhận xét đánh giá.

Bài 4: - Gọi học sinh nêu yêu cầu bài tập.

- Yêu HS tự làm bài vào vở.

- Chấm vở một số em, nhận xét chữa bài.

3. Củng cố - dặn dò

- Cho HS đọc giờ trên mặt đồng hồ ghi bằng chữ số La Mã.

- Về nhà tập viết số La Mã và ghi nhớ.

- 2 em lên bảng làm bài tập 2.

- 1 em làm bài tập 3.

- Cả lớp theo dõi nhận xét bài bạn.

- Lớp theo dõi giới thiệu bài.

- Lớp theo dõi để nắm về các chữ số La Mã được ghi trên đồng hồ.

- Quan sát và đọc theo giáo viên: I (đọc là một);

V (đọc là năm); VII (đọc là bảy); X (mười)

- Tương tự như trên học sinh nhận biết khi thêm I hay II hoặc III vào bên phải một số nào đó có nghĩa là giá trị số đó tăng thêm một, hai, ba đơn vị.

- Lớp thực hiện viết và đọc các số.

- 1 em đọc yêu cầu BT.

- Lần lượt từng HS nhìn bảng đọc các số La Mã.

- Lớp theo dõi nhận xét bổ sung.

- 1HS đọc yêu cầu bài.

- Cả lớp tập xem đồng hồ.

- Một số em chỉ và nêu giờ trên đồng hồ bằng chữ số La Mã: 6 giờ, 12 giờ, 3 giờ.

- Một em đọc yêu cầu bài .

- Cả lớp làm vào vở bài tập.

- Một học sinh lên bảng viết, lớp bổ sung.

a/ I, II, III, IV, V,VI, VII, VIII,IX, X,XI,XII

b/ XII, XI,X, I X, VIII, VII, VI, V, IV, III, II,I

- Đổi chéo vở để chấm bài kết hợp tự sửa bài.

- 1HS đọc yêu cầu bài: Viết các số từ một đến mười hai bằng chữ số La Mã.

- Cả làm bài vào vở.

- 1HS lên bảng chữa bài.

Đánh giá bài viết
1 1.537
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán 3

    Xem thêm