Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giáo án Toán lớp 3 bài 81: Tính giá trị của biểu thức

Giáo án Toán lớp 3

Giáo án Toán lớp 3 bài 81: Tính giá trị của biểu thức bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 3 bài 79: Tính giá trị của biểu thức

Giáo án Toán lớp 3 bài 80: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 3 bài 82: Luyện tập

I. Mục tiêu

Giúp HS:

  • Biết tính giá trị của biểu thức có dấu ngoặc ( ) và ghi nhớ quy tắc tính giá trị của biểu thức dạng này.
  • Bài tập cần làm: 1, 2, 3.

II. Các hoạt động dạy học

HOẠT ĐỘNG DẠY

HOẠT ĐỘNG HỌC

1. BÀI CŨ

- Gọi hs lên bảng tính giá trị biểu thức:

81 : 9 + 10; 306 + 93 : 3, cả lớp làm vào nháp.

- Nhận xét, ghi điểm.

2.BÀI MỚI

*Giới thiệu bài: Bài học hôm nay các em sẽ tiếp tục Tính giá trị của biểu thức có dấu ngoặc đơn và giải bài toán có liên quan.

Hoạt động 1: GV nêu quy tắc tính giá trị của biểu thức có dấu ngoặc.

- GV Viết biểu thức (30 + 5) : 5;

3 x (20 – 10) lên bảng.

- Y/c hs suy nghĩ để tìm cách tính giá trị của biểu thức trên.

- Y/C hs tìm điểm khác nhau giữa hai biểu thức.

- GV: Điểm khác nhau đó dẫn đến cách tính giá trị khác nhau.

- GV hướng dẫn tính trong ngoặc trước.

- Y/C hs so sánh giá trị của biểu thức trên với biểu thức: 30 + 5 = 35

-Vậy khi tính giá trị của biểu thức, chúng ta cần xác định đúng dạng biểu thức, sau đó mới thực hiện

- Viết lên bảng biểu thức:

3 x (20 – 10) = 3 x 10

= 30

- Y/C hs nêu quy tắc và gv ghi bảng, sau đó cho hs đọc thuộc

Hoạt động 2: Thực hành

Bài 1: Tính giá trị của biểu thức:

- Gọi hs nêu cách làm trước rồi mới tiến hành làm cụ thể từng phần.

- Yêu cầu cả lớp làm bài vào vở.

- Gọi 4 hs lên bảng làm bài, mỗi em làm 1 bài.

- Nhận xét, chữa bài, ghi điểm.

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức.

- Gọi hs nêu cách làm bài.

- Yêu cầu cả lớp làm bài vào vở.

- Gọi 4 hs lên bảng làm bài.

- Nhận xét, chữa bài, ghi điểm.

Bài 3:

- Yêu cầu hs đọc kĩ đề bài toán.

- Gợi ý cho hs bài toán này các em có thể giải theo 2 cách.

+ Cách 1: Tìm số sách trong mỗi tủ trước. Rồi tìm số sách trong mỗi ngăn. Trong lời giải ta thực hiện hai phép tính chia.

+ Cách 2: Tìm tổng số ngăn sách trong cả hai tủ. Rồi tìm số sách trong từng ngăn. Trong lời giải ta thực hiện một phép tính nhân và một phép tính chia.

- Yêu cầu cả lớp làm bài vào vở.

- Gọi 2 hs lên bảng làm bài, mỗi em làm một cách.

- Nhận xét, chữa bài, ghi điểm.

IV.Củng cố, dặn dò

- Gọi hs nêu lại quy tắc.

- Nhận xét tiết học.

- Dặn hs về nhà xem lại bài và chuẩn bị cho bài sau.

- 3 hs lên bảng làm bài, cả lớp làm vào nháp.

- Nhận xét bài làm của bạn trên bảng.

- Lắng nghe

- HS thảo luận tính và nói ý kiến của mình

- HS nêu

- HS nêu cách tính biểu thức thứ nhất

- Nghe giảng và thực hiện

(3 = 7

- Giá trị của biểu thức khác nhau

- 2 , 3 hs nhắc lại quy tắc.

- HS nêu cách tính giá trị của biểu thức và tính. 3 x (20 – 10) = 3 x 10

= 30

- Vài em nêu quy tắc, sau đó tự học thuộc lòng.

- HS nêu cách làm

- Cả lớp làm bài CN vào vở.

- 4 hs lên bảng làm bài, mỗi em làm 1 bài.

25 – (20 – 10) = 25 – 10

= 15

80 – (30 + 25) = 80 – 55

= 25

125 + (13 + 7) = 125 + 20

= 145

416 – (25 – 11) = 416 – 14

= 402

- HS nhận xét, chữa bài tập

- 1 ,2 hs nêu quy tắc

- Cả lớp làm bài CN vào vở.

- 4 hs lên bảng làm bài

(65 + 15) x 2 = 80 x 2

= 160

48 : (6 : 3) = 48 : 2

= 24

(74 – 14) : 2 = 60 : 2

= 30

81 : (3 x 3) = 81 : 9

= 9

- 1 hs đọc đề bài toán trước lớp, cả lớp đọc thầm SGK.

- Lắng nghe, suy nghĩ tìm cách giải.

- HS thực hiện phép chia 240 : 2 = 120 và 120 : 4 = 30 (quyển)

- HS thực hiện phép nhân 4 x 2 = 8 (ngăn) và thực hiện phép chia 240 : 8 = 30 (quyển)

- Cả lớp làm bài CN vào vở.

- 2 hs lên bảng làm bài

* Cách 1: Bài giải

Số sách xếp trong mỗi tủ là:

240 : 2 = 120 (quyể )

Số sách xếp trong mỗi ngăn là:

120 : 4 = 30 (quyển)

Đáp số: 30 quyển sách

* Cách 2: Bài giải

Số ngăn có ở cả hai tủ là:

4 x 2 = 8 (ngăn)

Số sách xếp trong mỗi ngăn là:

240 : 8 = 30 (quyển)

Đáp số: 30 quyển sách

- Nhận xét bài bạn

- 2, 3 hs nêu lại quy tắc trước lớp.

- Lắng nghe

Đánh giá bài viết
1 1.064
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán 3

    Xem thêm